Ljudska lista je najbolj demokratična oblika civilno-družbenega organiziranja volivk in volivcev za nastop na volitvah. Ne glede na možnost, ki nam jo zakonodaja omogoča, tega orodja v 30-letni zgodovini Slovenije ni uporabil še nihče. V civilno-družbenem nestrankarskem gibanju Zdrava družbo smo trdno prepričani, da je sedaj čas za konec strankokracije in uporabo edine realne možnosti za nastop na volitvah – da volivke in volivci SAMI izberemo naše predstavnike in jih z udeležbo na volitvah tudi potrdimo kot predstavnice in predstavnike ZA spremembo. ZA svobodo. Za človečnost!

ljudska-lista

Obiščite našo spletno stran www.ljudskalista.si!