soocenje-neparlamentarnih-stran-14-4-2022

Slovenija zdaj: Soočenje zunajparlamentarnih strank

Na tretjem Soočenju zunajparlamentarnih strank je bila kot predstavnica Nestrankarske Ljudske liste gibanja Zdrava družba prisotna Martina Kos, ki je soočenje opisala takole:

“Na soočenju naj bi bilo govora zlasti o pravosodju in zakonodaji. Časa je bilo resnično malo, da bi lahko povedala vse kar sem želela in kar spada med ključna izhodišča Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba.

  • Želimo PRENOVO ZAKONOV IN PREDPISOV v KORIST LJUDI. Slovenija ima absolutno preveč predpisov in preobsežno zakonodajo, zaradi česar smo prišli v stanje pravne pre-normiranosti, kar pa je ovira in ne prednost neke družbe.
  • Želimo VEČ REFERENDUMSKEGA/NEPOSREDNEGA ODLOČANJA LJUDSTVA o ključnih vprašanjih in POVRNITI 90. člen Ustave NAZAJ V PRVOTNO STANJE (možnost referenduma glede VSEH zakonov).
  • Želimo TAKOJŠNJO ODPRAVO škodljivih sporazumov Slovenije s korporacijami in mednarodnimi organizacijami ter s tem povezanih predpisov. Želimo povrniti POPOLNO SUVERENOST slovenskega naroda.
  • Želimo PRENOVITI VOLILNO ZAKONODAJO (neposredne volitve in ne voljenje strank) in UZAKONITI MOŽNOST ODPOKLICA poslancev ter možnost ODVZEMA IMUNITETE poslancem, ministrom, predsedniku Vlade in predsedniku države.
  • Želimo NEODVISNO SODSTVO oziroma DEPOLITIZACIJO VSEH družbenih področij (saj se politika zažira v sodstvo, zdravstvo, šolstvo… ).
  • Želimo bolj učinkovito USTAVNO SODIŠČE, ki naj SAMO PO URADNI DOLŽNOSTI (pa tudi ostala redna sodišča) AŽURNO OPOZARJA(JO) na neustrezno zakonodajo, sploh ko se sprejme zakon ali podzakonski predpis (odlok, uredba, sklep..), ki poseže v temeljne ustavne človekove pravice in svoboščine – kar se je dogajalo v zadnjih dveh letih!
  • Želimo, da se spremeni sistem imenovanja ustavnih sodnikov, ki jih trenutno lahko predlaga (tudi večkrat istega kandidata!) predsednik republike, potrdi pa ga Državni zbor. Gre za vpliv zakonodajne veje oblasti na sodno vejo, saj vemo, da je v naš parlament globoko zažrta strankarska politika (strankokracija) in interesi političnih strank ter razni lobiji, ki so v ozadju. Zato se dogaja, da so potem tudi naši ustavni sodniki politično (levo in desno) ‘obarvani’ in ne sprejmejo odločitev, ki so v najvišje dobro ljudi. Ali pa sploh ne obravnavajo določenih ustavnih pobud državljanov, temveč jih ‘pozabijo’ nekje v predalih. Politika se NE SME VMEŠAVATI niti v področje imenovanja evropskih tožilcev in članov sodnega sveta.
  • In ne nazadnje še to – zahtevamo, da se v naši državi DOSLEDNO SPOŠTUJE vsa mednarodna zakonodaja na področju človekovih pravic in svoboščin (Evropska konvenc. o človekovih pravicah in svoboščinah, Oviedska konvencija, Helsinška deklaracija, Nurnberški kodeks), da se nikoli več ne ponovi to, kar smo doživeli v zadnjih dveh letih. Še marsikaj bi se lahko napisalo in povedalo, a to je tisto ključno….”

Celotno soočenje si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Delite naprej ...