Vsak človek je soodgovoren za stanje v svojem življenju in svetu. Te odgovornosti človek nikoli ne more povsem prenesti na drugega (kot npr. na politike, nadrejene…), kajti še vedno ostaja soodgovoren za to, kaj ta drugi počne v njegovem imenu.

Današnji človek se mora pričeti zavedati, da s svojim obstojem, razmišljanjem in početjem soustvarja svet, v katerem živimo. To spoznanje terja v tem prelomnem kritičnem času za nadaljnji razvoj človeške civilizacije, ko smo ljudje dokončno spoznali, da smo nehote in nevede dopustili, da je naš svet postal sovražen človeku, epohalni premislek. Kako se nam je to lahko zgodilo? In kako lahko to popravimo oz. spremenimo?

Predolgo smo se brigali samo zase in za zadovoljevanje svojih kratkoročnih potreb. A svet je večen, živi iz generacije v generacijo in naša medsebojna povezanost je neizpodbitno dejstvo. Zato moramo tako pričeti tudi živeti – sočutno in spoštljivo, povezano in solidarno. To pa terja od slehernega med nami, da postane KREATIVEN DRŽAVLJAN-KA, tako posamezno kot v sodelovanju z drugimi.

Zaobljuba


Pomen podpisa osebne zaobljube, ki je na voljo posameznicam in posameznikom, ki želijo postati osebno in družbeno aktivni, je:

  • da človek postavi samega sebe v območje vrlin človečnosti in vrednot solidarne skupnosti,
  • da k temu zaveže tudi Gibanje Zdrava družba, ki s tem pridobiva skupinsko identifikacijo in zavezo za tovrstno delovanje.   

Na ogled je tudi podrobnejši Etični kodeks gibanja Zdrava družba (.pdf).

Izjava podpore


Izjava podpore je namenjena povezovanju skupin, društev, iniciativ, zavodov… v gibanje Zdrava družba. S povezovanjem nihče ne izgubi lastne identitete. Povezovanje je namenjeno vzpostavljanju ljudske platforme za potrebe komuniciranja z režimom in vzpostavljanja samooskrbe na lokalnih ravneh.       

Prošnja za donacije


Vse ozaveščene, ki želite in zmorete Gibanje Zdrava družba podpreti tudi finančno, prosimo za vaše cenjene donacije. Poskrbeli bomo, da bodo vaša denarna sredstva porabljena častno in v dobrobit naše skupne srečne prihodnosti. Hvala!