7-in-13-programskih-tock-gZD

7 programskih točk ANTONA KOMATA in 13 točk SLOVENSKEGA RAZVOJNEGA SVETA

ZA PROGRAMSKO OPOLNOMOČENJE NESTRANKARSKE LJUDSKE LISTE GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA

LJUBLJANA, 31. marec 2022 – Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba je danes javno predstavila dva programska dokumenta – 7. programskih točk Antona Komata in 13 točk dr. Gojka Staniča, predsednika Slovenskega razvojenga sveta, namenjenih Nestrankarski ljudski listi gibanja Zdrava družba. Dokumenta dopolnjujeta razvojno vizijo in nabor kratkoročnih programskih izhodišč, predstavljenih že januarja 2021 z naslovom Krizni načrt gibanja Zdrava družba ter nabor dolgoročnih programskih izhodišč Strokovne ekipe gibanja Zdrava družba, ki bodo predstavljena na osmih srečanjih s kandidatkami in kandidati NLL gZD v osmih volilnih enotah v aprilu 2022.

7. programskih točk Antona Komata za Nestrankarsko ljudsko listo gibanja Zdrava družba:«

 1. Vzpostavitev državne suverenosti
 2. Zagotovitev prehranske varnosti in samooskrbe: »mali« kmet je nosilec prehranske varnosti in prehranske samooskrbe
 3. Zagotovitev energetske varnosti in samooskrbe (geotermalna,…)
 4. Razvoj lokalne ekonomije: opolnomočenje lokalne skupnosti
 5. Zagotavljanje preventivnega celostnega zdravja
 6. Prenova šolstva v učenje za življenje
 7. Skrb za zdravo okolje in neokrnjeno naravo

Dr. Gojko Stanič, predsednik Slovenskega razvojnega sveta: »Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba SE ZAVZEMA ZA REFERENDUMSKO VLADANJE VOLIVK/CEV«.

V luči skupnega spoznanja Slovenskega razvojnega sveta in gibanja Zdrava družba, ki je oblikovalo Nestrankarsko ljudsko listo, da »bo človeštvo obstalo, če bodo volivke/ci po vsem svetu prevzeli oblast na tak način, da bodo o vseh ključnih vprašanjih odločali na zakonodajnih referendumih ter tako odstranili sedanje oblastno odločanje političnih in kapitalskih oligarhij, ki naklepno vodijo človeštvo v pogubo in samouničenje«, ustvarjamo strokovne podlage za kakovostno zakonodajno referendumsko odločanje slovenskih volivk in volivcev predvsem o naslednjih vprašanjih:

1. spremembah Ustave Republike Slovenije o:

 • uvedbi zakonodajnega referendumskega odločanja volivk/cev o vseh ključnih vprašanjih slovenske družbe;
 • možnosti neposrednih volitev večine ali vseh poslank/cev Državnega zbora in možnosti njihovega odpoklica ter o načinu delovanja poslank/cev;
 • Tiskovnem svetu, ki ga neposredno z volitvami izberejo volivke/ci in zaposleni v javnih informacijskih medijih, da upravlja RTV SLO in razpolaga z javnimi sredstvi za podporo drugemu kakovostnem novinarstvu;
 • Sodnem svetu, ki ga izvolijo neposredno volivke/ci in sodniki ter sodelavci na sodiščih;
 • povečanju pristojnosti predsednika Republike Slovenije.

2. gradnji energetskih objektov (toplarn, hidrocentral, jedrskih elektrarn …).

3. vsaj 90 % samooskrbi slovenskega naroda s povsem neoporečno zdravo hrano, pridelano pri lokalnih eko-kmetovalcih ter na javnih in družinskih vrtovih. Z množičnim skupnostnim vrtnarjenjem naj se zagotavlja družinsko samooskrbo z zelenjavo in sadjem tudi v urbanih sredinah.

4. trajnostni gradnji novih in prenovi obstoječih zgradb kot zdravih bivališč, zlasti z uporabo slovenskega lesa in z uporabo naravnih izolacijskih materialov tako, da bo večina zgradb za ogrevanje porabila vsaj desetkrat manj energije kot se jo potrebuje sedaj. Z vgradnjo sončnih elektrarn/toplarn naj se zagotavlja samooskrba z energijo za večino gospodinjstev in za osebne električne avtomobile.

5. varovanju okolja in narave ter krožnem gospodarjenju s surovinami.

6. spremembah Zakona o javnih zavodih, da se omogoči zaposlenim v šolstvu, zdravstvu, znanosti, kulturi, telesni vzgoji, socialnih in drugih dejavnostih svobodno delovanje in ustvarjanje na podlagi enakopravnega partnerstva med zaposlenimi in predstavniki javnega interesa v svetih zavodov ter se preseže sedanji ponižujoč ter za ustvarjalnost in učinkovitost škodljiv uradniški položaj izvajalcev teh dejavnosti, podrejenih vsakokratni politiki. Navedeno bo pomembno prispevalo k potrebni prenovi na področjih vzgoje in izobraževanja otrok in mladine, zdravstvenih storitev, oskrbe starostnikov idr.

7. denacionalizaciji nekoč družbene in tedaj 100% zasebne lastnine podjetij, ki so bila v letih 1990 in 1992 podržavljena, da se vzpostavi sistem trajnega partnerskega solastništva podjetij na podlagi dognanj najbolj uspešnih slovenskih partnerskih podjetij zlasti z udeležbo zaposlenih pri dobičku družb in reinvestiranju prejetega dela dobička.

8. vzpostavljanju politike polne zaposlenosti in dostopnosti stanovanj za mlade generacije ter ustvarjanju pogojev za rojevanje večjega števila otrok.

9. uvedbi programov preventivnih dejavnosti v zdravstvo in ukinitvi dolgega čakanja na zdravstvene preglede in oskrbo ter zagotavljanju socialne varnosti ostarelega prebivalstva.

10. uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka kot pripadajoče solastniške pravice državljank/ov do lastne države.

11. programu vlaganj slovenskih varčevalk/cev v zmerno donosne varne infrastrukturne projekte in bolj tvegane visoko donosne projekte na osnovi dosežkov izumiteljev in inovatorjev.

12. trajnostnem davčnem sistemu, načelih višine obdavčitve dohodkov glede na njihovo velikost, poštenem plačevanju davkov in onemogočanju utaje davkov s poslovanjem preko davčnih oaz.

13. ustanovitvi pokrajin in decentralizaciji pristojnosti in rabe javnih sredstev ter policentričnem razvoju.

ekipa gZD

Delite naprej ...