poziv-mladim

Poziv mladih mladim!

Če kdo, potem naši otroci in mladina niso niti malo odgovorni za to krizo. Očita pa se jim,  da jih država in družba ne zanimata, da se držijo zase. Temu se ne gre čuditi. Kajti mladi niso soustvarjali ne države oz. družbe in so bili zadnja leta na nek način izključeni iz nje. Izobraževalni sistem jih je spodbujal k medsebojni tekmovalnosti namesto k sodelovanju. 

Če ostajajo brezposelni, če so primorani k delu le zaradi eksistence, ne pa zaradi prispevka svojih ustvarjalnih potencialov v korist družbe, potem ne morejo spoznati kompleksne povezanosti celotne družbene sfere. Če nimajo nobene sistemske perspektive v smeri delo-dom-družina, so se primorani znajti po svoje v svojem ožjem okolju, zato njihov interes za širšo skupnost sam od sebe počasi bledi.

Komu to ustreza? Zagotovo ne nam staršem, sorodnikom, prijateljem … To ustreza pogubni politiki in pohlepnemu kapitalu, ki razvojno ne stavita več na človeka, ampak le še na njegovo izkoriščanje v korist elit in kapitala.

Ampak človek je več kot to. Mladi so pričeli sedaj zaznavati, da je s svetom nekaj zelo narobe. V tej krizi so utrpeli največ škode – vzeto jim ni bilo le izobraževanje, ampak mladost in vse povezano z njo (ustvarjanje, druženje …), zato se vse bolj ozirajo naokrog, kje je kdo, ki ve, kako izboljšati ta svet. In pri tem spoznavajo, da je svet vedno posledica našega delovanja ali pa nedelovanja. Mladi pričenjajo razmišljati, v kakšnem svetu si želijo živeti in kako ga ustvariti. Naloga nas odraslih pa je, da jih sprejmemo medse in jim ga pomagamo soustvariti do te mere, da jim ga bomo lahko predali v njihove roke. 

Delite naprej ...