dva-zakonska-predloga

Državni zbor razpisal rok za podporo še dveh novih zakonskih predlogov gibanja Zdrava družba

Ta teden je državni zbor razpisal rok za zbiranje podpore še dvema dodatnima zakonskima predlogoma gibanja Zdrava družba. Gre za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, ki bi slovenski zdravstveni sistem in predvsem zdravnike razbremenila dolgoletne grožnje z odvzemom zdravniške licence v primeru, da se zdravnik poleg alupatske medicine ukvarja tudi z drugimi vrstami medicine. Gre za anomalijo, ki je unikum v svetovnem merilu.

Slovenija je namreč edina država na svetu, kjer se na takšen način preferira alopatska medicina, ter ovira vse druge metode zdravljenja. V mnogih razvitih državah zdravstvene oblasti zdravnike celo spodbujajo za dopolnitev svojega znanja z drugimi vrstami medicine, tudi z izobraževanjem na medicinskih fakultetah. Na škodljivost in neustavnost ureditve v obstoječem Zakonu o zdravniški službi, ki je v nasprotju tudi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, je v preteklosti opozorjal med drugimi Varuh človekovih pravic, vendar politične stranke na oblasti anomalije niso odpravile.

Drugi zakonski predlog gibanja Zdrava družba spreminja in dopolnjuje Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih. Predlagana ureditev bi uvedla poseben režim za uporabo biopesticida iz drevesa Neem (Azadiratha Indica), ki je najučinkovitejši biopesticid, cenovno dostopen, popolnoma varen za ljudi, sesalce, praviloma ne škodi niti čebelam. Hkrati se že stoletja uporablja celo kot zdravilo, Indijci ga imenujejo tudi “Vaška lekarna”. Glede na oceno WHO, da letno zaradi sintetičnih pesticidov umre 2,5 milijona ljudi, 25 milijonov pa utrpi hujše posledice, želi predlagatelj s sprostitvijo pogojev za uporabo tega biopesticida slovenskim pridelovalcem hrane in vrtičkarjem olajšati uporabo najboljše rešitve za varovanje pridelkov in zdravja.

Za oba navedena zakonska predloga je Državni zbor določil začetek 60 dnevnega zbiranja podpore od tega petka, 11. februarja 2022, do 11. aprila 2022.

Tako bo gibanje v februarju in marcu zbiralo podporo za kar tri zakonske predloge, saj se je za prvi predlog – tako imenovani ljudski PKPKP zbiranje podpore začelo že s 4. februarjem 2022. Podporo zakonodajnim predlogom se lahko odda na upravnih enotah ali pa na spletnem portalu e-uprava. Za vložitev zakonskih predlogov v obravnavo Državnemu zboru zadostuje podpora 5.000 volivcev. Predlagamo, da tudi nova predloga zakonov podpišete najprej vsi z digitalnimi certifikati na povezavi:

Celotna dokumentacija obeh novih zakonskih predlogov je v prilogi.

Priloga:

Delite naprej ...