semenska-banka-spc-ptuj

Javni poziv za takojšen nacionalni odkup ‘semenarne’ SPC Ptuj

Spoštovani minister, dr. Jože Podgoršek!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je ljudska platforma, v kateri se organiziramo z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Državljanke in državljani Slovenije postajamo vse bolj zaskrbljeni nad delovanjem države na področju zagotavljanja naše prehranske varnosti. Verjamemo namreč, da nam naše naravne danosti omogočajo pridelavo hrane, potrebne za našo samooskrbo. Vendar pa že od osamosvojitve dalje o tem samo poslušamo, v realnosti smo pa vse bolj odvisni od tujih trgovcev in proizvajalcev, kar se nam zdi pokazatelj mačehovskega odnosa države do naših kmetov in kmetijstva. Nedopustno je, da se kljub vsem nacionalnim programom in strategijam ter enormnim količinam vloženega davkoplačevalskega denarja v kmetijski sektor, to ne odraža v naši boljši oz. popolni prehranski varnosti, kar je naše upravičeno pričakovanje in zahteva.

V preteklem letu dni in pol smo spoznali, da nobena ‘naša’ politika, tudi kmetijska politika ne zastopa interesov ljudstva. Spoznali smo tudi potencialno brezobzirnost kapitalističnega trga, ko je v nekaterih območjih po svetu zgolj zaradi začasne ukinitve distribucijskih verig primanjkovalo hrane do te mere, da so bili ljudje v tim. razvitem delu sveta lačni!? In ob tem smo še dodatno ozavestili pomen samooskrbe s hrano in s tem povezane skrbi za naša avtohtona semena, ki visi nad našimi glavami že vse od nespametne prodaje naše Semenarne Ljubljana v tuje roke. Ne želimo namreč doživeti to, kar se je zgodilo ponekod po svetu, ko so zaradi slabih razvojnih odločitev tamkajšnjih kmetijskih politik postali ljudje odvisni od patentiranih korporacijskih semen in GSO, kar je rezultiralo v povečanju revščine in lakote.

Na podlagi navedenega vas sedaj opozarjamo na vašo nacionalno dolžnost, ki jo imate do nas, državljank in državljanov, da delujete izključno v korist ljudstva. Zato vas tokrat prosimo, da brez odlašanja poskrbite za realizacijo sklepa 20. redne seje Vlade RS z dne 11. 6. 2020 in od Slovenskega državnega holdinga zahtevate ustrezno ureditev oz. odplačni prenos Selekcijskega poskusnega centra Ptuj (obrata družbe Semenarna Ljubljana, v nadaljevanju SPC na Republiko Slovenijo in s tem v last ljudstva. Ni nam treba dodatno pojasnjevati, zakaj je to res nujno, saj je bilo vse to že pojasnjeno oz. dogovorjeno v naših planskih dokumentih: »Strateški cilj Republike Slovenije je, da ima pod nadzorom lastne genske vire, oziroma da ostajajo slovenske sorte semena kmetijskih rastlin v slovenski lasti. Selekcijski poskusni center Ptuj ima strateški pomen, saj upravlja naravne vire (rastlinske genske vire) in ima izjemno pomembno vlogo za trajnostni razvoj slovenskega semenarstva in kmetijstva. Gre za dejavnost ohranjanja rastlinskih genskih virov ter vzdrževanja in semenarjenja lokalnih sort kmetijskih rastlin, katerih ponudba je v Sloveniji izjemno omejena«.

Vsi, tudi laiki namreč vemo, da zdrava hrana zraste iz zdravih semen, prilagojenih našemu okolju. Zato poskrbite oz. nam zagotovite, da na slovenskih poljih rastejo odporna slovenska semena, ki zmorejo brez škodljivega kemičnega tretiranja nahraniti naš narod. V slovenski semenski oz. genski banki imamo 5.400 semen, za katera želimo, da jih SPC čuva, vzdržuje in žlahtni ter obnavlja to naše narodno naravno bogastvo. V zvezi s tem kot ljudstvo, ki ima v Sloveniji oblast, zahtevamo. da postane SPC naša last in da še naprej nemoteno čuva, vzdržuje in žlahtni slovenska semena ter skrbi za ohranjanje in razplod avtohtonih slovenskih sort vrtnin in poljščin, kar je v našem nacionalnem interesu.

Slovenska semena nedvomno sodijo v naše roke, ne tuje!

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...