zdrava-digitalizacija

Za zdravju prijazno digitalizacijo

LJUBLJANA, 16. september 2019 – Ob aktualnih strategijah in pozivih nekaterih slovenskih parlametnarnih strank glede digitalizacije Slovenije stranka Za zdravo družbo poziva odločevalce, da kakršne koli aktivnosti usmerjamo v zdravju prijazno digitalizacijo. Posebej izpostavljamo nujno uporabo enega temeljnih načel Evropske unije – načela previdnosti, pri katerem zgolj dvom zadostuje najmanj za moratorij odločevitev.

Trdno smo prepričani, da glede na številne neodvisne znanstvene študije, ki dokazujejo vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi, naravo in okolje potrebujemo nacionalni konsenz, da se razvoj tehnologije in posledična rast ne udejanjata na račun zdravja. Še posebej, ker neodvisne znanstvene študije nedvomno dokazujejo največjo ranljivost otrok in nosečnic.

Stranka Za zdravo družbo poziva Predsednika Vlade Republike Slovenije g. Marjana Šarca in ministra za zdravje g. Aleša Šabedra, da nemudoma Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje dodelijo pristojnosti glede vpliva elektromagnetnega sevanja na javno zdravje. Tovrstne pristojnosti namreč v Sloveniji nima nobena javna oziroma strokovna institucija, delne pristojnosti si je v letu 2003 zagotovil zgolj zasebni inštitut, v katerem ni zaposlene nobene osebe z medicinsko ali zdravstveno izobrazbo in katerega finančno poslovanje zaradi načina registracije ne morejo nadzirati pristojne institucije javne uprave. Na konflikt interesov sodelovanja navedenega inštituta z industrijo so ob njegovem nastanku opozarjali tudi strokovni izvajalci neodvisnih meritev in študij.

Obenem stranka Za zdravo družbo poziva Predsednika Republike g. Boruta Pahorja, da prevzame vlogo ambasadorja zdravju prijazne digitalizacije in da organizira strokovni posvet o vplivu tehnologije na zravje ljudi, naravo in okolje, na katerem naj sodelujejo strokovnjaki, katerih delo ni odvisno od virov financiranja industrije.

Na platformu pravapeticija.com je stranka Za zdravo družbo objavila spletno peticijo proti uvajanju tehnologij, ki vplivajo na zdravje, kjer smo zbrali že več kot 5.500 podpisov. Posebna Facebook skupina je presegla že 5.000 članov, skupaj s predstavniki zdravemu razvoju prijaznih organizacij in posameznikov pa smo dogovorili oblikovanje Gibanja za človeku prijazno tehnologijo.

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

Delite naprej ...