ignoranca-kovid-komisija

Prijava zakonsko spornega ravnanja Vlade RS

22. 3. 2024

Policija – Nacionalni preiskovalni urad
Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana

in

Vrhovno državno tožilstvo RS
Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana

PRIJAVA ZAKONSKO SPORNEGA RAVNANJA VLADE RS: Ignoriranje ljudske zahteve za oblikovanje neodvisne nacionalne komisije za analizo posledic kovid ukrepov in cepljenja v povezavi z leti 2022 in 2023 ugotovljeno povečano smrtnostjo našega prebivalstva vseh starosti in znižano pričakovano življenjsko dobo v Sloveniji

Oktobra lani smo na Vlado RS naslovili dve pomembni ljudski zahtevi

Javna poziva Vladi Republike Slovenije – Gibanje Zdrava družba (zdravadruzba.si)

in zatem prejeli obvestilo, da je bil naš dopis odstopljen v obravnavo Ministrstvu za zdravje (v prilogi).

V preteklih letih našega delovanja smo dodobra izkusili pri nas uveljavljeno politično in z roko v roki medijsko prakso stalnega ignoriranja večine potekajočih konstruktivnih družbeno participatornih in sodelovalnih civilnih aktivnosti v državi. Vendar pa to, da naši državni uradniki in funkcionarji več mesecev ne odreagirajo na tako resno zahtevo, kot je zahteva za oblikovanje neodvisne nacionalne komisije za analizo posledic kovid ukrepov in cepljenja v povezavi s povečano smrtnostjo našega prebivalstva vseh starosti v letih 2022 in 2023 ter znižano pričakovano življenjsko dobo v Sloveniji v letih 2022 in 2023, presega vse meje družbeno in etično še sprejemljivega. Njihova službena dolžnost kot uradnih oseb bi namreč bila, da bi takšno komisijo ustanovili po uradni dolžnosti samoiniciativno že leta 2021. A je niso in je izgleda tudi nimajo namena.

Zaradi tega zadobiva navedena problematika pri nas seveda nove in vse bolj sumljive razsežnosti. Zato sedaj navajamo uradne statistične podatke za Slovenijo (vir: Eurostat):

kovid-komisija-1
kovid-komisija-2

Uradno pojasnilo Eurostat:

»Kazalnik mesečne presežne umrljivosti opozarja na razsežnost krize, saj zagotavlja celovito primerjavo dodatnih smrti med evropskimi državami in omogoča nadaljnjo analizo vzrokov zanjo. Število umrlih zaradi vseh vzrokov primerjamo s pričakovanim številom umrlih v določenem preteklem obdobju (izhodiščno obdobje, 2016–2019).

Presežna umrljivost“ je stopnja dodatnih smrti v mesecu v primerjavi s povprečnim številom smrti v istem mesecu v izhodiščnem obdobju (2016–2019). Višja kot je vrednost, več dodatnih smrti je bilo v primerjavi z izhodiščem. Negativna vrednost pomeni, da je bilo v določenem mesecu manj smrti v primerjavi z izhodiščnim obdobjem.«

Vsi namreč vemo, da se česa takega ne bi smelo nikdar in nikoli ignorirati, da bi bilo to treba takoj, se pravi vsaj že leta 2022 skrbno preučiti in ta zaznani trend povečanega umiranja prebivalstva vseh starosti v letih 2022 in 2023 poskušati takoj zaustaviti. Ampak ne, pri nas se vsi – stroka in politika in mediji – z roko v roki pretvarjajo, kot da to ne obstaja oziroma, kar je še hujše, da jim za to sploh ni mar.

Kot ljudstvo smo seveda upravičeno pričakovali, da se bodo med našim zdravstvenim osebjem, novinarsko srenjo in politično združbo našle ‘junakinje in junaki’, ki vedo, kaj je prav in ki bodo tudi poskrbeli za to, da se bo tozadevno kolektivno vendarle pričelo ravnati prav. A se to žal (še) ni zgodilo. Naš »Nacionalni inštitut za javno zdravje« na primer, se s to problematiko sploh ne ukvarja in prebivalstvo – sedaj celo tudi otroke – še naprej poziva k cepljenju: prvič, z eksperimentalnimi cepivi, drugič proti ti. kovidu, ki je primerljiv s povprečno gripo, pri kateri je nesporni adut naravno pridobljena imunost. In naše zdravstveno osebje tako še naprej avtomatizirano izvaja cepljenje, namesto da bi se posvetili načrtnemu in sistematičnemu preprečevanju in zdravljenju škodljivih posledic kovid ukrepov in cepljenja. Naši mediji pa kot da sploh ne spremljajo nobenih uradnih podatkov oz. informacij – ne slovenskih, ne evropskih, ne svetovnih – ampak se orientirajo po signalizaciji režimske politike, ki pa se na vso moč spreneveda v upanju, da državljanke in državljani ne bomo opazili ničesar, kar ne bo v medijih. A ti časi so k sreči minili.

Se pa seveda sprašujemo, kakšni ljudje so to, ki se ponujajo za izvajanje oblasti v imenu ljudstva in zato jemljejo naš davkoplačevalski denar, obenem pa javno izkazujejo takšen velikanski prezir do lastnega naroda? Ali res mislijo, da se bo njihov sedanji strateški molk obnesel vsaj toliko, kot se je njihova pretekla strateška kovid propaganda? A takšne stare režimske taktike v današnji informacijski dobi ne delujejo več. Res neverjetno, kako zaostalo in primitivno si naš režim predstavlja demokracijo in državo, ne zavedajoč se, da postaja v tem času ljudstvo enako ali pa celo bolj izobraženo oz. razgledano od vsakega režima – o čemer se je moč prepričati že v vsaki civilni iniciativi.

Že ves čas je namreč širše znano, da so povsod po svetu že na razpolago številne javne in tudi že uradne informacije o vseh zablodah in prevarah ti. kovid krize, ki bodisi posredno bodisi neposredno bremenijo režimsko politiko, stroko in medije (ter seveda globalne oz. mednarodne inštitucije in korporacije), pri čemer se najbrž že vsi zavedajo svoje lastne poklicne odgovornosti in krivde. Kajti, kar smo opazili mi kot laična javnost, je zagotovo opazila tudi vsa strokovna javnost: zdravstvo, mediji, politika itn. In da bi sedaj režim kolektivno ‘naivno’ računal s tem, da ljudstvo vsega tega ne bo opazilo, je seveda nemogoče – nam namreč umirajo tako bližnji kot daljni – zato to ne more iti neopazno mimo.

Nekdo se mora tega lotiti, tako kot je treba. In to sedaj. Če to niste vi, ki smo vas naslovili, pa prosimo zadevo odstopite tistemu, ki je v naši državi za to pristojen. V spornih ravnanjih odločevalske naveze politika-stroka-mediji je namreč mogoče zaznati vrsto protipravnih dejanj, od raznih, tudi hujših kršitev pa vse do kaznivih dejanj, ki imajo sedaj nedvomne hujše oz. zelo hude posledice, kar terja resno nacionalno preiskavo odgovornosti za signifikantno povečano smrtnost v naši državi.

Od tu dalje ne bomo več pametovali, ker toliko zaupanja v sistem še premoremo, da verjamemo, da vam bodo vaši oz. naši državni uslužbenci in uradniki za rešitev v letih 2022 in 2023 zaznane problematike presežnega umiranja našega prebivalstva vseh starosti in znižanja pričakovane življenjske dobe v Sloveniji v zvezi s tem priskrbeli vse v svetu razpoložljive podatke oz. dokaze: statistike, strokovne razprave, parlamentarne razprave, vložene tožbe, izdane sodbe idr.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na mismo@zdravadruzba.si

Ekipa gZD

www.zdravadruzba.si

Priloga: – Odgovor Vlade RS z dne 05.01.2023

Delite naprej ...