drzavni-svet-javno-pismo

Javno pismo državnim svetnicam in svetnikom

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovane svetnice in svetniki Državnega sveta RS!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, v kateri se organiziramo z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Državni svet naj bi imel v slovenski ustavni ureditvi posebno vlogo, ki pa je ljudstvo žal že dolgo časa ne vidi več. Vse bolj je mogoče zaznavati le prevladovanje interesnih skupin, ki tako ali drugače obvladujejo glasovanja v Državnem zboru. To je najbolj razvidno iz popolne nezainteresiranosti Državnega sveta, da bi podprl prizadevanja ljudske iniciative – svetnice in svetniki namreč kot po diktatu glasujete proti zakonskim predlogom ljudske iniciative, ki imajo za cilj izboljšati življenje ljudi v Sloveniji – namesto da bi ne-politično in/ali ne-politikantsko uporabljali inštitut veta, kadar je jasno in nedvoumno kršena volja ljudstva. Vse navedeno nas napotuje najmanj k razmišljanjem o smiselnosti nadaljnje obstoječe organiziranosti Državnega sveta. V času razglašene krize smo imele državljanke in državljani namreč več kot dovolj časa za razmišljanje o vsem.

Po pretečenem več kot letu dni destrukcije naše družbe in naših življenj je čas za prvo inventuro, za globok premislek o vsem izvedenem, o morebitni zlorabi zaupanja ljudi v našo škodo. Ne gre le za odgovornost Državnega sveta do slovenskega ljudstva, gre tudi in predvsem za vašo individualno osebno odgovornost do vseh ljudi. In od vas, gospa državna svetnica, smo pričakovali nekaj več. Več, ko so bile in so teptane osnovne človekove pravice in svoboščine, več ko se v državi sprejemajo politikantske in ne strokovne odločitve, več, ko zakonodajne postopke vodijo razne interesne skupine. Žalostno je bilo opazovati, kako ste več kot leto dni nemo asistirali pri uničevanju delovnih in ustvarjalnih procesov, s katerimi ljudje zagotavljamo eksistenco sebi in svojim družinam. Čez noč ste izničili leta in leta delovne vneme in truda podjetnikov, obrtnikov, zaposlenih, šolnikov, raziskovalcev, kulturnikov, športnikov… Ali res mislite, da se v vašem življenju to ne bo odrazilo? Da ste tako privilegirani in obvarovani vsega hudega, kar sedaj pesti ljudstvo?

Razglašena kriza nas je ponovno utrdila v prepričanju, kako pomembna je naša suverenost, samostojnost slovenskega naroda. Kako pomembno je naše neodvisno javno zdravstvo in preventivno varovanje zdravja ljudi, ne pa zagotavljanje dobičkov farmacevtskim gigantom in medicinskim slugam, ki proizvajajo cepiva in izvajajo genske eksperimente na ljudeh. Kako pomembna so vprašanja vzgoje in izobraževanja naših otrok in mladine, naše samooskrbe s hrano, naše pravne varnosti in tako dalje, in kako napak je bilo, da smo vam 30 let zaupali in se v dobri veri, da nas ne boste pripeljali na rob preživetja, posvečali našim drugim, bolj individualnim nalogam. Na kraj pameti nam ni prišlo, da bi katerakoli naša politika lahko pustila na cedilu ljudstvo oziroma mu izropala državo. Vedno smo verjeli, da nas katerikoli izvoljeni predstavniki ne boste uničevali namesto varovali. Da nikoli ne boste podpirali zasužnjevanja ljudstva in poklanjanja imunitete zasebnemu kapitalu oziroma bankam. Je dobrovernost ljudstva napaka? Potem je sedaj končana. A časa za vaše in naše obžalovanje ni več na voljo. Nezaustavljivo je namreč nastopil čas aktivacije ozaveščenega ljudstva in kreiranje drugačne družbe!

Prosimo Vas, da nam v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa – sporočite, kaj nameravate storiti v zvezi z vsem navedenim, da bi ljudje v naši državi lahko ponovno zaupali Državnemu svetu? Kaj nameravate storiti Vi osebno za vzpostavitev človeka dostojnega življenja v državi? Kako boste poskrbeli, da se ljudem povrne zaupanje v politiko in politike ter procese odločanja, ki naj bi temeljili na zagotavljanju dobrega za vse ljudi. Ne zgolj za izbrance.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...