na-televiziji-AS

V medijih: Na televiziji AS

Na televiziji AS je predsednik stranke mag. Gregor Kos v oddaji Zelejni kout spregovoril o ideji in razlogih za nastanek stranke, o njenih ciljih ter programskih izhodiščih. Dotakne se večine poglavitnih točk za katere se stranka zavzema. Osrednja tema oddaje je zdravje v najširšem pomenu. Tematika se skozi pogovor osvetli z več zornih kotov: pomen integrativne medicine, vpliv okolja, vidik prehrane in različni drugi dejavniki, ki so posredno ali neposredno povezani s tem osnovnim vodilom stranke.

Delite naprej ...