pritozba-soz

Pritožba Oglaševalskemu razsodišču zaradi načrtne zlorabe otrok v oglaševanju

LJUBLJANA, 16. junij 2021 – V zadnjih dneh je mnogim med nami pogled podzavestno zastal na poplavi jumbo plakatov naročnika Telekom Slovenije, ki sporno promovira zdravju potencialno škodljive 5G in zaslonske tehnologije ter pri tem za nameček še brezvestno zlorablja naše otroke. Pričakovali bi, da bo takšno očitno kršitev Slovenskega oglaševalskega kodeksa, ki ureja tudi oglaševanje v povezavi z otroki in mladostniki, takoj zaznala sama Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), a (tudi tokrat) žal ni.

Zato smo v gibanju Zdrava družba preučili kodeks SOZ ter javno objavljene in v množičnih medijih predstavljene »Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih«, ki jih je izdala in objavila Zdravniška zbornica Slovenije. Preučili smo podatke o že jasnih vplivih elektromagnetnih sevanj (med drugim je Svetovna zdravstvena organizacija elektromagnetna sevanja že leta 2011 – pred natanko 10 leti, ko se je začela uporabljati tehnologija 3G – opredelila kot možno rakotvorna). Na teh podlagah smo spisali in oddali pritožbo na razsodišče SOZ, s katero želimo zavarovati naše otroke in mladino pred oglaševalsko pretkanim zavajanjem, vse nas pa ozavestiti o preuranjenem zaslužkarsko motiviranem vdiranju sporne, zdravju škodljive tehnologije v naše domove, v naša življenja.

V nadaljevanju je celotno besedilo naše pritožbe:

Zadeva: Pritožba Oglaševalskemu razsodišču

 1. ime, priimek, poštni naslov ter telefonska številka vlagatelj: Civilno-družbeno gibanje Zdrava družba, Sekcija za kreativno državljanstvo, mag. Gregor Kos, Bevkova 10, 1232 Vir pri Domžalah, 041/641-225
 2. navedba oglasa, ki je predmet pritožbe: Telekom: Doživite 5G
5g-nevarnost-za-otroke
 1. navedba vsaj enega medija objave: vseslovenska jumbo plakatna akcija, množični mediji, elektronski in tiskani,
 1. kršeni členi kodeksa SOZ z obrazložitvami:
 • člen 7.3 »Oglaševanje ne sme odobravati ali spodbujati nevarnih dejanj in omalovaževati varnosti, še posebej, če je namenjeno otrokom in mladostnikom. Oglaševanje ne sme vsebovati vizualnih prikazov ali kakršnih koli drugačnih opisov potencialno nevarnih ravnanj ali situacij, ki ne upoštevajo varnosti ali zdravja, če jih ne upravičujejo izobraževalni ali socialni dejavnik«
 • celotni člen 18 OTROCI IN MLADOSTNIKI, predvsem:
  • 18.1 »za otroke in mladostnike so najprej odgovorni njihovi starši oz. skrbniki« – oglas ne napotuje otrok, da v povezavi z zaslonsko tehnologijo nujno upoštevajo nasvet in nujne omejitve, ki jih na osnovi priporočil Zdravniške zbornice opredelijo starši ali skrbniki;
  • 18.2 »Otroci nimajo znanja, izkušenj in zmožnosti zrele presoje odraslih. Oglaševanje, ki neposredno ali posredno nagovarja otroke, mora upoštevati posebnosti otrok, še zlasti, kako zaznavajo oglaševanje in se nanj odzivajo« – otroci se ne zavedajo posledic uporabe zaslonske tehnologije, niti možnosti vplivov elektromagnetnih sevanj na njihovo zdravje (Svetovna zdravstvena organizacija WHO je elektromagnetna sevanja leta 2011 kategorizirala kot možno rakotvorna!), pri čemer so prav otroci glede elektromagnetnih sevanj najbolj ranljiva skupina:
sevanje-mobilni-telefoni

Vir: ninamvseeno.org

wi-fi-drzave

Vir: ninamvseeno.org

 • 18.4 »Oglaševanje ne sme zlorabljati naravne lahkovernosti otrok ali pomanjkanja njihovih življenjskih izkušenj, ne sme vsebovati prizorov psihičnega ali fizičnega nasilja in drugih vsebin, ki bi lahko škodovale celostnemu razvoju otrok in mladostnikov« – otroci se ne zavedajo posledic uporabe zaslonske tehnologije, niti možnosti vplivov elektromagnetnih sevanj na njihovo zdravje, pri čemer so prav otroci glede elektromagnetnih sevanj najbolj ranljiva skupina;
 • 18.6 »Oglaševanje ne sme ustvarjati podobe, da bodo otroci, če ne bodo imeli določenega izdelka, v primerjavi z vrstniki podrejeni, manjvredni ali manj priljubljeni. Otrokom tudi ne sme zbujati občutka, da nimajo dovolj poguma, občutka dolžnosti ali pripadnosti, če ne bodo kupili ali drugih spodbujali k nakupu določenega izdelka« – oglaševalska akcija Telekom izvaja natanko takšen podzavestni vpliv na otroke v smislu manjvrednosti, če ne bo(š) uporabljal(a) tehnologije 5G, kar je nesprejemljivo!


 • 18.8 »V oglaševanju, ki je namenjeno otrokom, ni dovoljeno spodkopavati avtoritete, odgovornosti ali presoje staršev« – oglas ne napotuje otrok, da v povezavi z zaslonsko tehnologijo nujno upoštevajo nasvet in nujne omejitve, ki jih na osnovi priporočil Zdravniške zbornice opredelijo starši ali skrbniki;


 • 18.12 »V oglaševanju otroci ne smejo uporabljati vžigalic, vžigalnikov ali naprav, ki bi lahko povzročile opekline ali druge poškodbe« – SOZ predlagamo dopolnitev člena kodeksa z »in zaslonskih in mobilnih tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje in počutje otrok«

Zdravniška zbornica je v izdani publikaciji »Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih« (https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni) posebej izpostavlja negativne vplive uporabe zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih:

 • slabše kognitivne sposobnosti, slabši uspeh na razvojnih testih ter manjša učna uspešnost,
 • odstopanje na področju govorno-jezikovne komunikacije,
 • motnje pozornosti in izvršilne funkcije,
 • motnje spanja,
 • kratkovidnost, sindrom utrujenih oči,
 • debelost,
 • depresija.

S spoštovanjem,

mag. Gregor Kos,
Sekcija za kreativno državljanstvo,
Gibanje Zdrava družba

Delite naprej ...