aktivnosti-emf

Kaj vse smo izvajali in še izvajamo glede vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje in naravo

Ključne aktivnosti posameznikov in skupin so bile v letu 2019 povezane v Gibanju za človeku prijazno tehnologijo. V okviru slednjega so bili slovenska javnost in mediji sistematično, verodostojno in strokovno opozarjani na vplive elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi in naravo, ki obstajajo in za katere obstajajo t.i. peer review znanstvene objave. Ozaveščanje javnosti je potekalo preko sporočil za javnost, dogodkov, predavanj, spletne strani (zaslovenijobrez5g.si), FB skupine in strani, peticij ter tematskih letakov in tiskovin. Manjkali niso niti strokovni in ozaveščevalni članki in prispevki v različnih množičnih medijih (Preverjeno, Sensa, Zarja Jana, PožarReport, PortalPlus, glasilo Ozaveščeni…). Že v letu 2019 se je ekipa povezala tudi s hrvaškimi kolegi, konkretneje s predstavniki Živega zidu in njihovim evropskim poslancem Ivanom Viliborjem Sinčičem ter ostalimi aktivisti na področju elektromagnetnih sevanj.

Na vse slovenske županje in župane je bil v letu 2020 naslovljen dopis s pozivom, da nemudoma ukinejo delovanje wi-fi usmerjevalnikov v vseh vrtcih, ambulantah in domovih za starejše. Da ne sprejemajo nikakršnih aktov ali dovoljenj, ki bi telekomunikacijski industriji ali drugim pravnim osebam dovoljevale nadgradnjo mobilne tehnologije ali umeščanje novih baznih postaj v prostor v občini in za slednje priložili ustrezna strokovna izhodišča za nasprotovanje.

Eden vrhuncev je bil zagotovo udeležba na verjetno prelomnem posvetu na Ministrstvu za javno upravo, na katerem so bila strokovno in utemeljeno predstavljena ključna izhodišča, zaradi katerih nasprotujemo uvajanju tehnologije 5G in zahtevamo uporabo t.i. načela previdnosti. Pisal se je že januar 2020. In kot ljudstvo smo uspeli. Tedanji minister za javno upravo g. Medved, je kot prvi minister na svetu uporabil načel previdnosti in odložil proces uvajanja tehnologije 5G zaradi možnih vplivov na zdravje. Potem pa. Potem pa je padla vlada g. Šarca z njegovim odstopom. In brez volitev je nastopila nova vlada.

Seveda so bila nemudoma naslovljena pisma in zahteve na novega ministra Koritnika, da spoštuje moratorij, ki ga je sprejel prejšnji minister in da naj pregleda nova in nova znanstveno-strokovna stališča, ki so bila prevajali, objavljena in pošiljana. V dogovoru za udeležbo z najbolj priznanimi znanstveniki na svetu na področju vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje in naravo je bil načrtovan poseben posvet v Državnem svetu v Sloveniji, na katerem bi nastal tudi strokovni zbornik. Vendar…

Politični neuspeh prizadevanj je nastal, ko se je aktualna vlada požvižgala na moratorij prejšnje vlade in nemudoma zastavila kot svoj strateški cilj takojšnje uvajanje in postopke za tehnologijo 5G. In kot ljudstvo smo bili soočeni s t.i. virusno krizo, ki je odnesla (tudi) vsa že načrtovana in izvajana prizadevanja za organizacijo dogodka v Državnem svetu, kjer dogodki za javnost niso več dobrodošli, obenem pa mednarodni znanstveniki in strokovnjaki niso več zainteresirani za potovanja v razglašeni krizi.

Posebna zahteva je bila naslovljena tudi na predsednika vlade – seveda neuspešno. Ne pozabimo, da je ključni akter, ki ne sledi zakonsko zahtevani skrbi za javno zdravje agencija AKOS, ki sledi zgolj in izključno ciljem telekomunikacijske industrije in obenem prelaga odgovornost, ki v zakonu ne obstaja, na ministrstvi za zdravje in okolje. Na žalost nobena vidnejša odvetniška pisarna v Sloveniji ni želela ali smela (zaradi že podpisanih pogodb s telekomunikacijsko industrijo) sodelovati v pravnem spodbijanju razpisa AKOS za frekvence 5G. Se je pa ekipa na tej točki najbolj aktivirala in na AKOS naslovila verjetno enega pomembnejših dokumentov – Odgovor zainteresirane javnosti na poziv predlog Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023 (31 strani, december 2020).

Sledile so aktivnosti za vnovično postavitev spletne strani, ki je bila zaradi prekinitve sodelovanj aktivistov izbrisana in jo je bilo potrebno postaviti na novo, skupaj z vsemi povezavami in dokumenti. FB skupino je platforma omejila na način, da objave niso več dosegale članstva. Še naprej pa izvajamo ozaveščevalno dejavnost na FB strani Za Slovenijo brez 5G in še naprej sodelujemo z mednarodnimi strokovnjaki in znanstveniki v boju proti tehnologiji, ki lahko vpliva zdravje ljudi in naravo. Trenutno najpomembnejše, kar lahko navkljub popolni medijski blokadi sami izvajamo v smeri nasprotovanja tehnologiji je ne-kupovanje in ne-uporaba naprav, ki podpirajo tehnologijo 5G. Ne glede na to, da se frekvence po izvedenem razpisu AKOS postopoma postavljajo, kar naj bi po besedah AKOS trajalo dve leti, je ozaveščanje glede nakupa in uporabe naprav najvišja stopnja lastne participacije neširjenju tehnologije.

Obenem ostaja neizpodbitna temeljna usmeritev vseh, ki se aktiviramo tudi v polju politike, da absolutno zahtevamo nadaljevanje moratorija na uvajanje tehnologije 5G, po zakonsko jasnem načelu previdnosti, dokler niso znanstveno razčiščeni vplivi tehnologije na zdravje in naravo. Tudi vsled navedenega sedaj od agencije AKOS terjamo poročilo o izvajanju 28. člena Zakona o telekomunikacijah, ki AKOS-u nedvoumno nalaga »varovanje javnega zdravja pred elektromagnetnimi polji«. In odgovore telekomunikacijskih podjetij na dosedanje znanstvene objave o vplivih tehnologije na zdravje in naravo.

In sedaj smo na pragu nove prelomnice – kar nikomur ni uspelo v okviru nacionalnih držav v Evropi, bomo sedaj skupaj, kot povezano ljudstvo, zahtevali v prvi vse-evropski ljudski iniciativi ECI – https://signstop5g.eu/ – in povezano zbiranje podpisov začenjamo že 1. marca! V roku 12 mesecev moramo zbrati vsaj milijon podpisov Evropejk in Evropejcev (in kvoto v Sloveniji vsaj 5.700 podpisov), da dosežemo obvezno obravnavo Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Predstavnika peticije za Slovenijo sta Karel Lipič in Gregor Kos. Že več kot leto dni prevajamo in urejamo dokumente, sodelujemo v rednih koordinacijah in pripravljamo vse potrebno za končni uspeh. Vse tisto nevidno delo, ki se ga vsi otepajo, nekdo pa ga mora opraviti, medtem ko se nekateri ukvarjajo z neresnimi a nesramnimi podtikanji in omalovaževanji.

Naš boj se seveda ni končal. Tudi če ni viden v množičnih medijih. In četudi so dejstva zlorabljena, kar je navsezadnje ključni interes lobistov in režima, da ja ne bi boj proti Golijatu kadarkoli izgledal uspešen.

Na koncu bo vse dobro. In če še ni dobro, še ni konec.

Ekipa gZD

Delite naprej ...