otroci-in-mladina

Kot starši, stari starši in ostali sorodniki skrbimo za dobrobit naših otrok in mladine.

Nikoli ne bomo dovolili, da se otroke in mlade zlorablja v politične namene. Pri tem upravičeno pričakujemo, da so vsi, ki so poklicno soudeleženi pri skladnem razvoju naših otrok in mladine, naše zaveznice in zavezniki. Zato pozivamo vse: vzgojiteljice/vzgojitelje, učiteljice/učitelje, ravnatelje/ravnatelje, predavateljice/predavatelje, dekanice/dekane, psihologinje/psihologe, socialne delavke/delavce in preostale, da se aktivno pridružijo Gibanju Zdrava družba pri vzpostavljanju potrebnih pogojev za srečno otroštvo in mladost.

Vrtci in šole ter fakultete v javnem sektorju so last ljudstva in morajo nemoteno delovati v korist otrok in mladine ter njihovih staršev.

Vse, ki bi želeli sodelovati v ljudskih iniciativah za ureditev kritičnega položaja otrok in mladine oz. z njimi sodelovati, seznanjamo z obstoječimi možnostmi.

logo-solanje-na-domu
logo-prerojena-dezela