varuhinja-gledalcevih-pravic

Varuhinja gledalčevih pravic: odgovor na odgovor

gospa Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev

Spoštovana varuhinja,

najlepša hvala za vaš odgovor, na katerega podajamo ugovor in vas ponovno pozivamo, da zaščitite pravico RTV-zavezancev in javnosti do resničnih in celovitih informacij o pomembni javnozdravstveni temi; to je varnosti cepiv.

V vašem odgovoru ste se izognili bistvu našega pisanja, v katerem dokazujemo, da so varnostne študije o cepivih pomanjkljive, da ni neodvisnega nadzor nad varnostjo cepiv, medtem ko RTV zavaja javnost in poroča, da so cepiva varna.

Odgovorna urednica se v svojem odgovoru osredotoča samo na informacije podane v prispevku, medtem ko smo v prvem pismu poudarili, da je zavajajoča napoved, saj posredno trdi, da so cepiva varna.

V novinarskem diskurzu je napoved sestavni del prispevka. Na ta del pa nam niste  odgovorili, ampak ste argumentirali, da gre pri vprašanju cepiv za t.im. spopad med znanostjo in laično javnosti, kar pa sploh ni drži, in to bomo pojasnili v nadaljevanju.

A najprej želimo pojasnilo, zakaj novinarji, ki bi morali biti zavezani javnosti, niso poudarili, da varnostnih študij po kriterijih znanosti, ni (po metodi double blind randomized placebo study)?

Zakaj novinarji niso izpostavili dejstva, da v samih navodilih, ki so vstavljena v cepivo, piše, da ni bila nikoli narejena študija medsebojnega učinkovanja cepiv, ki so na cepilnem programu?

Zakaj je javni medij tako nekritičen in ne problemizira informacij, ki so na voljo običajnemu državljanu, ki pri pediatru zahteva navodila, priložena cepivu in zagleda ta podatek?

Zakaj javni medij ne izpostavi informacij, ki jih lahko prejme vsak državljan po Zakonu o dostopnosti do informacij javnega značaja, ki dokazujejo, da institucije, ki naj bi ščitile javno zdravje, nimajo popolnoma nobenega vpogleda, kaj je v cepivih, saj so sestavine poslovna skrivnost, hkrati pa nihče, ki ni v konfliktu interesov, ne izvaja nadzora nad kakovostjo in varnostjo cepiv?

Prosimo vas za odgovore na ta vprašanja.

Hkrati odločno demantiramo navedbo, da naj bi šlo pri vprašanju varnosti cepiv za spopad med pogledom znanosti in laičnimi mišljenjem.

Navedeno nikakor ne drži, saj mnogi priznani znanstveniki javno izpostavljajo dejstvo o škodljivosti cepiv (dr. Suzanne Humphries, dr. Theresa Deisher..itd), poleg tega pa mnogi znanstveniki problemizirajo odsotnost varnostnih študij, o čemer so govorili tudi na letošnji WHO konferenci o varnosti cepiv v Ženevi (2-3.dec.2019), kjer so znanstveniki priznali, da obstaja pomanjkanje varnostnih študij[1].

V vašem odgovoru pravite, da je potrebno dati prednost znanstvenih dejstvom.

Zakaj ta dejstva nikoli niso predstavljena v vaših programih, ampak samo ponavljate marketinške navedbe farmacevtske industrije?

Samo spomnimo se, kako je tobačna industrija preko medicinskih strokovnjakov še pred pol stoletja promovirala kajenje kot dobrodejno za zdravje (v reklamah so celo nastopali zdravniki s cigareto v ustih), kako je še nedavno tega prehrambna industrija preko znanstvenikov sfabricirala tezo o holesterolu in škodljivosti masla.

Vse to smo lahko gledalci izvedeli preko vašega odličnega (tujega) dokumentarnega programa, ki ga predvajate na vaši televiziji, kjer imate tudi odlične raziskovalne novinarje informativnega programa.

Kot državljanom in RTV-zavezancem nam je popolnoma nedoumljivo, da niti v enem od vaših programom ne zasledimo raziskovalnega prispevka, ki bi javnosti celovito predstavil:

  • da si znanost glede cepiv ni enotna,
  • da je varnost cepiv pomanjkljiva,
  • da starši in tudi odrasli, ki so bili poškodovani od cepiv, ponavljajo podobne zgodbe, ki govorijo o poškodbah po cepljenju, a jih zdravniki vztrajno zanikajo.

Vi pa vse skupaj, kar se dogaja v družbi tukaj in zdaj, vztrajno ignorirate in ponavljate tisto, kar izjavlja NIJZ, ki se samo-financira (tudi) od prodaje cepiv.

Za zaključek vas kot varuhinjo še enkrat naprošamo, da podate odgovor na bistvo našega prvega pisma: odsotnost uravnoteženosti pri poročanju o varnosti cepiv.

Zahvaljujem se vam za vaš odgovor in vas lepo pozdravljam,

mag. Gregor Kos, l.r.

predsednik

[1] Citat dr. Soumye Swaminathan navajamo v originalu: »We cannot overemphesize the fact that we do not have enough safety monitoring systems in many countries and that’s adds up to miscomprehension, because we can’t give clear cut answers when people ask questions about the deaths that have occured after perticular vaccine and that’s gets blown up in a media. One should be able to give very factual account what exactly is happeing, what is the cause. But in most cases there’s a obfusctiation on some level, and there is less and less trust in the system…/../ Putting in place the mechanisms where there are cohort studies, or whether there is centinal survaillance studies, to be able to monitor what’s going on and then take corrective actions to be taken and because unexpected things could arise after the introduction and one always has to be prepared, as we have seen in industry of many drugs when we learnt about many many adverse reactions only after the drugs have been licensed and introduced into population.«

Delite naprej ...