zdravniska-zbornica-slovenije

Javni poziv Zdravniški zbornici v bran ozaveščenim zdravnicam in zdravnikom

Vsem članicam in članom Zdravniške zbornice Slovenije – ZZS

Javni poziv k ustavitvi postopkov ZZS proti zdravnicam in zdravnikom, ki delujejo v interesu javnosti

Spoštovani predsednica ZZS, Izvršilni odbor ZZS, predsednik Razsodišča ZZS!

Slovensko ljudstvo že več kot leto dni upravičeno terja odgovore na svoja ‘pandemična’ podvprašanja, ki pa jih ne prejme. Državljanke in državljani smo namreč že leto in pol izpostavljeni zgolj enostranskemu medijskemu poročanju in enostranskemu informiranju, ne pa nujnemu medsebojnemu dvo ali več smernemu komuniciranju. Vrhunske strokovnjakinje in strokovnjaki na področju zdravja, prava, izobraževanja, psihologije, filozofije, politologije in drugih ved vseskozi zastavljajo režimu oz. uradni stroki vprašanja, na katera pa ne prejemamo odgovorov. Kajti vi oz. vaša režimska stroka ste javni prostor, ki bi moral biti odprt za predstavitev in izmenjavo vseh informacij in argumentov, zaprli in se pričeli skrivati ter se s podporo politike posluževati argumentov moči namesto argumentov znanja, zaradi česar vam ljudje vse manj oz. skorajda več ne zaupamo. Kajti vaše enostranske, nelogične, politično stimulirane odločitve brez nedvomnih strokovnih osnov – kakršna je na primer vladna strategija, utemeljena na članku iz strokovno povsem nerelevantnega ameriškega časopisa New York Times – dojemamo kot eno škandalozno sprenevedanje in nesramno omalovaževanje ljudstva!

In namesto, da bi kot zbornica proti temu protestirali, vi še kar molčite. In se pri tem vseskozi tudi okoriščate. Kajti večina vas v tem času zelo lepo živi, nedvomno veliko bolje od vseh drugih, zaposlenih v javnem sektorju. Na krilih vaših ‘kriznih’ dodatkov in vrtoglavih prejemkov mislite boljkone le nase, ljudstvo pa prepuščate v milost in nemilost manipulativni režimski stroki oz. farmakomafiji. Vedete se, kot da ste nekaj več od drugih in da imate posebno moč. Moč, izhajajočo iz podpore politike – ve se zakaj in tega bi vas moralo biti sram – ki vam priznava privilegiran družbeni položaj. Očitno pa ne razumete pomena tretjega člena Ustave RS, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Trenutna režimska oblast je namreč zgolj prehodna, v ljudstvu pa se stopnjuje nezadovoljstvo, kar se je več kot jasno izrazilo na udeležbi in rezultatu nedavnega ljudskega referenduma. Se stopnjevalo z vetom Državnega sveta. In pred parlamentarnimi počitnicami tako rekoč paraliziralo glasovalni stroj ‘kimavicije’, ko režimu ni več uspelo sprejeti nobene ključne odločitve. Niste tega opazili? Je pa to šele začetek ozaveščanja ljudstva!

Zato sedaj zahtevamo, da naš javni prostor takoj odprete za izmenjavo argumentov. In zahtevamo tudi, da ne izvajate pritiskov in povračilnih ukrepov do vsakogar med vami, ki razume svoje zdravniško poslanstvo in pomen Hipokratove prisege. Kajti samo ta je povsem pravilno zaznal, da smo ljudje v veliki stiski – bolni in zdravi – da se med čakanjem na ozaveščene zdravnice in zdravnike počutimo vse bolj izdane s strani zdravstvenega osebja, da menimo, da vam ne gre več zaupati in da vam v resnici ni mar za ljudi. Zato si v naših očeh zdravnice in zdravniki, ki jih vi preganjate, zaslužijo nagrado – pa ne le od nas, ampak tudi od vas, kajti zaradi njih se nam bo morda počasi spet povrnilo zaupanje v zdravstvo, zaradi njih bomo morda kdaj še pripravljeni razumeti potrebnost obstoja Zdravniške zbornice Slovenije. Te zdravnice in zdravniki vas rešujejo, medtem ko vi tonete v pogubo. Skrajni čas je, da se pričnete odgovorno ukvarjati z resnimi vprašanji in pripravami relevantnih odgovor. In raje priznajte, da ne veste, kot pa da tako sramotno stopnjujete politiko ustrahovanja lastnih kolegic in kolegov ter javnosti. Upamo, da boste članice in člani ZZS družno preprečili takšno medicinsko inkvizicijo.

Glede na to, da ste v ZZS pričeli izvajati eksekucijo strokovno drugače oz. pošteno mislečih, vas želimo opozoriti tudi še na to, da medicinska stroka nima nikakršnega primata ali pooblastil nad nami, ljudmi. Ljudje pridemo v vašo medicinsko oskrbo ali pa ne – o tem odločamo svobodno vsak zase oz. sami, zato takoj opustite vse vaše namene in poskuse, da bi vi ljudem karkoli predpisovali kot obvezno. Kot zdravnice in zdravniki ste ljudem dolžni posredovati zgolj vse pomembne strokovne informacije, se pravi, npr. tako za kot tudi proti cepljenju, da se lahko človek pametneje odloči, kako se bo zdravil – vaša osebna stališča kot npr. ali ste zasebno zagovorniki ali nasprotniki cepljenja pa za ljudstvo niso pomembna, kajti tudi vi imate svojo svobodno voljo in izbiro. Mi, ljudje, pa nismo niti neumni niti neuki, ampak ravnamo po svoji lastni individualizirani presoji. Človek se namreč ne odloča le ne podlagi ‘strokovnih’ informacij, ampak na podlagi mnogih raznolikih vplivov (izobrazbe, znanj, vrednot, nazora, tradicije, izkušenj, okoliščin, senzibilnosti, poguma…), kar pa se vas kot neke ozke stroke več ne tiče.

Z nejevoljo vam na povezavi posredujemo tudi še 10-stranski dokument do 26.07.2021 zbranih relevantnih znanstvenih objav o neželenih učinkih eksperimentalnih cepiv in genskih terapij, saj smo prepričani, da jih v Zdravniški zbornici dobro poznate, a jih namenoma nočete predstaviti javnosti, navkljub vaši zakonsko zahtevani pojasnilni dolžnosti. To štejemo za zločinsko dejanje in kot verjetno veste, proti posameznicam in posameznikov, ki te zakonske zahteve ne spoštujejo, že tečejo ustrezni postopki, verjamemo pa, da jih bo sproženih še več.

Kajti mnogi med vami so v stanju kontinuiranih izrednih razmer in znatne normativne razbremenjenosti svoje dežuranje namenjali objavljanju na družbenih omrežjih in se pri tem izrekali tudi v imenu svojih javnih delodajalcev. Dvomimo, da so jih delodajalci zakonito pooblastili za javno izražanje njihovih zasebnih mnenj in stališč v imenu institucionalne stroke. S tem pa so se očitno zlorabljale tudi določbe vašega temeljnega dokumenta – Pravilnika Zdravniške zbornice Slovenije. Ste to tudi evidentirali, ste tudi proti tem vašim kolegicam in kolegom uvedli postopke? Ali pa proti nagrajenemu, ponovno imenovanemu direktorju slovenjegraške bolnice, zatem ko je odkrito grozil z naklepnim zdravniškim ogrožanjem življenja eventualnega konkretnega pacienta? Res šokantno, v kakšni luči ste se v tej ‘koronski’ krizi pokazali ljudem.

K temu izdatno prispeva tudi vprašljiva verodostojnost vašega Odbora za pravno-etična vprašanja, katerega sklepe sedaj kot vaš tožilec podpisuje oseba, pred leti javno izpostavljena zaradi kršenja osnovnih etičnih principov in pravil, ki se jih moramo držati vse državljanke in državljani, še posebej pa tisti na pomembnih funkcijah. Kaj to pove o vaši zbornici, ki je na to pozicijo imenovala osebo s plagiatorskimi nagnjenji – da je vaša misija iskrena ali izprijena? Vsekakor pa ne more biti v korist zdravja državljank in državljanov, ampak izključno za zadovoljevanje potreb režimske politike in spornih parcialnih interesov peščice.

Preveč smo se razpisali, ker smo predolgo molčali, zato le še ponavljamo: Ne pozabite, da naše odločitve v zvezi z našim zdravjem niso vaša stvar, da ste le naš servis, ki naj bi nam bil pri tem v pomoč. Obenem pa smo kot davkoplačevalci posredno tudi vaši delodajalci. Zato bi nekaj ponižnosti lahko koristilo vašemu ugledu.

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.simismo@zdravadruzba.si

Delite naprej ...