video-zdrava-druzba-18-6-2021

OzaveščeniTV: Redna tedenska kontemplacija 1

Ozaveščene in ozaveščeni, ustvarjalke in ustvarjalci Zdrave družbe!

Pred nami je prva od načrtovanih rednih tedenskih video objav, s katerimi bomo v ekipi gibanja Zdrava družba tudi v času poletnih odsotnosti skrbeli za posredovanje informacij o aktualnih dogodkih in aktivnostih doma in v svetu.

V prvi oddaji nam aktualne izzive predstavlja mag. Gregor Kos, v prihodnje pa načrtujemo javljanja z različnimi akterji zdrave družbe. Na ta način bomo poskrbeli, da se hkrati z umetnim in načrtnim (!) rahljanjem ukrepov plandemije ter odprtjem gostinskih lokalov in trgovin v času poletnih dopustov ne bo razvodenela oz. znižala naša zavest, nujna za kreativno državljanstvo.

Napoveduje se nam jesen, ki naj ne bi bila bistveno drugačna od spomladi, z novimi pritiski na vse odrasle, predvsem na zaposlene in kar je najhuje, po novem celo na naše otroke in nosečnice. Tega ne smemo dovoliti. Zato je pomembno, da ves čas neprekinjeno ozaveščamo navedene informacije in da se ne predajamo navidezni normalizaciji družbenega življenja ter iluziji brezskrbne prihodnosti.

Ne smemo tudi pozabiti na izvedbo enega pomembnejših političnih projektov leta – ki je v rokah ljudstva – referenduma proti spornemu Zakonu o vodi.

Vabimo vas k spremljanju in deljenju aktualnih vsebin.

Delite naprej ...