prehranska-varnost

Prijava suma zlorabe notranjih informacij in navzkrižja interesov s posledico oškodovanja državnega proračuna in ogrožanja slovenske prehranske varnosti

Nacionalni preiskovalni urad
Vrhovno državno tožilstvo
Državno odvetništvo

10. 5. 2024

Prijava suma zlorabe notranjih informacij in navzkrižja interesov s posledico oškodovanja državnega proračuna in ogrožanja slovenske prehranske varnosti

Spoštovani,

iz množičnih medijev smo 7. maja 2024 (24ur.com) in 8. maja 2024 (necenzurirano.si) izvedeli za prodajo slovenskega podjetja oziroma korporacije Panvita hrvaški storitveni družbi Mplus. Kot je razvidno iz medijskih objav, je zaskrbljenost nad to prodajo že izrazil tudi predsednik Kmetijske zbornice Slovenije g. Roman Žveglič, sajda »bodo novi lastniki, ki imajo svoje načrte, s tem tudi avtomatsko pridobili zakupne pogodbe za več kot 3000 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč«.

Obžalujemo, da se moramo v imenu ljudstva vse večkrat urgentno ukvarjati tudi z nacionalno problematiko prehranske varnosti, za katero velja, da naj bi bila pod budnim očesom naše države oziroma vsakokratne politike. Zagotavljanje redne preskrbljenosti prebivalstva z varno hrano sodi namreč med prioritetne nacionalne naloge in to vsak dan bolj, ne pa da imamo v naši državi vedno nižjo stopnjo samooskrbe z doma pridelano hrano, kar lahko predstavlja v tem globalno-kriznem času veliko potencialno nevarnost resnih motenj v redni preskrbi prebivalstva z varno hrano.

Kot državljanke in državljani bi vsekakor pričakovali, da so prehranski varnostni vzvodi v kmetijskem sektorju vzpostavljeni v korist ljudstva oziroma zagotavljanje nemotene prehranske oskrbe prebivalstva (v času obilja in v času pomanjkanja) in da je podjetniški oziroma korporativni kapital temu absolutno podrejen. Kmetijstvo namreč ni običajna gospodarska dejavnost, saj je zavezano k zagotavljanju prehranske preskrbe prebivalstva v vsakršnih tržno-ekonomskih okoliščinah – vsa obdelovalna zemlja v državi je prvenstveno namenjena pridelavi hrane za prebivalstvo države in kot taka torej narodu ne more biti nikoli trajno odtujena. Kako je za to poskrbljeno pri prodaji tujemu lastniku – je v pogodbi pravna klavzula o avtomatski nacionalizaciji, v kolikor bi tuji lastnik ogrožal naše prehranske potrebe?

Kajti vsi se zavedamo, da je vsak hektar kmetijskih zemljišč sestavni del domače prehranske verige, navedenih kar 3.000 hektarjev pa vsekakor strateški del nacionalne prehranske verige, ki nikdar in nikoli ne more in ne sme biti predmet prodajnih postopkov katerega koli podjetja. Še posebej pa ne prodajnih postopkov komurkoli (podjetju, skladu ipd.) iz tujine. Smo resnično zelo zaskrbljeni, zato predlagamo vašo prednostno obravnavo in posledične postopke, ki bodo slovensko prebivalstvo na področju zagotavljanja redne oskrbe z varno hrano obvarovali pred potencialno pogubnimi korporacijskimi igricami.

Obenem dodatno izpostavljamo tudi še današnje podatke medija necenzurirarno.si, ki izkazujejo sum očitne načrtne zlorabe notranjih informacij in načrtno oškodovanje države in davkoplačevalcev, saj so/bodo »Hrvati za dobro polovico Panvite plačali kar 50-krat več od cene, po kateri je svoj četrtinski delež pomurske skupine družini Polanič pred manj kot tremi leti prodala država«3. Še več: »Oktobra 2021 je tako podjetje Regal v lasti družine Polanič od družbe Farme Ihan odkupilo delež v skupini Panvita. Cena: 13 evrov za delnico Panvite in pet evrov za delnico podjetja Panvita mesnine. Skupaj je torej družina Polanič za 28-odstotni delež skupine plačala le dober milijon evrov. Za primerjavo: v DUTB naj bi imeli takrat cenitev, ki je vrednost paketa delnic ocenila na več kot dva milijona evrov. To je dober milijon evrov več od prodajne cene. Razlika je ostala v žepu kupca, torej družine Polanič« (vir: necenzurirano.si)

In naveličani takšnih spornih poslovnih zgodb že spet ugotavljamo razno razne slučajnosti, kot na primer to, da je prav tri mesece pred izvedeno prodajo Vlada republike Slovenije ‘uredila’ spremembo Upravnega odbora DUBT in na mesto predsednika imenovala Francija Matoza4, medijsko izpostavljenega v povezavi s politično stranko tedanjega predsednika vlade. Ta, po objavah množičnih medijev v posel ni bil vpleten zgolj kot predsednik Upravnega odbora DUTB, temveč tudi kot odvetnik podjetja prodajalca – Farm Ihan – kar je medijem potrdil Uroš Lozej, direktor Farm Ihan. Gre torej ne zgolj za sum zlorabe notranjih informacij DUTB5, temveč tudi navzkrižje interesov pri vlogi predsednika upravnega odbora DUTB in sočasnem zastopanju stranke v postopku v tozadevni pridobitni dejavnosti, kar bi lahko bilo tudi kaznivo dejanje?

Spoštovani naslovniki, naredite vsemu temu konec v imenu ljudstva – prenova družbe se namreč začne v pravosodnem sistemu, ko ta začne prebivalstvu skozi svoje odločitve manifestirati vrline človečnosti in etične vrednote. In na to spoštljivo čakamo.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na mismo@zdravadruzba.si

Ekipa gZD

www.zdravadruzba.si

Delite naprej ...