slovenski-parlament

Predvolilna poslanica gibanja Zdrava družba volivkam in volivcem

DRUŽBENO OZAVEŠČANJE in OPOLNOMOČENJE ter NUJNOST POVEZOVANJA VSEH NAS V LJUDSKO PLATFORMO

V nedeljo, 24. 4. 2022 bodo potekale volitve v Državni zbor RS, na katerih imamo državljanke in državljani prvič v zgodovini Slovenije možnost glasovati nestrankarsko in tako poskrbeti za konec strankokracije, ki nas je privedla v vnovično in najhujšo krizo doslej.

Letošnje volitve so nedvomno velika preizkušnja naše družbene zrelosti, ali smo kot ljudstvo pripravljeni prevzeti oblast v svoje roke in pričeti ustvarjati skupnost po meri človeka in ne kapitala. To si je zadala za cilj Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba.

Zakaj je to pametno? Zakaj se nam to splača? Zakaj je to nujno?

Snovanje izhodišč gibanja Zdrava družba za nujnost povezovanja prebivalstva Slovenije z namenom obvarovanja naše domovine pred popolno razprodajo naše naravne in družbene dediščine ter zaščite naše državne suverenosti je bila logična posledica naših opažanj v tim. koronski krizi. Sporne težnje globalistične politike in plenilskega kapitala so postale namreč več kot očitne in povsem razvidne.

Kako se nam je lahko kaj takega zgodilo? Kako je to sploh mogoče?

Tako je, če človek svojo, sicer neodtujljivo odgovornost za razvoj sveta prenese oz. delegira drugemu in potem v dobri veri gleda stran oz. se zanima le še za svoje ožje okolje in vsakdan (dom, družina, služba …). In če se nam potem življenjski pogoji iz leta v leto poslabšujejo, sčasoma nimamo več niti volje niti časa, da bi našo oblast oz. naše zastopnike nadzirali. A temu je treba sedaj narediti konec, saj tisti (politične stranke in parlament), ki smo jim 30 let zaupali, da bodo poskrbeli za vse nas, tega niso opravili. Zaradi njih sedaj namreč živimo tako, kakor sploh nikoli nismo hoteli – razslojeni na revne in bogate, vse bolj brezpravni in nezaščiteni, bolj ali manj družbeno izključeni ter večinoma eksistenčno (materialno in duhovno) ogroženi ter močno zaskrbljeni za prihodnost naših otrok. In vsi vemo, da tako seveda ni prav, zato tega več nočemo!

Kaj sedaj? Kako to spremeniti? Se zdi komu skorajda nemogoče?

A to je mogoče. S povezovanjem čim več ljudi in našim kreativnim oz. soustvarjalnim delovanjem v smeri želenih sprememb: delovanjem za dobro vseh državljank in državljanov z namenom ustvarjanja blaginje za vse – kratko rečeno, z izboljševanjem države Slovenije in ustvarjanjem temeljev zdrave družbe.

Pri tem pa je nadvse pomembno, da se pričnemo ljudje zavedati, da je svet v bistvu informacijski sistem in da je na nek način to tudi človek – naša zavest oz. zavedanje je namreč odvisno od informacij, ki jih imamo in prejemamo v šoli, preko medijev in od vsepovsod. Na tej podlagi sprejemamo svoje odločitve in cilje, ki jih z usmerjanjem naše pozornosti kot ustvarjalne sile potem tudi udejanjimo v naši fizični oz. materialni realnosti.

Kaj je potemtakem sploh svet in kako poteka razvoj sveta?

Svet je materializacija tistega, čemur kot civilizacija posvečamo največ naše ustvarjalne pozornosti. Razvoj sveta poteka v smeri, v kateri ljudje pri tem sodelujemo. Ali bi tim. koronska kriza potekala tako kot poteka, če ljudje ne bi pri tem sodelovali? Ne bi, če bi državljanke in državljani rekli NE zapiranju vrtcev in šol ter storitvenih in proizvodnih dejavnosti idr. A tega nismo storili, ampak smo večinoma pristajali na sporne režimske ukrepe in si s tem sami ustvarjali slabše pogoje za naše življenje. Smo ravnali pametno? Ali je pametno, da verjameš, namesto da raziskuješ, da ponavljaš za drugimi, namesto da preučuješ, da ustvarjaš probleme namesto rešitve, da uničuješ namesto gradiš itd. Ne, to seveda ni pametno. Ravnali smo izjemno nepremišljeno, sila kratkovidno in družbeno neodgovorno – sami sebi smo okrnili eksistenco, otrokom pa otroštvo. Tega namreč ne more udejanjiti nobena oblast, to lahko ustvarimo le mi sami, če na to pristanemo, če s tem soglašamo, če to ubogamo, če to izvajamo kot starši, kot direktorji in zaposleni, kot ravnatelji in učitelji, kot politiki in poslanci … Zdi se, kot da so bili na primer na Švedskem tozadevno pametnejši od nas?

Tisti, ki samooklicano vodijo ta svet, zelo dobro poznajo to ‘fizikalno’ zakonitost razvoja sveta in ustvarjalni potencial oz. vlogo človeka pri tem. To naj bi bilo seveda pozitivno, če bi šlo za duhovno ozaveščeno elito, ki bi to znanje izkoriščala za napredovanje naše civilizacije v smeri duhovnih vrednot ter materialnih in socialnih dosežkov v korist celotne zemeljske populacije. A žal tega ni nikjer zaznati in občutiti, saj živimo vse slabše in vse bolj človeku nedostojno življenje. Zato nam ne preostane drugega, kot da ljudstvo vzame stvari v svoje roke!

In kako se to naredi?

Zelo pomembno je, da nedvomno razumemo, zakaj naše ustvarjalne sile oz. miselne pozornosti in naših dejanj ne gre namenjati tistemu, s čimer se ne strinjamo in torej našemu delovanju proti (protestirati, kritizirati ipd.), saj s tem ‘napajamo’ tisto, česar ne želimo. Človek kot kreator oz. soustvarjalec dejstev in okoliščin svojega življenja mora vedno delovati ZA tisto, kar želi, da se uresniči!

To lahko najprej naredimo na lokalni ravni, kjer smo s povezovanjem več kot 50 lokalnih točk v gibanje Zdrava družba že zastavili najnujnejše lokalne razvojne stebre: za obvarovanje otrok, za samooskrbo z lokalno hrano, za varovanje zdravja, za varstvo pravic, ta lokalno valuto, za kreativno državljanstvo.

Temu sledi še naše udejstvovanje na nacionalni ravni, kjer smo spisali razvojno vizijo Slovenije ter kratkoročni Krizni načrt in dolgoročne programske usmeritve. Obenem smo vsem odločevalcem, še posebej pa Državnemu zboru in Državnemu svetu podajali naše ljudske pobude (za referendum za zaščito naših voda, za ljudske predloge zakonov, za veto na sprejeti sporni ZNB-D idr.).

V tem času je postalo tudi povsem jasno, da se je v Sloveniji razbohotila strankokracija, ki že 30 let ne deluje v korist ljudstva, temveč v interesu političnih elit in kapitalskih interesov, kar se žal močno odraža tudi v delovanju naših poslank in poslancev DZ. Vse to je privedlo do omajanja Slovenije kot pravne države, do načetja naše državne suverenosti, do ogrožanja naše narodnostne oz. domovinske dediščine. Tega pa kot ljudstvo nismo ne želeli ne naročili!

Zato smo v izogib pričujočemu drvenju naše države in prebivalstva proti prepadu oblikovali kandidatno listo Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba, s katero sodelujemo na parlamentarnih volitvah 24. 4. 2022. Od vseh nas, volivk in volivcev (nestrankarskih in strankarskih) pa je v tem prelomnem, razvojno zelo kritičnem času odvisno, kakšno prihodnost bomo ukrojili sebi in našim otrokom – ali bomo živeli svobodno ali podjarmljeno?

Z izvolitvijo nestrankarskih kandidatk in kandidatov za poslanke in poslance DZ se bo v Sloveniji vse spremenilo na bolje in v dobrobit vseh.

Delite naprej ...