kontemplacija-interventni-zakon

Kontemplacija o pravnih nesmislih in nevarnostih interventega zakona

O Interventnem zakonu PKP10 – pripombe Civilne iniciative slovenskih pravnikov in gibanja Zdrava družba. Katere točke so najbolj problematične. O zmedi in nejasnosti v pravnem redu. In posledični nedopustnosti. Poskus uzakonjenja propadlega ZNB-D prav preko interventnega zakona. In cvetka vseh cvetk – možnost pooblastila Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, da izdaja dovoljenja za cepiva zgolj na osnovi mnenja Evropske agencije za zdravila. In dodatno odsotnost odgovornosti proizvajalcev cepiv oziroma genskih manipulacij.

Delite naprej ...