STEBRI OPOLNOMOČENJA ZA SAMOOSKRBNOST

Samooskrba je širok pojem, je celostna oskrba samega sebe, ki zahteva vsestransko opolnomočenje človeka za samostojnost. Kot prioritetna in ključna področja za zavarovanje ljudstva pred pretečo škodo, ki nam jo v tim. ‘korona krizi’ povzroča režimska politika, smo izbrali šest področij. Na lokalni ravni vzpostavljamo in zagotavljamo vse potrebno, da bomo čim bolj neodvisni in varni ter čim manj podvrženi negativnim posledicam pričujočega uničevanja naše družbe in države.   

 • Poskrbimo, da bodo naše naravne danosti (gozdovi, reke, jezera, morje, zemlja) ostale oz. ponovno postale last ljudstva.
 • Pravica ljudstva do vode od nas zahteva, da na nacionalni in lokalni ravni zaščitimo vse obstoječe vodne vire.
 • Trajno se povežimo z lokalnimi pridelovalci hrane in omogočimo razvoj stabilnih regijskih samooskrbnih prehranskih verig.
 • Preorjimo vse razpoložljive neobdelane površine v državni in zasebni lasti in pričnimo skrbeti za pridelavo hrane za ljudstvo.
 • Zavedajmo se pomena ohranjanja naših avtohtonih semen kot pogoja naše dolgoročne prehranske varnosti, naše naravne in kulturne dediščine.
 • Podprimo in spodbujajmo tim. menjalnice semen in si prizadevajmo za vzpostavitev lastne semenske banke.
 • Sprejmimo zdravje človeka koti svetinjo človeštva, torej tudi kot našo narodno svetinjo.
 • Zahvalimo se vsem izjemnim zdravnicam in zdravnikom, ki niso izdali svojega poklicnega poslanstva in »svete« zaprisege do ljudi (Iniciativa slovenskih zdravnikov).
 • V danih razmerah si pomagajmo tudi s stoletja preizkušanimi domačimi zdravilnimi rastlinami in pripravki – naravnim zdravilstvom. Omogočimo celostni pristop k zdravljenju, tudi s komplementarnim zdravilstvom.
 • Opolnomočimo se za samozdravljenje, saj človekov organizem zmore poskrbeti zase (zdravilske skupine).
 • Uredimo naša bivališča tako, da bodo varna za naše dobro zdravje in zdrav razvoj naših otrok in mladostnikov (brez neželenega tehničnega sevanja, hrupa, neželenih plinskih emisij, škodljive umetne svetlobe,…)
 • Ustvarjajmo zdravo naravo in okolje (čist zrak, čisto pitno vodo, čisto prst, ustrezno urejeno bivalno okolje).
 • Skrbimo za dobrobit naših otrok in mladine.
 • Vse, ki so poklicno soudeleženi pri skladnem razvoju naših otrok pozivamo, naj vzpostavljajo potrebne pogoje za srečno otroštvo in mladost.
 • Vrtci in šole ter fakultete v javnem sektorju so last ljudstva, zato naj nemoteno delujejo v korist otrok in mladine ter njihovih staršev.
 • Vabimo vse, ki želijo sodelovati v ljudskih iniciativah za ureditev kritičnega položaja otrok in mladine.
 • Zaščitimo se pred vsakršnimi škodljivimi poizkusi za morebitno okrnitev kupne moči ljudstva.
 • Uvedimo vzporedni menjalni sistem za izvajanje lokalne prodaje in nakupa dobrin – lokalne ali skupnostne oz. komplementarne valute.
 • Z lokalnimi valutami preprečimo propadanje lokalnega gospodarstva in omogočimo nastanek dopolnilnega trga.
 • Z lokalnimi valutami omogočimo izmenjavo dobrin in storitev tudi v primeru bankrota bank oz. zaprtja bankomatov.
 • Ne dovolimo, da naše pravice in svoboščine (ustavne, starševske, otrokove, delavske, državljanske,…) izginjajo iz našega vsakdana.
 • Starši, zaščitimo otroke pred vsakršno sistemsko represijo.
 • Pozivamo pedagoško, zdravstveno in pravno stroko, naj obvaruje ljudstvo pred vsemi poskusi zlorabe stroke za zlobne namene režimske politike.
 • Pozivamo delodajalce, naj prenehajo izvajati nezakonite in protiustavne ukrepe v škodo delojemalcev. Naj postanejo zavezniki.
 • Opominjamo delodajalce, da nimajo nikakršne pravice posegati v svobodno voljo in pravice zaposlenih na področju njihovega osebnega zdravja.
 • Pozivamo odvetnice in odvetnike, naj svoje poslanstvo opravljajo na strani in v pomoč ljudstvu.
 • Podpiramo slovensko pravno stroko v povezovanju in ustvarjanju pravno varnega okolja za zaščito naših otrok, mladine in vseh ljudi (Civilna iniciativa slovenskih pravnikov).
 • Ljudje v Sloveniji jemljemo državo nazaj v svoje roke.
 • Ugotavljamo, da volja ljudstva ni več upoštevana, saj smo se v preteklosti preskromno zanimali za družbena dogajanja, državo pa so si posledično podjarmile politične, birokratske in kapitalske elite.
 • Aktiviramo se kot kreativni državljanke in državljani z namenom oblikovanja nove, zdrave družbe.
 • Medsebojno se povezujemo in novo, zdravo družbo ustvarjamo z združenimi močmi v celotnem družbenem prostoru.
 • Zavestno in odločno izpodrinjamo vse slabe in napačne družbene prakse na vseh področjih delovanja; tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju.
 • Nadomeščamo jih z dobrimi in pravilnimi družbenimi rešitvami in ureditvami življenjskih okoliščin v dobrobit vseh ljudi.