who-svetovna-zdravstvena-organizacija

Ministrstvo za zdravje brez odgovorov na ključna vprašanja spornega ‘sporazuma’ IHR WHO

LJUBLJANA, 20. februar 2023 – V prostorih Ministrstva za zdravje je danes potekala novinarska konferenca, za katero je minister g. Bešič Loredan napovedal, da bo razblinila vse dvome in nerazumevanja glede novega IHR (International Health Regulation) sporazuma Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Novinarske konference se je poleg ministra udeležila tudi vodja nove ministrske Službe za sodelovanje z WHO, obenem tudi članica Izvršnega odbora WHO ga. Kerstin Vesna Petrič. Zainteresirana javnost lahko novinarsko konferenco spremlja na digitalnih platformah.  

novinarska-konferenca-20-2-2023
Vir foto: https://servis.sta.si/fotoservis/1210610

Minister je uvodoma izpostavil ključne tri točke novega sporazuma, katere ne predstavljajo možnosti prisiljenega ali vsiljenega obveznega cepljenja v Sloveniji, kar je po njegovem mnenju glavni predmet nerazumevanja novega IHR v javnosti. Navedeno je resda tudi (!) predmet ljudskih debat, vendar kot potencialnih možnih posledic in ne primarnih izhodišč IHR. Minister je na tem mestu zanemaril svojo priložnost, da bi izpostavil temeljno problematiko trenutne WHO, ki so jo obelodanili celo množični mediji: problem privatizacije mednarodnih organizacij (s poudarkom na WHO) s strani mednarodnih korporacij in interesnih skupin, ki imajo tako že večjo vlogo kot države članice – vir: https://www.delo.si/novice/svet/who-postaja-se-bolj-odvisna-od-billa-gatesa/ (na koncu je sicer na vprašanje novinarke glede financiranje skušala odgovoriti ga. Petrič). 

Istočasno je minister pozabil omeniti tudi nesporno pomembnost sodelovanja zainteresirane javnosti oziroma civilne družbe pri vseh postopkih, ki bodo glede IHR potekali v Sloveniji, kakor je to sicer napovedalo Ministrstvo za javno upravo dne 20. januarja 2023 na spletnem portalu gov.si v rubriki »Novice« v prispevku »Odgovori na vprašanja civilne družbe glede sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo«. Odkod zdaj ta ignoranca!?  

Po ministru je ga. Petrič izpostavila izrazito enostransko statistiko posledic razglašene koronske krize, brez upoštevanja javnih strokovnih opozoril in podatkov neodvisne znanosti. In seveda s popolno ignoranco vnebovpijoče problematike pojava prekomernih smrti in škodljivih posledic cepiv.  

Tudi ne drži, kakor je izpostavila ga. Petrič, da naj bi razglašena kriza najbolj prizadela revnejše države. O tem pričajo podatki iz večine afriških držav, ki jih morebitni točni podatki iz Mehike ne morejo zamegliti. 

Ga. Petrič je posebej izpostavila problematiko komuniciranja javnosti in zanemarjanje potenciala nevladnih organizacij, ki dostopajo do večjih skupin ljudi. Obenem pa je pri tem vprašanju pozabila izpostaviti nedopustno cenzuro družbenih omrežij s strani korporacij, ki onemogoča našo osnovno ustavno pravico do svobodnega izražanja, v tem primeru celo predstavnikov stroke in neodvisne znanosti. 

Ga. Petrič je uvodno navedbo ministra Loredana glede zavezujočnosti novega sporazuma IHR spremenila s svojo trditvijo, da gre za »zavezujoč sporazum«, ki bi ga bilo v Sloveniji »treba ratificirati in umestiti v zakonodajo«. Skratka nobenih če in podobno, kakor je uvodoma navajal minister. 

V nadaljevanju je ga. Petrič izpostavila, da naj bi pri oblikovanju novega IHR veljalo načelo vključenosti, da naj bi lahko sodelovale tudi nevladne organizacije – iz v nadaljevanju predstavljenega primera civilno-družbenega gibanja Zdrava družba že vidimo, da navedeno ne drži.  

Kje je trenutni problem? Pogajanja med državami potekajo že od 15. februarja, nihče pa nam ne odgovori na naša ključna vprašanja npr. glede amandmajev 3. člena (vložila Republika Indija)! Ga. Petrič je sicer izpostavila, da temeljnih človekovih pravic nikakor ni mogoče zaobiti, a je v pogajalskih dokumentih tudi tekst, ki izrazito negira temeljne človekove pravice in svoboščine ter človeško dostojanstvo. 

Spodbudno pa je, da smo prvič lahko javno slišali, da “IHR sporazum” ne bo v ničemer ogrožal nacionalne suverenosti držav članic. Vzpodbudna izjava, ki pa ni nikjer formalno navedena! 

Za nami je nova izgubljena priložnost, da bi režimska politika najprej ugotovila dejansko stanje na področju razglašene krize, da bi dejansko poslušali in slišali civilno družbo (dejansko in ne satelitsko) in da bi bili predstavljeni mehanizmi, ki bodo v nujnem aktivnem sodelovanju civilne družbe zagotavljali ohranjanje nacionalne ustavne državne suverenosti Republike Slovenije.  

Ob koncu seveda izražamo nejevoljo, da v nestrankarskem civilno-družbenem gibanju Zdrava družba že skoraj 30 dni nismo prejeli nobenega odziva resornega ministrstva ali pristojne službe, kakor tudi ne od ostalih obveščenih z našim javnim pismom z dne 24. januarja 2023: 

Ekipa gZD 

Delite naprej ...