vlozitev-podpisov-kranj-gZD

Nestrankarska LJUDSKA LISTA gibanja Zdrava družba vložila kandidatne liste

KANDIDATNE LISTE V VSEH OSMIH VOLILNIH ENOTAH

LJUBLJANA, 22. marec 2022 – V vseh osmih volilnih enotah so predstavnice in predstavniki vložili kandidatne liste skupaj z zahtevanimi najmanj 8.000 podpisi podpor Nestrankarski ljudski listi gibanja Zdrava družba za prvo nestrankarsko listo volivk in volivcev v zgodovini Republike Slovenije!

Po volilnih opravilih, ki so se začela 14. 2. oziroma predvsem po koncu načrtnega oviranja dostopa resornega ministra do ustavno nedotakljivih volilnih opravil na Upravnih enotah s PCT omejevanjem od 17. 2., smo do zastavljenega datuma 18. marca 2022 v vsaki od osmih volilnih enot zbrali preko 1.000 zakonsko zahtevanih podpisov volivk in volivcev. Na potrjenih listah volivk in volivcev, ki so jih oblikovale volivke in volivci v posamezni volivni enoti je skupaj 77 kandidatk in kandidatov, od tega 33 kandidatk in 44 kandidatov.

V skladu z zakonom imajo volilne komisije volilnih enot do tri dni časa za izdajo odločb oziroma pozive za morebitne dopolnitve vloženih kandidatnih list.

ekipa gZD

Delite naprej ...