simona-kustec

Javno pismo šolski ministrici

Ministrici, ki vodi resor za izobraževanje, znanost in šport!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Simona Kustec, ministrica, pripeljali ste nas v stanje, v katerem je treba vljudnost nadomestiti s trdo, realno besedo. Osebno spoštovanje ste si namreč zapravili za vekomaj, obenem pa ste poskrbeli tudi za to, da trenutno ni več razlogov niti za dolžno spoštovanje položaja, ki ga zasedate. Čas je za hudo kritiko.

Že preteklo šolsko leto smo se spraševali, koga vi sploh zastopate in zakaj ste sprejeli to ministrsko funkcijo – da bi režimsko poskrbeli za represijo nad najbolj nedolžnimi ter za razvojno nazadovanje nekaj generacij naših zdravih otrok in mladostnikov? Ali se tako morda vedete pod nekakšnimi pritiski, ali je kdo tako zameglil vašo presojo? Za nas je rešitev enostavna – če predsedniku vlade ne zmorete reči ne, potem odstopite!

Kot ministrica skušate pritisk, ki se vrši nad vami in ki ga sami niste zmožni zavrniti, zavestno preusmeriti naprej in naščuvati, po vašem zmotnem razumevanju ‘podrejene’ ravnateljice in ravnatelje, da naj ti nezakonito prepričajo svoje, spet zmotno ‘podrejene’ učiteljice in učitelje, da naj se ti nezakonito spravijo na ‘svoje’, spet zmotno ‘podrejene’ učenke in učence. In pri tem vodilne na šolah spodbujate še k ovajanju, da naj bi ?ministrstvo in šolsko inšpekcijo? nezakonito seznanjali o sodnih postopkih, če bi se starši odločili po pravni poti zavarovati pravice svojih otrok! Ali ne veste, da šole niso vaše, ampak da so naše, ljudske, od državljank in državljanov, od davkoplačevalcev, od staršev in otrok? Ti so/smo nadrejeni šolskemu kadru in tudi vam! A vi še niste prebrali naše Ustave, da se tako vehementno ravnate zgolj po nezakonitih ukazih vaših, spet zmotno, ‘nadrejenih’?

Pogosto je zaznati, da nimate potrebnih kompetenc za vodenje tega resorja in da si za to niti ne prizadevate – za vas sta šolanje na domu in izobraževanje na daljavo še vedno eno in isto in podobno. Kako lahko tako nonšalantno, brez vsakega nelagodja predstavljate resor z najvišjo izobrazbeno strukturo v državi – ali se ne zavedate, da skorajda vsak zaposleni v šolskem resorju ve več kot vi? Zdi se tudi, kot da še niste slišali za šolsko oz. pedagoško avtonomijo (vsak policaj ve, da je šola sveti prostor, da se vanj ne posega!), kakor tudi da ne razumete niti osnovnega poslanstva javnega šolstva v naši družbi kot tudi ne ključnih nalog vzgoje in izobraževanja. Ali sploh poznate šolsko zakonodajo?

Ravnateljice in ravnatelji jo poznajo ter so jo dolžni spoštovati. Vi pa jim namigujete, da naj bi državno pravobranilstvo (ki več ne obstaja!) pravno zaščitilo vodilni kader v šolah v primerih njihovega kršenja šolske in ostale zakonodaje z izgovarjanjem na upoštevanje nezakonitih ukrepov oz. odlokov režimske vlade – se morda šalite? Da bi Državno odvetništvo zastopalo ravnateljice in ravnatelje v kazenskih oz. sodnih procesih, ki jih bodo/bomo sprožili starši ter učiteljice in učitelji zaradi grobega kršenja mednarodnih deklaracij in konvencij, evropskih resolucij ter ustavnih človekovih, otrokovih in starševskih pravic? Močno dvomimo, da so ravnateljice in ravnatelji res tako neuki in naivni.

In kaj nam s tem razgaljate – nekakšno vašo vlogo pri napeljevanju k nezakonitemu ravnanju, da vi v bistvu veste, da vse to v resnici ni zakonito? Se pravi, da gre za načrten režimski konstrukt, namenjen zavajanju vodilnih v šolstvu, da bi v imenu režimske politike (beri farmacevtske idr. mafije) na šolah prisilno izvajali sanitarni terorizem nad populacijo naših zdravih otrok? Vsekakor vam priporočamo vsaj ogled filma »Hannah Arendt«, v katerem je prikazano, kako so se birokrati Tretjega rajha na Nurnberškem sodnem procesu neuspešno branili s prelaganjem svoje osebne in poklicne odgovornosti navzgor in navzdol.

V takšne primerjave nas dobesedno potiskate vi sami z vašim ravnanjem, ko ste šolam arogantno in nezakonito predlagali, da naj šoloobvezne otroke odstranijo od pouka – kje je tu šolska inšpekcija, ki je to vedno preganjala, kot najhujšo možno kršitev? In govori se, da naj bi po vaše otroke celo odslovili iz šole (kje je tu tožilstvo, zadolženo za pregon povzročanja nevarnosti?) in da naj otrokom ne bi omogočili malice oz. kosila? No, tu smo pa sedaj mi – ljudstvo, starši, stari starši …, ki vas pozivamo, da se za vedno umaknete iz javnega sektorja! Kajti le navidezno in le kratkoročno se morda zdi, kot da starši s tem soglašajo – starši namreč takšnega psihičnega eksperimentiranja z otroki ne bodo prenašali vekomaj, že sedaj ga pod prisilo oz. z izsiljevanjem.

Kajti vi šolam (poleg kršenja tajnosti zdravstvenih podatkov z vidika varovanja občutljivih osebnih podatkov) vsiljujete izvajanje javnega linčanja otrok (in staršev), ki so imeli pozitiven test!!! Ko nedopustno vpeljujete izvajanje skupinskega javnega testiranja, javnega razglašanja zdravstvenega stanja otroka in javnega izločanja otroka od pouka in iz šole. Zdaj smo že povsem prepričani, da zelo dobro veste, da gre pri tem brez nadaljnjega za kršenje otrokovih in splošnih človekovih pravic in svoboščin, diskriminacijo, segregacijo, stigmatiziranje itd. In postajate oseba, ki si vas bomo zapomnili po tem, da izvajate nad našimi ljubljenimi otroki grozljiv psihičen teror, da skušate naše šole spremeniti v zbirna sanitarna taborišča za otroke, pedagoški kader pa v pazniško osebje. S tem ste prestopili mejo, ki je nikoli ne bi smeli, za kar se boste nekoč nekje (in to bo kmalu) najverjetneje zelo kesali.

Ne glede na to, kaj vi vidite skozi okno vaše pisarne, ali ljudstvo ali zgolj avtomobile, vedite, da vas narod vse bolj budno spremlja in si beleži vaše početje. To, da prestanete interpelacijo med sebi enakimi, nam ne pomeni čisto nič – v naših očeh vas kvečjemu le še bolj bremeni. Zato vas resnično zaskrbljeni sprašujemo, kaj lahko državljanke in državljani, starši in stari starši v tem zgodovinsko nedvomno nevarnem trenutku sploh še pričakujemo od vas – odstop, nova hudodelstva ali morda rehabilitacijo?

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.simismo@zdravadruzba.si

Delite naprej ...