Naš narodnostni premislek


Z besedami »stati inu obstati« je Primož Trubar v svoji pridigi in v prvi slovenski knjigi leta 1550 poudaril pomen človekove duhovne pokončnosti, poguma in zvestobe. Z dediščino naših prednikov si neomajno ustvarjamo našo pot naprej. Stati inu obstati pomeni delovati! 

Slovenski narod je narod z izjemnim izročilom, ki je vredno, da se ohranja naprej. Teh vrednot ne smemo pozabiti ali izničiti. Zato lahko prav vsak od nas naredi vse, da ohranimo kulturno dediščino in našo prelepo deželo – zeleni dragulj Evrope. Ozaveščanje spoštovanja, radosti in hvaležnosti do naše domovine je del ohranjanja naše identitete. 

Ne smemo pristajati na razprodajo in onesnaževanje naše zemlje, naših semen, naših voda, našega zraka, naših ljudi. Kajti vse našteto smo mi, vse to so neločljivi gradniki vsakega med nami. Prihaja čas, da vstanemo proti temu, kar se dogaja v naši državi. Ne zaradi tega ali onega nesposobnega voditelja. In ne zaradi spornih škodljivih ukrepov razglašene krize. Ampak zaradi ohranitve nas samih, naših življenj, našega sobivanja, da začnemo izkazovati našo pripadnost, ljubezen in spoštovanje do svojega rodu in narodnega bogastva, ki ga varujemo za naše zanamce.

Za naš razvoj in dobro delovanje potrebujemo več samozavesti in zdravo samopodobo, medsebojno spoštovanje in skupne življenjske vrednote. Naša indoevropska dediščina, slovanski jezik in prostor na prehodu iz osrednje Evrope na Balkan je srce Evrope, stičišče slovanske, romanske, germanske in ugrofinske kulture. Navdihujoča geografska pestrost, od Alp do Jadrana, od panonske nižine in kočevskih gozdov, je tkivo našega bogatega kulturnega izročila. Slovenija je dežela najstarejšega glasbila in najstarejšega vozila na svetu.

Naši ljudje, talenti vseh vrst, znanstveniki, umetniki, športniki, podjetniki… so poznani po vsem svetu. Naša država je ena najbolj varnih na svetu in najbolj prijaznih za življenje otrok. Imamo vse, kar imajo veliki in še nekaj več. Naša maloštevilnost nam omogoča, da smo razvojno hitreje prilagodljivi in bolj ustvarjalni. Kot narod nedvomno predstavljamo nekaj, kar človeštvo potrebuje, sicer nas ne bi bilo več. Naš položaj nas postavlja v vlogo povezovalca in posrednika med različnimi skupinami. Ker smo majhni, ne ogrožamo nikogar, naša preteklost je čista, nikoli nismo bili okupatorji in nismo nasilno kolonizirali sveta. Kot narod se znamo povezovati in udejanjati naše skupne interese. Naš največji izziv pa je naše mednarodno sodelovanje. 

Kot majhen narod se že skozi celotno zgodovino borimo za svoj prostor in obstoj med velikimi, kar nas bega in utruja ter občasno razdvaja. A tega smo vajeni, to zmoremo zdržati in naposled vse na novo urediti v našo skupno korist. In zdaj je napočil ta čas, da se pričnemo spet posvečati samim sebi, da se nacionalno poenotimo in povežemo vse tisto, kar nas je v preteklosti razvezalo ter razvojno združimo vse pomembne, tudi pozabljene ali zanemarjene kotičke našega družbenega tkiva. Zedinjeni v gibanju in s ciljem ustvarjanja zdrave družbe v korist vseh, bomo lahko to nalogo hitro in dobro opravili ter se v prihodnje v naši deželi nadejali obilnega in neusahljivega pretoka življenjske sile, s katero bomo kos vsem razvojnim izzivom prihodnosti.

Razvojna vizija za Slovenijo


Slovenija bo do 2023 postala suverena država neodtujljivih človekovih pravic in svoboščin ter ustavne demokracije in pravne ureditve v korist vseh državljank in državljanov ter celokupne narave. Najprej sta bila Človek in Narava, šele zatem država!

Naše bodoče državnike odlikujejo vrline, kot so pravičnost, sočutje, strpnost, preudarnost, pogum, vljudnost, v družbi pa uveljavljamo vrednote, kot so zdravje in dolgoživost, srečno otroštvo, ustvarjalno okolje, varna starost, medsebojna solidarnost, osebna odgovornost, etično ravnanje, socialna pravičnost, blaginja za vse, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine ter ustavna zaščita.

Razvoj in napredek se odražata v naši sreči in zdravju, vzpostavljenima na medsebojnem sodelovanju in kakovosti sonaravnega bivanja v okviru lokalne samooskrbe ter oživljanja gospodarstva in negospodarstva kot priložnosti za ustvarjalnost in v korist vseh ljudi.

Še kaj manjka?

Ureditev najbolj perečih problemov


1. Ukinitev razglašene krize in nekoristnih in neučinkovitih ukrepov ter normalizacija in sanacija družbenega življenja.

Pristop k načrtni in sistematični prenovi upravljanja države v skladu z zastavljeno vizijo za zagotovitev suverenosti Republike Slovenije. Vzpostavljanje oz. ugotavljanje krivdne odgovornosti za negativne posledice osebnih in službenih ravnanj. Uvedba preiskave z revizijo spornih dejanj aktualne oblasti in stroke z namenom ugotavljanja politične in pravne odgovornosti za povzročeno materialno in nematerialno škodo v odškodninsko-kazenskih obravnavah.

2. Otroci so naša svetinja!

Na njih, kot posameznih bitjih ali generacijah ni dovoljeno nobeno eksperimentiranje! Država se mora otrokom in staršem opravičiti in oddolžiti za povzročeno škodo. Otroci in mladina se morajo takoj vrniti v vrtce in šole, povrniti jim je treba otroštvo oz. mladost ter zagotoviti primerno vzgojo in izobraževanje. Izdelati je treba poseben program za sanacijo povzročene razvojne in psihološke škode. Pedagoške delavce je treba pričeti osveščati in opolnomočiti za zaščito in varovanje otrok v vsakršnih izrednih situacijah, da takšen nehuman eksperiment v naši državi ne bo nikoli več možen. Naloga vzgoje in izobraževanja je podpora razvoju svobodomiselnega in etično osveščenega ter vsestransko razvitega in opolnomočenega človeka.

3. Popolna prenova sistema oskrbe naših starostnikov.

Država se mora starostnikom in njihovim svojcem opravičiti in oddolžiti za povzročeno trpljenje. Uvedba neodvisne interdisciplinarne nacionalne preiskave o postopanjih v domovih starejših občanov v zvezi s preventivo in zdravljenjem tim. epidemične bolezni Covid19. Priprava načrta vzpostavljanja javne mreže storitvenih dejavnosti za prehod na pretežno oskrbo starostnikov v domačem okolju. Za vsakega državljan-a/ko se bo izdelal socialni načrt za zagotovitev pravice do človeka dostojnega življenja in blaginje.

4. Zagotovitev objektivnega informiranja v javnih medijih.

Država se mora za namerno medijsko povzročanje strahu ljudem opravičiti in oddolžiti. Pripraviti je treba oddaje in prispevke, ki bodo ljudi seznanili z vsemi dogajanji pri nas in v svetu, ki so bila zatajevana in preganjana ter dostopna le redkim preko e-socialnih omrežij. Država je dolžna nesporno skrbeti za informiranje vseh v državi, tudi tistih, ki ne spremljajo novic na elektronskih napravah. Potrebno je tudi javno tiskano glasilo. Uvesti je treba preiskavo in sankcioniranje lažnega poročanja in sporne propagande ter cenzuriranja svobode in govora v javnih medijih in e-socialnih omrežjih, ki smo jim bili priča.

5. Uveljavitev preventive kot osnove zagotavljanja zdravja.

Svobodno odločanje glede vseh medicinskih postopkov in posegov je brez izjeme temeljna človekova pravica in svoboščina. Zagotovitev svobodne pacientove izbire načina in metode zdravljenja v javnem zdravstvu in komplementarni medicini v okviru obstoječega sistema dopolnilnega zavarovanja. Uvedba razdeljevanja preventivnih paketov preizkušenih učinkovitih zdravil za zdravljenje Covid19 vsem ljudem v državi. Vzpostavitev faze mirovanja za vsa obstoječa cepiva oz. cepljenja do nesporne strokovne ugotovitve koristnosti in neškodljivosti cepiv ter vzpostavitve družbeno z ničemer pogojevanega prostovoljnega cepljenja. Uvedba neodvisne interdisciplinarne nacionalne preiskave o postopanju in načinu diagnosticiranja in zdravljenja ter evidentiranja smrti pri tim. epidemični bolezni Covid19.

6. Na obdelovalnih površinah v državi se mora pričeti pridelava za nacionalno samooskrbo s hrano.

Zdrava hrana je nacionalna prioriteta. Prioriteta razvoja in subvencioniranja je organsko pridelana varna in zdrava hrana. Podpora vzpostavljanju mrež za lokalno samooskrbo. Vzpostavitev faze mirovanja uporabe kemičnih oz. škodljivih herbicidov, pesticidov, spornih gnojil ter gensko spremenjenih semen in živil ter vseh izdelkov za vnos v človeško in živalsko telo ter v naravo do nesporne strokovne ugotovitve njihove neškodljivosti.

7. Vzpostavljanje zdravega okolja in varovanje narave ter sonaravni razvoj, ob hkratnem razvijanju in uvajanju naprednih visoko-tehnoloških rešitev, a nikoli na račun zdravja ali blagostanja ljudi.

Uvajanje okolju in zdravju manj škodljivih virov energije in materialov. Revizija vseh ekoloških oz. zelenih dogovorov z vidika nevarnosti prevlade korporativnih interesov in zlorabe znanosti. Uvedba faze mirovanja za uvajanje novih tehnologij, ki spreminjajo elektro-magnetna polja v naših javnih in zasebnih ter službenih okoljih. Preučitev varnosti spreminjanja elektro-magnetnih polj v našem okolju za zdravje človeka, živali in narave. Vzpostavitev temeljite javne razprave o razvoju tehnologij bodočnosti (digitalizacija, umetna inteligenca, digitalizacija, robotika, virtualna realnost…) z vidika nevarnosti poseganja v svobodo človeka in razvoja civilizacijsko spornega trans-humanizma.

8. Državna uprava in javni sektor morata pri svojem delovanju izkazovati zavedanje, da sta v službi naroda in dokazovati namero delovanja v korist vseh ljudi.

Vse državne in javne inštitucije morajo biti dostopne ljudem. Vsi podatki in kontakti zaposlenih in odgovornih oseb morajo biti javno objavljeni na spletnih portalih in na sedežih organov, zaposleni pa morajo biti tudi osebno dostopni in na voljo za vse vsakdanje potrebe ljudi, tudi z vidika dejanskega upoštevanja ljudske iniciative in participativnega upravljanja. Za prehod v novo družbo naj se vzpostavi projektna tehnična vlada, ki mora delovati v dobrobit ljudi in naroda, ne v korist kapitala. Poslanke in poslanci naj pričnejo jasno in transparentno izkazovati, da delujejo v dobrobit vseh ljudi, ne v korist lobijev. Potrebna je sprememba političnega in volilnega sistema ter ukinitev političnih privilegijev in vzpostavljanje drugačnih oblik demokracije.

9. Gospodarstvo in negospodarstvo v državi, zasebno in javno, sta namenjena zadovoljevanju potreb ljudi, to je potrošnikov oz. uporabnikov.

Vsakršno ravnanje v škodo ljudi je nesprejemljivo. Soodgovornost zaposlenih pri tem ni izključena. Organizacije se morajo ljudem opravičiti za motnje v oskrbi, za nedostopnost storitev in izdelkov ter zlasti za poniževalno obravnavo ljudi v dolgih čakalnih vrstah, izpostavljenih slabemu vremenu. Treba je vzpostaviti mehanizem, ki ne bo nikoli več dopuščal takšnega samo-destruktivnega ravnanja pravnih oseb v škodo ljudi ter preučiti možnost vzpostavitve so-upravljavskih mehanizmov zaščite pred takšnim delovanjem. Ponovno je treba vzpostaviti javni inštitut varstva potrošnikov.

10. Potrebne so ustavne in zakonske spremembe.

Dokaz za to je že samo dejstvo, da smo se v Sloveniji v letu 2020 in 2021 znašli v razmerah, podobnih časom politike tretjega rajha, saj se ‘naša’ vlada obnaša kot korporacija ter nam ‘uradno’ krši naše pravice in svoboščine, nas izpostavlja fizičnemu, psihičnemu, ekonomskemu maltretiranju in nas vse, od otrok do starostnikov, škodljivo omejuje in kaznuje ter nam povzroča veliko škodo in trpljenje. Za državo je človek svetinja – blaginja ljudi ima prednost pred vsakim profitom, človek je v primerjavi s korporacijo obravnavan privilegirano.

Potrebna je poprava storjenih ekonomskih in davčnih krivic ljudem. Zato je nujna nacionalna javna razprava o potrebnih ustavnih in zakonskih spremembah. Pregledati je treba tudi vso ostalo zakonodajo in iz nje izločiti vse, kar ni v korist vseh ljudi v državi, tudi na področju ločitve cerkve od države. Vzpostaviti je treba učinkovite pravne varovalke proti družbi škodljivemu delovanju (okoriščanja, zlorabe, korupcije…). Preučiti je treba tudi naše nadaljnje članstvo v vseh mednarodnih zvezah, v kolikor nas to ovira pri svobodnem razvoju kot naroda in takoj izstopiti iz posameznih, za Slovenijo škodljivih in nekoristnih povezav.

Večna Slovenija ali kako naprej


Po sanaciji trenutne kritične in nevarne izredne situacije v naši državi bo gibanje Zdrava družba predstavilo celovit program prenove naše Slovenije kot ZDRAVE DRUŽBE, ki bo opredeljeval temeljna razvojna področja, potrebna za vzpostavitev zdrave družbe in možne strokovne rešitve za zagotavljanje srečnega življenja slehernemu med nami.