pismo-odlocevalcem

Odprto pismo odločevalcem v Sloveniji

Spoštovani!

V letu 2020 nas je nepričakovano doletela priložnost, da temeljiteje razmislimo in ukrepamo o vseh vidikih in ukrepih, ki zadevajo naše (javno) zdravje. Zdravje niso zdravila, gre za celotno fizično, mentalno in družbeno blagostanje. Ker se vse pogosteje izrekajo politične izjave o čakanju na nekakšne zunanje odrešitve za virusno krizo v kakršni koli že obliki je prav, da kot država in družba uredimo predvsem vse v naši moči, da za državljanke in državljane zagotovimo okolje za pospešeno krepitev imunskega sistema.

V ta namen predlagamo nabor ključnih ukrepov, ki naj jih resorna ministrstva in organi v sestavi izvajajo prednostno:

 • zagotovitev ustrezne količine kakovostnega vitamina c in d in brezplačna distribucija državljankam in državljanom v potrebni mesečni količini v mesecu aprilu in maju (hkrati z javno predstavitvijo pomena obeh vitaminov za javno zdravje);
 • zagotovitev subvencij za projekte samooskrbe pri čemer slednje ne smemo uvajati v urbanih in degradiranih območjih zaradi negativnih vplivov okolja na kakovost pridelave;
 • sanacijo vseh javnih objektov zaradi možne izpostavljenosti nevarnim snovem, s poudarkom na vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše;
 • prepoved pridelave, uporabe in prodaje nevarnih herbicidov kot je glifosat, tudi in predvsem s strani Slovenskih železnic in DARS ter takojšnja ukinitev dovoljenja za edino evropsko tovarno glifosata Albaugh v Račah;
 • temeljito analizo ključnih onesnaževalcev okolja – zraka, voda, zemlje in elektrosmoga ter terminski načrt za opustitev dejavnosti z navedbo potencialov prestrukturiranja za ohranitev delovnih mest;
 • ukinitev subvencij za ne-ekološko kmetijstvo in sanacija s škodljivimi herbicidi obremenjenih kmetijskih površin;
 • prekinitev 24/7 delovanja brezžičnih tehnologij (wi-fi, mobilni podatki) v vseh vrtcih, šolah, domovih za starejše in bolnicah ter ustavitev vseh postopkov za potencialno uvajanje tehnologije 5g dokler znanost (biologija, medicina) ne dokaže, da kombinacija 4g, wifi in 5g, v povezavi s satelitsko podporo 5g ne vpliva na zdravje ljudi in naravo; do tedaj prioriteta nadgradnja optičnih omrežij;
 • izvedbo oglaševalskih akcij o škodljivosti kajenja, alkohola in nezdrave hrane za imunski sistem in posledično zdravje ter spodbujanje telesne vadbe, rekreacije, vadb sproščanja in čuječnosti;
 • prenovo spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje v portal celostnega zdravja s poudarkom na preventivi in krepitvi imunskega sistema;
 • davčne olajšave za pridelovalce, proizvajalce in trgovce, povezane s kakovostno organsko hrano in dodatki za zagotavljanje zdravstvene preventive in krepitev imunskega sistema;
 • predstavitev dobrih praks komplementarne medicine;
 • Prepoved kakršnih koli množičnih medicinskih posegov, ki lahko slabijo imunski sistem posameznikov, posebej najbolj ranljivih skupin.

Posamezen ukrep iz nabora naštetih oziroma problem, ki ga naslavlja, težko znanstveno dokazano izključno samostojno povzroča nižanje imunosti in posledično ne-zdravje, obstaja pa vedno več (tudi) znanstvenih potrditev, da kombinacija slednjih najverjetneje močno slabi (javno) zdravje. Prepričani smo, da so tovrstne ugotovitve zadosten razlog za prioritetno izvajanje predlaganih ukrepov.

Zahvaljujemo se vam za državotvornost in na poti, ki jo moramo prehoditi, vsem skupaj želimo vrhunsko javno in individualno zdravje!

Za zdravo družbo

V Ljubljani, 14. april 2020

Delite naprej ...