pismo-zdravstveni-minister-cepljenje-otrok

Preprečitev diskriminacije predšolskih otrok na podlagi zdravstvenih podatkov

Javno pismo

Ministrstvo za zdravje
dr. Danijel Bešič Loredan, minister

20. 9. 2022

NUJNO! Preprečitev diskriminacije predšolskih otrok na podlagi zdravstvenih podatkov

Spoštovani!

Na vas se obračamo ne le kot na resornega ministra, temveč na človeka, ki ste si z vašo izjavo za javnost v primeru tragičnega škandala v celjski bolnišnici, prislužili naše veliko spoštovanje. Že dolgo se namreč ni zgodilo, da bi se v naši politiki pojavil minister, ki bi namesto utečenega politikantstva govoril iz srca in brez sprenevedanja. Z vašo človečno noto ste nedvomno zelo pomagali obema prizadetima družinama, pa tudi vsej empatični javnosti, ki globoko sočustvuje z njimi. Hvala vam za to plemenito dejanje.

Žal pa vas moramo seznaniti, da se je v naši državi začela izvajati PREPOVED vključevanja necepljenih predšolskih otrok v vrtce – čeprav gre za zdrave in nekužne otroke – ki je povzročila odklanjanje vpisa oz. pogojevanje v vrtec že vključenih otrok, ki še niso bili cepljeni s pretnjo odklonitve oz. izključitve, če otrok ne bodo cepili. Takšno ravnanje in izvajanje zakona, ki pomeni škandalozno diskriminacijo in segregacijo predšolskih otrok in njihovih staršev oz. mladih družin, je neposredno povezano tudi z vašim resorjem.

V zvezi s tem smo se seveda takoj obrnili na šolskega ministra in mu predlagali tudi potrebne ukrepe za odpravo nastalega alarmantnega stanja v državi, vendar se žal ni odzval na naše zahteve za takojšnje prenehanje izvajanja tega sramotnega početja na nacionalni ravni. Takšno brezbrižno ignoranco tako zelo resne problematike, s katero se starše spravlja v velikanske stiske, da ostajajo brez varnega sistemsko zagotovljenega varstva in vzgoje svojih otrok, naše mlade družine vse bolj doživljajo kot svojevrstno družbeno oz. nacionalno izdajo. Kajti ti starši so enako zaslužni za obstoj javne mreže vrtcev kot vsi preostali, državljanke in državljane. Nujno je treba namreč upoštevati, da gre za javno mrežo vrtcev, financirano z davkoplačevalskim denarjem, torej denarjem vseh nas in tudi staršev necepljenih otrok. V javnem sektorju vzgoje in izobraževanja torej nedvomno tudi vsem necepljenim otrokom in njihovim staršem pripadajo povsem enake pravice kot cepljenim otrokom in njihovim staršem, saj ne gre za nobeno ogroženost otrok pred nekimi smrtno nevarnimi boleznimi pandemičnih razsežnosti!

Obrnili smo se še na vrtce, ki jim je šolsko ministrstvo z okrožnico št. 6030-1/2022/16 z dne 31. 8. 2022 nezakonito naložilo, da naj ne vpisujejo necepljenih otrok oz. naj njihove starše prijavijo zdravstveni inšpekciji. Vrtce smo opozorili na zavajajoče in tendenciozno interpretiranje spornega zakona ZNB-B s strani šolskega ministrstva, saj naša Ustava in tudi Kazenski zakonik izrecno prepovedujeta vsakršno diskriminacijo in segregacijo, zato so v naši šolski zakonodaji otroci zaščiteni pred neenako obravnavo! Vrtcem smo predlagali, da naj tudi sami pozovejo šolskega ministra k istim zaščitnim ukrepom oz. naj jih pričnejo uvajati sami. Več na https://www.zdravadruzba.si/aktualno/

A namesto odgovora na naša tvorna prizadevanja za preprečitev izvajanja sistemske diskriminacije in segregacije naših otrok in staršev oz. mladih družin je šolsko ministrstvo vrtcem 16. 9. 2022 poslalo še eno okrožnico št. 6030-1/2022/19, v kateri vodstva pozivajo k nadaljevanju spornega početja s pomočjo vašega ministrstva.

Vaš Sektor za preprečevanje bolezni in poškodb je namreč 14. 9. 2022 šolskemu ministrstvu poslal odgovore v zvezi z zakonom ZNB-B, nad katerimi smo resnično razočarani. V njih namreč ni nobene človečnosti, le boleča birokratska aroganca ter ignoranca dejstev in okoliščin, da gre za odklanjanje vpisa povsem zdravih in nekužnih otrok in da se mladi starši ob novih zaskrbljujočih informacijah, povezanih s cepivi in cepljenjem ter zgodbah staršev otrok, poškodovanih s cepivi, upravičeno ne morejo več tako zlahka in brezskrbno odločiti za cepljenje svojega otroka. To pa je treba razumeti in upoštevati ter spoštovati, ne pa sistemsko sankcionirati!

Odgovori vašega ministrstva povsem potrjujejo naše stališče, da sporni ZNB-B v delu, ki se nanaša na onemogočanja vpisa necepljenih, zdravih in nekužnih otrok in mladine v naše javne vrtce, srednje in visoke šole, nima zdravstvene podlage. To je razvidno že iz samega zakona, ki pri tem omogoča izjeme!? Iz vaših pravno nevzdržnih improviziranih odgovorov šolskemu ministrstvu pa je to več kot očitno: otrok, ki je bil vpisan v vrtec pred veljavnostjo tega zakona, ni treba, da je cepljen (6) / necepljen otrok je lahko v vrtcu, če so starši oddali vlogo za oprostitev cepljenja (1 in 8) oz. se upošteva trenutni cepilni status otroka (2 in 3) / s potrdilom pediatra o odloženem cepljenju je lahko otrok v vrtcu samo 6 mesecev (4) oz. ne more biti v vrtcu (7) itd.

Vi ste zagotovo bolje seznanjeni od nas, da naj bi obstajali novi znanstveni podatki, ki več ne upravičujejo takšne enoumne medicinske doktrine. In da najbolj razvite evropske države ne poznajo obveznega cepljenja? Da je delež otroških bolezni, ki se še občasno pojavljajo po Evropi zanemarljivo nizek oz. obvladljiv in neodvisen od precepljenosti otrok? Da obolevajo tudi cepljeni otroci? Da so necepljeni otroci bolj zdravi od cepljenih? Da so v cepivih tudi sporne, zdravju škodljive primesi? Da se s širjenjem programa cepljenja otrok povečuje delež bolnih otrok? Da proizvajalci cepiv niso odgovorni za njihovo kvaliteto in škodljive učinke? In nenazadnje žal tudi dokazi, da zdravstvena politika podlega zaslužkarskim interesom farmacije, ki so pri cepivih enormni? Zaradi tega bi veljalo pri nas kvečjemu razmisliti o uvedbi moratorija na cepljenje, dokler se vse to ne razišče – ne pa da se naše otroke brezbrižno po tekočem traku izpostavlja zdravstvenim tveganjem, kakršna prinašajo ti. obvezna cepljenja in posledične poškodbe ter tudi smrti otrok. S tem bi se zagotovo strinjala tudi pediatrična stroka.

Srčno upamo, da ste Vi tudi ta človek, ki boste sedaj kot zdravstveni minister rekli NE takšni škandalozni nezakoniti obravnavi naših otrok in staršev oz. mladih družin ter boste pričeli iskati rešitve za sočutno in pravično ureditev sporne problematike.

Prosimo vas, da nas v roku 8 dni seznanite z vašimi stališči in ukrepi na mismo@zdravadruzba.si

Lepo pozdravljeni.

Ekipa gZD

www.zdravadruzba.si

Delite naprej ...