milan-krek

Javno pismo direktorju NIJZ

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovani direktor NIJZ, g. Milan Krek!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, v kateri se organiziramo z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Od NIJZ kot osrednje institucije na področju javnega zdravja smo v potekajoči zdravstveni pandemiji pričakovali relevantne strokovne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni in zdravljenje. V vas smo ljudje polagali vse naše upe. A vaše strokovne odločitve so se kar naprej spreminjale – enkrat nošenje maske naj ne bi bilo potrebno, potem naj bi bilo priporočeno, zatem spet obvezno. Začudeno smo opazovali, kako ste bodisi presegli svoje strokovne kompetence bodisi niste uveljavili tistih, ki bi jih morali. Ob tem smo se pričeli vse bolj spraševali, ali na vaše odločanje namesto stroke morda vpliva režimska politika.

V naših očeh je vaša komunikacija vseskozi pomanjkljiva. Menimo, da niste poskrbeli za to, da bi bile vaše strokovne odločitve nedvomne, jasne, strokovno podprte. Čeprav ste javna institucija, ste se, z izjemo redkih posameznikov, izolirali od javnosti. Od vas ni bilo poglobljenih strokovnih razlag posameznih ukrepov. Prav tako niste upoštevali vseh relevantnih podatkov, ki obstajajo na globalni in nacionalni ravni. Ti pa so seveda ključni za sprejemanje ukrepov, s katerimi ste tako ostro zarezali v temeljne pravice in svoboščine ljudi. Se vam zdi, da si kaj takega sploh lahko privoščite? Ljudje znamo namreč tudi sami skrbeti zase in za svoje otroke. Tako je bilo zmeraj, zato smo preživeli.

Po pretečenem letu dni je čas za prvo inventuro, za globok premislek o vsem izvedenem, o morebitni zlorabi zaupanja ljudi. Kajti tu ne gre le za strokovno odgovornost NIJZ-ja, gre tudi za vašo individualno osebno odgovornost do vseh ljudi, ki so zaradi spornih ukrepov utrpeli škodo. Tudi Oviedska konvencija vas v svojem 2. členu opozarja ravno na to. Vaše sklicevanje na solidarnost ipd. so pri vašem delu rezultat nepremišljenih in napačnih uvidov in prioritet. Ve se, pri nas in povsod v svetu, da v stroki ni bil dosežen konsenz glede strokovne upravičenosti vaših ukrepov. Na kaj pa ste se potem sploh opirali kot strokovni organ? Vsak ukrep mora biti skladen ne le z zakonodajo, ampak tudi strokovno brezhiben. Vi pa ste vse sprejemali brez resnega dialoga z zainteresirano javnostjo in stroko, ki se z vami argumentirano ni strinjala.

NIJZ kot ključna institucija za zagotavljanje javnega zdravja mora izkazati, da je za to tudi usposobljena. Zato apeliramo na vas, da presežete vse politične in finančne pritiske ter v ospredje postavite sebe kot strokovnjaka in moralnega človeka, ki se je zmožen upreti spornim delegiranim navodilom in se posveča le svojemu plemenitemu poslanstvu. Ljudje smo do nedavnega zaupali zdravnikom, zadnje leto pa je to močno omajalo. Če kdaj, vas ljudstvo oz. naša družba sedaj nujno potrebuje. Imate znanje in izkušnje, zato verjamemo, da ste sposobni preseči enostransko razmišljanje in delovanje. Mnogo uglednih znanstvenikov svari pred posledicami množičnega cepljenja z eksperimentalnimi cepivi, ki naj bi bila odobrena le pogojno? Če to drži, varnost teh cepiv ni zagotovljena. Se zavedate vaše odgovornosti za morebitne negativne posledice pri ljudeh, ki jih pozivate da sodelujejo v tem eksperimentu? Dobro pretehtajte vse sporne in nesmiselne predloge ter omilite povzročeno škodo. Izkažite osebno in zdravniško držo, ki jo pričakujemo od vas kot vodilne osebe osrednje institucije za javno zdravje našega prebivalstva.

Prosimo Vas, da nam v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa – sporočite, kaj nameravate storiti v zvezi z vsem navedenim, da bomo ljudje v naši državi ponovno lahko zaupali našemu zdravstvu. In kaj boste storili, da bomo ljudje prišli do učinkovitega zdravljenja in ustreznih zdravniških obravnav, ki nam pripadajo. In kaj, da bodo naši otroci dobili nazaj svoje otroštvo.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...