ukinitev-wi-fi

Zahteva za ukinitev uporabe »wi-fi« usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele

Kabinetu Predsednika Vlade RS, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za javno upravo ter medijem smo v petek v okviru Gibanja za človeku prijazno tehnologijo posredovali Odprto pismo: “Zahteva za ukinitev uporabe »wi-fi« usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele”. Zahteva temelji na  znanstveno dokazanih vplivih elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi in živali.

V gibanju za človeku prijazno tehnologijo pri rabi wi-fi tehnologije opozarjamo na nujo rabe načela previdnosti, temeljnega načela Evropske unije, ki je tudi del zakonodaje Republike Slovenije. Načelo previdnosti jasno narekuje, da je »uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi«; ter »če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov.« Kot predstavljamo v priloženem celotnem Odprtem pismu, v primeru zdravju škodljivih učinkov tehnologije wi-fi sploh ne gre za kakršno koli pomanjkanje znanstvene zanesljivosti, zato pričakujemo takojšnjo ukinitev uporabe wi-fi usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele, v drugi fazi pa v vseh javnih institucijah.

Raziskave kažejo, da je mikrovalovno sevanje še posebej škodljivo za zarodke in majhne otroke. Tudi če otroški možgani prejmejo enak odmerek sevanja kot odrasli možgani, so zaradi njihove velikosti in fiziološkega razvoja izpostavljeni večji nevarnosti. Zato smo zaskrbljeni, ko slišimo, da država celo sofinancira instalacije brezžičnih modemov v naših šolah in ponekod vrtcih. Dejstvo namreč je, da so Francija, Izrael, Ciper ter Belgija v imenu načela previdnosti uporabo wi-fi tehnologije že prepovedala ali vsaj omejile.

»Wi-Fi« – tehnologija brezžičnega omrežja, ki zajema brezžične modeme (»routerje«) in naprave, ki se medsebojno povezujejo (npr. mobilne telefone, tablice, računalnike, tiskalnike, televizorje, robotske sesalnike, pametne merilce električne energije, t.i. baby monitorje, nadzorne sisteme,…), oddaja mikrovalovno sevanje frekvence 2,4 GHz, včasih pa tudi nižje ali višje frekvence. V mestih so ponekod nameščene tudi močnejše antene za omrežja Wi-Fi, kot je npr. Telemachov UNIFI. Te naprave nas najpogosteje obsevajo neprekinjeno, saj so vklopljene tudi, kadar jih ne uporabljamo. Ključni problem elektromagnetnih sevanj wi-fi usmerjevalnikov je prav v vrtcih, šolah, bolnišnicah ter domovih za ostarele, saj so mladi, noseče ženske ter oboleli znanstveno dokazano bistveno bolj dovzetni za zdravju škodljive vplive elektromagnetnega sevanja. Pri slednjem izpostavljamo, da ni dovolj, da se wi-fi usmerjevalniki morebiti odklapljajo zgolj ponoči, saj v prostorih predvsem vrtcev in šol otroci zadržujejo dalj časa predvsem podnevi. In prav v teh prostorih so, kljub tako rekoč konstantni neuporabi, wi-fi usmerjevalniki ves čas vklopljeni in posledično izvajajo zdravju škodljivo negativno sevanje.

Kljub dejstvu, da imamo že desetletja na voljo znanstvene dokaze, da segrevanje še zdaleč ni edini učinek mikrovalov, uradna priporočila za jakosti mikrovalovnega sevanja in uradna komuniciranja zagovornikov tovrstne tehnologije načrtno še danes temeljijo le na učinku segrevanja (termični učinek). Gre za lobistično-sistemski problem, saj so agencije, ki naj bi varovale naše zdravje, v primežu interesov industrije, kar je nazorno pokazalo nedavno poročilo raziskovalnega centra harvardske univerze harvardske univerze.

Leta 2015 so znanstveniki, ki preučujejo škodljive vplive sevanj umetnega izvora na zdravje in so skupaj objavili že več kot 2.000 recenziranih znanstvenih člankov, poslali poziv Združenim narodom, v katerem opozarjajo na škodljive učinke sevanj in zahtevajo nujno ponovno ovrednotenje uradnih priporočil in regulativ. Do danes je poziv podpisalo že 252 znanstvenikov iz 43 držav, kar pomeni, da obstaja znanstveni konsenz, ki pa ob močnih pritiskih industrije ostaja skoraj popolnoma preslišan.

Vse kaže, da so negativni učinki mikrovalovnih sevanj kumulativni (v raziskavi Magrasa in Xenosa iz leta 1997 na miših, izpostavljenim mikrovalovnim sevanjem v količinah pod uradnimi mednarodnimi priporočili ICNIRP, je število potomcev skozi nekaj generacij upadalo, potem pa so živali postale praktično sterilne, zato je možno, da kratkoročne raziskave, ki se izvajajo za preverjanje škodljivosti tovrstnih sevanj, podcenjujejo tveganje. Glede na to, da so brezžični oddajniki Wi-Fi danes že skorajda vseprisotni (najdemo jih v domovih, šolah, hotelih, restavracijah, kavarnah in celo na letalih) in da se izpostavljenost iz leta v leto povečuje, so možni dolgoročni kumulativni učinki na zdravje širše populacije.

V imenu Gibanja za človeku prijazno tehnologijo:
mag. Gregor Kos, l.r., koordinator

Gibanje za človeku prijazno tehnologijo:
Stranka Za zdravo družbo, gibanje Skupaj za zdravje človeka in narave, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Stavbna biologija, Zveza biodinamikov Slovenije, Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec, Inštitut za produktivnost, Zveza ekoloških kmetov, Društvo za mednarodni razvoj, portal ninamvseeno.org, Društvo Ognjič, Institut Kristalin in številni posamezniki in skupine.
www.zaslovenijobrez5g.si; smo@zaslovenijobrez5g.si; 041/641-225
Facebook: Gibanje za človeku prijazno tehnologijo

Delite naprej ...