ustavimo-glifosat

Ustavite ponovno odobritev glifosata v luči novih znanstvenih dokazov o tveganju za raka

Skupaj 106 evropskih nevladnih organizacij, združenj in povezav je na predsednico Evropske komisije naslovilo zahtevo pred jutrišnjim ponovnim odločanjem o kar 10-letnem podaljšanju rabe glifosata v EU, da slednje umakne in prepove podaljšanje rabe strupa v EU:

Ustavite ponovno odobritev glifosata v luči novih znanstvenih dokazov o tveganju za raka

Spoštovana predsednica Evropske komisije,

Spodaj podpisanih 106 evropskih organizacij civilne družbe želi izraziti svojo podporo zavezanosti Evropske komisije v okviru Evropskega zelenega dogovora za prehod EU na trajnostne prehrambne sisteme, zmanjšanje odvisnosti od kemičnih pesticidov in zaščito zdravja ljudi, okolja, in biotsko raznovrstnost zaradi onesnaženja s pesticidi. V zvezi s tem vam pišemo, da vas prosimo za posredovanje pri zagotavljanju, da Komisija umakne svoj predlog za podaljšanje odobritve glifosata za 10 let, glede na nove prepričljive dokaze, ki kažejo, da snov povzroča levkemijo pri mladih podganah. Glede na vse več dokazov iz neodvisnih znanstvenih študij, ki povezujejo izpostavljenost temu priljubljenemu pesticidu z vrsto škodljivih učinkov na ljudi in okolje, vas pozivamo, da ukrepate in predlagate nepodaljšanje njegove odobritve.

Prvi podatki o rakotvornosti iz Globalne študije o glifosatu (GGS) so bili nedavno objavljeni in kažejo, da so celo nizki odmerki herbicidov na osnovi glifosata (GBH) – za katere se je med oceno EU predpostavljalo, da ne povzročajo škodljivih učinkov – povzročili zgodnje smrti zaradi levkemije pri podganah po izpostavljenosti v zgodnjem življenju. Eden od GBH, testiranih v GGS, je bila reprezentativna formulacija BioFlow (MON 52276), za katero je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pred kratkim napačno ugotovila, da “ni kritičnih področij zaskrbljenosti” – kar pomeni, da izpolnjuje vsa varnostna merila za zdravje ljudi in okolje. Kot je znano Evropski komisiji, se ta reprezentativna formulacija na veliko prodaja v Evropi. Te ugotovitve so zelo zaskrbljujoče, saj je glifosat najpogosteje uporabljan herbicid v Evropi, ki je zelo razširjen med ljudmi, vključno z otroki, in je povsod prisoten v okolju.

Rezultati GGS dopolnjujejo že obstoječe dokaze o rakotvornem potencialu snovi in ​​nedvoumno potrjujejo pomisleke, ki so jih izrazile nevladne organizacije, sindikati in neodvisni znanstveniki, ter ponujajo konkretne dokaze o pomembnih pomanjkljivostih v procesu znanstvenega ocenjevanja v EU. Jasno je, da potencial rakotvornosti in genotoksičnosti glifosata ni bil pravilno ocenjen in da ključni dokazi iz neodvisne literature v oceni EU niso bili upoštevani.

Poleg tega obstoječa znanstvena literatura kaže na genotoksični potencial reprezentativne formulacije “Bioflow”, EFSA pa je poročala tudi o pomanjkljivih podatkih v oceni in navedla potencialno genotoksičnost nekaterih sestavin. Vendar namesto da bi sprožila pomisleke, EFSA ni upoštevala teh dokazov in ugotovila, da je njegova uporaba varna tudi v odsotnosti dolgoročne študije toksičnosti ali rakotvornosti te reprezentativne formulacije, ki so jo predložili vlagatelji. To je nerazumljivo, saj je treba v skladu z Uredbo (EU) 1107/2009 (člen 4) in kot je poudarilo Sodišče Evropskih skupnosti (primer C-616/17) izdelke in aktivne snovi temeljito oceniti, da se pokaže, da ne povzročajo dolgotrajne toksičnosti in/ali rakotvornosti.

Na žalost je rakotvornost glifosata in GBH le vrh ledene gore v zvezi z vplivi glifosatnih herbicidov na zdravje. Izpostavljenost glifosatu in GBH je bila povezana z nevrotoksičnostjo, motnjami avtističnega spektra pri otrocih, ki so bili izpostavljeni že pred rojstvom, pa tudi z amiotrofično lateralno sklerozo in Parkinsonovo boleznijo pri odraslih. Povezan je bil tudi z endokrinimi motnjami in spremembami v mikrobiomu. Z okoljskega vidika se je izkazalo, da izpostavljenost glifosatu povzroča toksičnost za številne kopenske in vodne neciljne vrste, kar lahko povzroči resne vplive na biotsko raznovrstnost. Zaskrbljujoče je, da EFSA v svojem sklepu vseh teh pomembnih škodljivih učinkov ni obravnavala kot „kritična skrb vzbujajoča področja“, čemur je znanstvena skupnost že izrazila svoje ugovore.

Očitno glifosat ne izpolnjuje kriterijev za odobritev iz Uredbe (EU) 1107/2009, po katerih pesticidne aktivne snovi in ​​pesticidni proizvodi, ki se uporabljajo v EU, ne smejo povzročati škode ljudem, živalim in okolju. Če upoštevamo široko uporabo in izpostavljenost izdelkom na osnovi glifosata, zanemarjanje prijavljenih škodljivih učinkov predstavlja resno zdravstveno tveganje tako za delavce na kmetiji kot za splošno prebivalstvo ter ogroža biotsko raznovrstnost. Kot predsednica Evropske komisije ste odgovorna, da podpirate načela evropskega zelenega dogovora in opozarjate na previdnostno načelo glede na zaskrbljujoče zdravstvene in okoljske posledice glifosata.

Pozivamo vas, da posredujete in zagotovite, da Evropska komisija umakne svoj predlog za 10-letno podaljšanje dovoljenja za glifosat in namesto tega predlaga njegovo ne-podaljšanje, s čimer daje prednost zdravju ljudi in okolju pred ohranjanjem te škodljive snovi na trgu.

Za Slovenijo podpisnika:

gibanje Zdrava družba in Zveza biodinamikov Slovenije

Delite naprej ...