pravna-pomoc

V naši državi še nikoli doslej nismo bili priča takšnemu vsesplošnemu kršenju naših pravic: ustavnih, starševskih, otrokovih, delavskih, državljanskih… Ljudje ne smemo dovoliti, da naše pravice in svoboščine izginjajo iz našega vsakdanjika.  

Starši smo dolžni zaščiti otroke pred vsakršno sistemsko represijo in enako velja tudi za vse stroko – pedagoško, zdravstveno in pravno, ki morajo vsaka zase in vse skupaj ljudstvo obvarovati pred vsemi poskusi zlorabe stroke za zlobne namene režimske politike, naperjene proti ljudstvu.    

Delodajalci in delojemalci naj postanejo zavezniki. Delodajalci naj prenehajo izvajati nezakonite in protiustavne ukrepe ter svojim zaposlenim dodatno oteževati delovne aktivnosti ter ogrožati njihovo normalno življenje in zdravje. Delodajalec nima nikakršne pravice posegati v svobodno voljo in pravice zaposlenih na področju njihovega osebnega zdravja.

Verjamemo, da slovenski odvetniški stan v tej psihološki vojni ne bo sprejel vloge ‘vojnih dobičkarjev’ ter da bodo odvetnice in odvetniki svoje poslanstvo opravljali na strani ljudstva ter nesebično in altruistično pomagali ljudem pri reševanju njihovih novonastalih osebnih in eksistenčnih stisk zaradi očitno izražene namere trenutne oblasti za izvajanje nasilnih neprostovoljnih medicinskih posegov in poskusov nad zdravimi ljudmi v delovnih okoljih.

Slovenska pravna stroka se povezuje ter pričenja v državi ustvarjati pravno varno okolje, ki bo režimski politiki preprečilo ogrožanje ljudi, še posebej naših otrok in mladine z izvajanjem pravno sporne sistemske torture. Podprimo jih.

Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

logo-civilna-iniciativa-slovenskih-pravnikov