svet-evrope

Resolucija Sveta Evrope izrecno in odločno prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na osnovi cepljenja

Resolucija Sveta Evrope izrecno in odločno prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na osnovi cepljenja proti SARS-CoV-2 Covid-19, predvsem pa »siljenje/prisiljenje«, uzakonjeno dolžnost cepiti se!

LJUBLJANA, 12. februar 2021 – Ne glede na dejstvo, da je bila vsebina Resolucije Sveta Evrope št. 2361 (2021) v javnosti že predstavljena (poleg dvakratne spletne objave s komentarjem ustavnika dr. Andraža Terška tudi na obravnavi predloga Zakona o zdravilih na Odboru za zdravstvo v Državnem zboru 04.02.2021) množični mediji glede cepljenja proti virusu Covid-19 še naprej prikazujejo zgolj poročanje na osnovi izhodišč proizvajalcev cepiv oziroma eksperimentalnih genskih terapij. O Resolucije te najpomembnejše nadnacionalne organizacije za politično in pravno zaščito človekovih pravic in svoboščin pa niti stavka, niti besede pozornosti.

Zato ne gre in ne more iti za naključje, zmoto, nepozornost, nehoteni spregled.

Na spletni strani Sveta Evrope je ob uvodni predstavitvi pomena Resolucije (sprejeta s 115 glasovi za, zgolj 2 proti) navedeno:

»Odlične novice Sveta Evrope (CoE), vodilne svetovne organizacije za človekove pravice, ki je organ upravljanja Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot se verjetno zavedate, je Svet Evrope drugačen in ločen od Evropske unije. Velika Britanija in Irska sta pogodbenici Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice. To je odlična novica za ljudi, ki jih skrbi obvezno cepljenje ali diskriminacija glede statusa cepljenja. Danes je izglasovana resolucija Sveta Evrope, ki državam prepoveduje, da bi cepljenje proti Covidu postalo obvezno, ali da se lahko uzakonjena dolžnost cepiti se uporablja za zapovedi, prepovedi ali diskriminacijo delavcev ali kogarkoli, ki se ne cepi

Kot navajajo tudi ugledni pravni strokovnjaki iz tujine (preverljivo na svetovnem spletu) »Resolucija naslavlja bistvena vprašanja in odraža stališče te institucije glede tega vprašanja«, kot sledi:

7.3 glede zagotavljanja visoke sprejemljivosti cepiva:

7.3.1 zagotavljanje obveščenosti državljanov, da cepljenje ni obvezno in da se na nikogar ne pritiska/ne prisiljuje politično, socialno ali kako drugače, da se cepi, če tega ne želi narediti sam;

7.3.2 zagotoviti, da nihče ne bo diskriminiran, ker ni bil cepljen zaradi možnih tveganj za zdravje ali ker noče biti cepljen;

Celoten dokument je dostopen na povezavi: https://pace.coe.int/en/files/29004

V nadaljevanju navajamo še ključne ugotovitve glede zaščite individualnih človekovih pravic in svoboščin v obdobju Covid-19, kot jih izpostavlja mednarodna organizacija Children’s Heath Defense (neuradni prevod) z relevantnimi podatki za Slovenijo in referencami:

 • Obvezno cepljenje krši temeljne človekove pravice, zlasti pravico do predhodne, brezplačne in informirane pojasnilne dolžnosti zdravnikov in pravice do obveščenega soglasja za – vse – medicinske posege;
 • Običajno pravo (»Common Law«), državni in zvezni zakoni, Nürnberški zakonik (1947) in Unescova deklaracija o bioetiki in človekovih pravicah iz leta 2005 so vzpostavili institut pojasnilne dolžnosti (op.: in iz njega izpeljane pravice do obveščenega SOGLASJA – ne »prisile«!);
 • Pri nas, v Evropi in v Sloveniji, so temeljni pravni akti, ki urejajo tudi to vprašanje, zlasti Evropska konvencija o človekovih pravicah, Ustava Republike Slovenije in Zakon o pacientovih pravicah, seveda tudi medicinska etika in deontologija, navsezadnje tudi pravno mnenje Informacijske pooblaščenke in pravna pojasnila najuglednejših profesorjev prava;
 • COVID-19 ne sme postati pretveza za obvezno ali prisilno cepljenje;
 • Pravna zgradba, ki podpira obvezno cepljenje, temelji na odločitvi Vrhovnega sodišča (op.: Združenega kraljestva), stari več kot stoletje. Naknadne odločitve nižjih sodišč o obveznostih cepiv, ki so bistveno drugačne od odločitve Vrhovnega sodišča, so privedle do rezultatov, ki ne varujejo zdravja in individualnih pravic posameznika;
 • Napredek v dvajsetem stoletju na področju zdravstvenih ukrepov, higiene, hlajenja in oskrbe s čisto vodo so povzročili dramatičen upad nalezljivih bolezni; upad nalezljivih bolezni ni imel veliko opraviti s cepljenjem;
 • Cepiva povzročijo poškodbe in smrt, ki še zdaleč niso „redke“ ali „ena na milijon«; študija iz leta 2010, ki jo je naročilo Ministrstvo za zdravje (HHS) poroča o vsaj eni poškodbi zaradi cepiva na vsakih 39 danih cepiv;
 • Najnovejše raziskave o uporabi cepiv za Covid-19 že poročajo o osupljivih treh odstotkih (3%) smrtnih primerov »zaradi« cepiva;
 • Sistem poročanja o neželenih dogodkih cepiva (t.i. VAERS) deluje izjemno slabo pri zaznavanju neželenih dogodkov, poroča jih manj kot 1%; CDC noče sprejeti priporočenih ukrepov za izboljšanje podatkov VAERS;
 • Napačen in pokvarjen regulativni postopek omogoča bližnjice glede varnosti cepiv in prevare. Nobeno klinično preskušanje cepiv za dojenčke in malčke ni vsebovalo inertne kontrolne skupine s placebom, večina preskušanj pa je sledila mladim prejemnikom le nekaj dni ali tednov;
 • V skladu z nacionalnim zakonom o otroških poškodbah s cepivi (NCVIA) iz leta 1986 proizvajalci cepiv in izvajalci zdravstvenih storitev ne morejo biti odgovorni za poškodbe s cepivi, ki jih priporočajo zvezne države; zakon dovoljuje podjetjem izogniti se nadzoru in razkritju dokumentov, povezanih s pravdnimi postopki;
 • V skladu z Zakonom o pripravljenosti in pripravljenosti na izredne razmere (PREP) iz leta 2005 bodo proizvajalci, izvajalci zdravstvenih storitev in vladni uradniki imuni pred odgovornostjo za morebitne poškodbe in smrti zaradi cepiv proti COVID-19. Odškodnina v okviru Programa za odškodnino za tovrstne primere bo verjetno zelo nizka;
 • Ministrstvo za zdravje in človekove storitve (HHS) ima zakonsko obveznost proučevanja poškodb s cepivi in izboljšanja varnosti cepiv in da vsaki dve leti poroča kongresu – vendar tega v več kot 30. letih še nikoli ni storil;
 • Nacionalni program nadomestitve škode zaradi cepiva, prav tako ustanovljen leta 1986, nasprotno postavlja tožnike proti HHS, poškodovane s cepivom, v kontradiktornosti in običajno neuspešen postopek; v več kot treh desetletjih je program kompenziral le tretjino vloženih peticij; navkljub temu dodeljena odškodnina na današnji datum presega 4,4 milijarde dolarjev;
 • O teh in sorodnih vprašanjih (političnih, etičnih, moralnih, medicinskih in pravnih) je na voljo vse več znanstvenih študij, analiz in raziskav – a javni mediji o tem še vedno ne poročajo;
 • Imunost, ki jo povzroča cepivo – če se sploh pojavi – sčasoma izgine, včasih hitro; izbruhi bolezni, kot so ošpice, mumps, oslovski kašelj, in norice pri zelo cepljenih populacijah niso redke; čredne imunosti in izkoreninjenja bolezni ni mogoče zanesljivo doseči z cepljenjem;
 • Ameriški otroci še nikoli niso bili bolj bolni; nacionalni zakon o otroških poškodbah s cepivi (NCVIA) je omogočil eksplozijo cepiv brez odgovornosti in enega najbolj agresivnih seznamov cepiv za otroke na svetu; več kot polovica (54%) ameriških otrok zdaj razvija vsaj eno kronično zdravstveno stanje in mnogi imajo več zdravstvenih izzivov;
 • COVID-19 cepiva vključujejo spremembe genov in tehnologije za spodbujanje vnetij, ki lahko ustvarijo genetske spremembe, z možnostjo prenašanja na prihodnje generacije; odvetniki ne smejo ščititi medicinskih posegov brez odgovornosti, ki pomenijo povsem neznano in dejansko eksperimentalno tveganje;
 • Slovenska zakonodaja še vedno določa raziskave in študije o zdravilih in cepivih, o njihovi sestavi, učinkovitosti in škodljivih stranskih učinkih kot »poslovno skrivnost.« Informacijska pooblaščenka je o protiustavnosti take pravne ureditve že pred časom javno objavila pravno mnenje. O tem lahko beremo tudi v strokovnih in znanstvenih člankih najvplivnejših in najuglednejših pravnih strokovnjakov. Zakon o nalezljivih boleznih, ali kateri koli drug zakon, še vedno ne ureja »učinkovitega pravnega postopka in sredstva« v primerih zavrnitve zdravljenja, cepljenja ali nastanka škodljivih posledic/stranskih učinkov. Odločba Ustavnega sodišča RS o tem vprašanju iz leta 2004 še vedno ni spoštovana/uresničena. Zakon o nalezljivih boleznih celo izključuje odgovornost zdravnikov in zdravstvenega osebja za »strokovne napake«, seveda tudi za škodne posledice na zdravju posameznika zaradi okvare zdravil ali cepiv;
 • Ameriški strokovnjaki že nekaj časa poudarjajo, da večina novih cepiv, zaradi načina izdelave in sestave, sploh ne sodi pod pojem »zdravila«.

Povezava na celoten dokument v angleškem jeziku:

https://childrenshealthdefense.org/defender/individual-rights-freedoms-under-siege-covid-era

Iz naslova ustavnih načel vladavine prava, demokracije in svobode ter iz naslova temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin, zlasti pravic do življenja, zdravja, zdravega življenjskega okolja, odsotnosti diskriminacije in pravice do obveščenosti vljudno apeliramo na vse odločevalce, družbene vplivneže in medije, javne in zasebne, da nemudoma prekinejo z MOLKOM in z neposrednim ali posrednim zavajanjem in manipuliranjem javnosti o teh vprašanjih, problemih in znanstvenih ugotovitvah.

REFERENCE

 1. Shuster E. Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code. The New England Journal of Medicine. 1997;337:1436-1440. DOI: 10.1056/NEJM199711133372006
 2. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. 19 October 2005. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 3. New York State Bar Association. Report of the New York State Bar Association’s Health Law Section Task Force on COVID-19. May 13, 2020. https://nysba.org/app/uploads/2020/05/HealthLawSectionTaskForceCOVID19Report_5.13.20-1.pdf
 4. Children’s Health Defense. COVID-19: The spearpoint for rolling out a “new era” of high-risk, genetically engineered vaccines. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 7, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-anew-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/
 5. New York State Bar Association. June 13, 2020 Meeting of the House of Delegates. https://vimeo.com/428831129/932c023da2
 6. Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/
 7. Zucht v. King, 260 U.S. 174 (1922). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/260/174/
 8. Holland MS. Reconsidering compulsory childhood vaccination. New York University School of Law Public Law Research Paper No. 10-64, September 15, 2010. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1677565
 9. Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/274/200/
 10. Rome Statute of the International Criminal Court. Article 8 – War Crimes.
 11. Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/323/214/
 12. Bishop K. Day of apology and “sign of relief.” The New York Times, August 11, 1988.
 13. Holland MS. Compulsory vaccination, the Constitution, and the hepatitis B mandate for infants and young children. Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics. 2012;12(1):39. NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-01. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2039392
 14. Lutz JD. Lest we forget, a short history of housing in the United States. Lawrence Berkeley National Laboratory, August 2004. https://escholarship.org/uc/item/3jw1k5nc
 15. McKinlay JB, McKinlay SM. The questionable contribution of medical measures to the decline of mortality in the United States in the twentieth century. The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society. 1977;55(3):405-428. DOI: 10.2307/3349539
 16. Guyer B, Freedman MA, Strobino DM, Sondik EJ. Annual summary of vital statistics: trends in the health of Americans during the 20th century. Pediatrics. 2000;106(6):1307-1317. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.106.6.1307
 17. Fewtrell L, Kaufmann RB, Kay D, Enanoria W, Haller L, Colford Jr. JM. Water, sanitation, and hygiene interventions to reduce diarrhoea in less developed countries: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2005;5(1):42-52. DOI: 10.1016/S1473-3099(04)01253-8
 18. Wilder A. The Fallacy of Vaccination. New York, NY: The Metaphysical Publishing Co., 1899.
 19. Fenner F, Henderson DA, Arita I, Jezek Z, Ladnyi ID. The incidence and control of smallpox between 1900 and 1958. Chapter 8 in Smallpox and Its Eradication, pp. 315-363. World Health Organization, 1988.
 20. Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center. “Mortality analyses.” https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
 21. Wilder, 1899.
 22. Harvard Pilgrim Health Care, Inc. Electronic Support for Public Health—Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS). Reported submitted to the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) by Lazarus, R., & Klompas, M. Inclusive dates: 12/01/07–09/30/10. https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system
 23. S. Department of Health and Human Services. “About VAERS.” https://vaers.hhs.gov/about.html
 24. Harvard Pilgrim Health Care, Inc., 12/01/07–09/30/10.
 25. Shimabukuro TT, Nguyen M, Martin D, DeStefano F. Safety monitoring in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine. 2015;33(36):4398-4405. DOI: 10.1016/j.vaccine.2015.07.035
 26. Harvard Pilgrim Health Care, Inc., 12/01/07–09/30/10.
 27. https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/ican-reply-december-31-2018.pdf
 28. Informed Consent Action Network (ICAN). Vaccine Safety: Introduction to Vaccine Safety Science & Policy in the United States [White Paper]. October 2, 2017. https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2019/09/VaccineSafety-Version-1.0-October-2-2017-1.pdf
 29. Wolfe S, Galson S, Woosley R, Kelly J. How independent is the FDA? Frontline, n.d. https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/prescription/hazard/independent.html
 30. Redwood L. Court hears Gardasil science and moves forward. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 29, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-andmoves-forward/
 31. S. Food and Drug Administration. “Gardasil 9.” https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/gardasil-9
 32. S. Department of Health and Human Services. Putting America’s Health First: FY 2019 President’s Budget for HHS. Last updated February 19, 2018. https://www.hhs.gov/sites/default/files/fy-2019-budget-in-brief.pdf
 33. Children’s Health Defense. NCVIA: The legislation that changed everything—conflicts of interest undermine children’s health: part II. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 16, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/ncvia-the-legislation-that-changed-everything-conflicts-of-interest-underminechildrens-health-part-ii/
 34. Kennedy Jr. RF. Vaccines and the liberal mind. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, June 14, 2018. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-and-the-liberal-mind/
 35. Bruesewitz v. Wyeth, 131 S. Ct. 1068 (2011). https://scholar.google.com/scholar_case?case=9760961833518014301&q=Bruesewitz+v+Wyeth+llc&hl=en&as_sdt=6,33
 36. Informed Consent Action Network v. United States Department of Health and Human Services. https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2019/09/Stipulated-Order-copy-1.pdf
 37. Children’s Health Defense. RFK, Jr. proves HHS is in violation of the “mandate for safer childhood vaccines” as stipulated in the Vaccine Injury Compensation Act. September 13, 2018. https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/federal-failures/rfk-jr-proves-hhs-is-in-violation-ofthe-mandate-for-safer-childhood-vaccines-as-stipulated-in-the-vaccineinjury-compensation-act/ RIGHTS IN THE ERA OF COVID-19 | 10
 38. Children’s Health Defense. Description of the National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP). November 10, 2016. https://childrenshealthdefense.org/news/description-national-vaccine-injurycompensation-program-nvicp/
 39. Health Resources & Services Administration. “About the National Vaccine Injury Compensation Program.” https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/about/index.html
 40. Health Resources & Services Administration. “Data & statistics.” https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
 41. Ibid.
 42. Health Resources & Services Administration. “Vaccine injury table.” https://www.hrsa.gov/sites/default/files/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf
 43. Holland MS. Liability for vaccine injury: the United States, the European Union, and the developing world. Emory Law Journal. 2018;67(3), Article 3. https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=elj
 44. Conte L. Misconduct, mitochondria and the Omnibus Autism Proceedings. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, October 4, 2018. https://childrenshealthdefense.org/news/misconduct-mitochondria-and-the-omnibus-autism-proceedings/
 45. Attkisson S. How a pro-vaccine doctor reopened debate about link to autism. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 14, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/how-a-pro-vaccine-doctor-reopened-debate-about-link-to-autism/
 46. Kennedy Jr. RF, Hazlehurst R. Request for Office of Inspector General to investigate fraud and obstruction of justice. Children’s Health Defense, September 20, 2018.
 47. Haralambieva IH, Kennedy RB, Ovsyannikova IG, Schaid DJ, Poland GA. Current perspectives in assessing humoral immunity after measles vaccination. Expert Review of Vaccines. 2019;18(1):75-87. DOI: 10.1080/14760584.2019.1559063
 48. Hickman CJ, Hyde TB, Sowers SB, Mercader S, McGrew M, Williams NJ et al. Laboratory characterization of measles virus infection in previously vaccinated and unvaccinated individuals. The Journal of Infectious Diseases. 2011; 204 (suppl 1): S549-S558. https://doi.org/10.1093/infdis/jir106
 49. Children’s Health Defense. Vaccine failures: the glaring problem officials are ignoring. Part I: measles vaccination. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 7, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failure-the-glaring-problem-officials-are-ignoring-part-i-measles-vaccination/
 50. Kennedy Jr. RF. MMR vaccine’s poison pill: mumps after puberty, reduced testosterone and sperm counts. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, April 4, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/mmr-vaccines-poison-pill-mumps-after-puberty-reduced-testosterone-and-sperm-counts/
 51. Children’s Health Defense. Vaccine failures, part 2: pertussis vaccination. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 9, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failures-part-2-pertussis-vaccination/
 52. Children’s Health Defense. The varicella vaccine, skyrocketing shingles and CDC chicanery. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 9, 2018. https://childrenshealthdefense.org/news/the-varicella-vaccine-skyrocketing-shingles-and-cdc-chicanery/
 53. Fiebelkorn AP, Coleman LA, Belongia EA, Freeman SK, York D, Bi D et al. Measles virus neutralizing antibody response, cell-mediated immunity, and IgG antibody avidity before and after a third dose of measles-mumps-rubella vaccine in young adults. The Journal of Infectious Diseases. 2016;213(7):1115-1123. DOI: 10.1093/infdis/jiv555
 54. Papania M, Baughman AL, Lee S, Cheek JE, Atkinson W, Redd SC et al. Increased susceptibility to measles in infants in the United States. Pediatrics. 1999;104(5):e59. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.104.5.e59
 55. Miller LJ, Lu W. These are the world’s healthiest nations. Bloomberg, February 24, 2019. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips
 56. Trimble M. U.S. kids more likely to die than kids in 19 other nations. U.S. News, January 11, 2018. https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-01-11/us-has-highest-child-mortalityrate-of-20-rich-countries
 57. Van Cleave J, Gortmaker SL, Perrin JM. Dynamics of obesity and chronic health conditions among children and youth. JAMA. 2010;303(7):623-630. DOI: 10.1001/jama.2010.104
 58. Bethell CD, Kogan MD, Strickland BB, Schor EL, Robertson J, Newacheck PW. A national and state profile of leading health problems and health care quality for US children: key insurance disparities and across-state variations. Academic Pediatrics. 2011;11(3):S22-S33. https://doi.org/10.1016/j.acap.2010.08.011
 59. U.S. Department of Health and Human Services. “PREP Act Q&As.” https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/prepqa.aspx
 60. U.S. Department of Health and Human Services. Declaration Under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for Medical Countermeasures Against COVID-19. Federal Register. 2020;85(52):15198–15203. https://www.law360.com/articles/1253029/attachments/0
 61. Health Resources & Services Administration. “About CICP.” https://www.hrsa.gov/cicp/about
 62. Otto R, Santagostino A, Schrader U. Rapid Growth in Biopharma: Challenges and Opportunities. McKinsey & Company, December 1, 2014. https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/rapid-growth-in-biopharma
 63. Children’s Health Defense. COVID-19: The spearpoint for rolling out a “new era” of high-risk, genetically engineered vaccines. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 7, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-anew-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/
 64. Zhang C, Maruggi G, Shan H, Li J. Advances in mRNA vaccines for infectious diseases. Frontiers in Immunology. 2019;10:594. DOI: 10.3389/fimmu.2019.00594

mag. Gregor Kos

Delite naprej ...