povezimo-se-v-dobro-otrok

Javni starševski apel – povežimo se v dobro VSEH naših otrok!

Starši … staršem – ne bodimo več tako naivni in ubranimo naše otroke pred režimom!

Da, ljudje smo različni in prav je tako – to je namreč gibalo našega celokupnega razvoja. Smo takšni in drugačni starši in imamo takšne in drugačne otroke. Smo pa vsi ljudje, z najmanj eno neizpodbitno skupno lastnostjo – in to je naša človečnost, naša največja dragocenost. Za kakovost našega sobivanja sta potrebni le še osebna svoboda in pa prizadevanje vseh za dobro oz. prav. Poenostavljena receptura za zdravo družbo, s katero se lahko vsi poistovetimo. V takšni družbi se nam kot staršem seveda ne more pojaviti dvom v to, da je za naše otroke v šoli dobro poskrbljeno.

Ampak kot sedaj nedvomno vidimo, mi ne živimo v takšni družbi. In poleg vprašanja, kakšnim ljudem smo 30 let dovoljevali vodenje naše države, si moramo kot starši nujno postaviti tudi vprašanje, komu mi zaupamo v vzgojo in varstvo naše otroke? Koliko in kako pristojni v naši javni upravi in javnem sektorju, ki smo jim poverili naloge zadovoljevanja naših skupnostnih potreb, pri tem manifestirajo vrline človečnosti? Ali smo kdaj občutili kakšno njihovo dobroto in blagodejne posledice njihovih odločitev, ali so nam kdaj kaj dali, kar nam niso že prej ali pa kasneje vzeli? Ali so nas kdaj spoštovali, ali so nas le kupovali? Zdaj smo dokončno sprevideli, da smo predolgo gledali stran in skrbeli le vsak zase. In to je treba nujno in takoj spremeniti. Kajti če pogledamo realno: političnim strankam podrejene poslanke in poslanci ne predstavljajo ljudstva, vlada razprodaja našo državo, otežuje naše življenjske pogoje in uničuje našo prihodnost, mediji jim pri tem izdatno pomagajo, znanost oz. stroka – tudi pedagoška, pa se vede prorežimsko.

Zato, starši, ne bodimo več tako naivni. Samo preverimo, ali šole pri izvajanju vzgoje in izobraževanja sledijo udejanjanju 2. člena Zakona o osnovni šoli? Ne, seveda ne, kajti če bi, bi izvajanje pouka na šolah lani in letos ves čas potekalo neokrnjeno. Saj to, kar se nam dogaja že drugo leto zapored ni v ničemer povezano z zdravjem. Ni namreč treba biti zdravstveno podkovan, da ugotoviš, da zaostrovanje režimskih ukrepov ni več v nikakršni povezavi z varovanjem našega zdravja. Kajti samotestiranje otrok v šoli je z vidika varovanja zdravja slabši preventivni ukrep kot samotestiranje doma – če je namreč otrok pri samotestiranju doma pozitiven, potem ostane doma, ne gre v šolo in ne more tam nikogar okužiti; če pa je otrok pozitiven pri samotestiranju v šoli, je pa lahko pred tem v šoli že koga okužil!!! Je tako? Spreglejmo že vendarle enkrat vsi skupaj – naših otrok nam ni treba zaščiti pred virusom (zato imajo prirojen imunski sistem), ampak pred režimom!

Povežimo se, vsi starši in stari starši – in za božjo voljo, naj sprevidijo vendarle že tudi vsi zaposleni na šolah, (ki so tudi starši) in izvajajo te sporne režimske ukrepe zoper otroke (drugih staršev) – države niti malo ne skrbi za naše zdravje in zdravje naših otrok! Namen takšnih ukrepov je očitno čisto nekaj drugega. Zavedajmo se, da ko prične država s pomočjo svojih sistemov podružbljati otroke in se obnašati kot njihova lastnica ter njihovim materam in očetom ne pusti več vzgajati svoje otroke, takrat razpade najprej družina, nato pa še družba. Priča smo nasilnemu in nevarnemu početju družbenih elit, ki želijo večinsko prebivalstvo najprej prepričati potem pa še prisiliti k pristanku na ‘čredno’ obravnavo kot na nekaj, po novem normalnega. Soočamo se s poskusom podjarmljenja vseh družbenih skupin prebivalstva s pomočjo sanitarnega terorizma – zato si nikar ne mislimo, da lahko z našim kompromisarskim pristajanjem na PCT kaj dosežemo. Ravno obratno, bolj kot pri tem dobronamerno in nepremišljeno sodelujemo, slabše je – to se zdaj vidi že na daleč!

Zato, starši, skupaj se spametujmo, da nas ta psihopatski režim – ki se napaja iz kompromitirane EU oblasti, ki pustoši po vseh evropskih državah in ropa državne proračune – ne bo mogel še tretje leto zapored uporabljati in zlorabljati za dosego svojih dolgoročnih ciljevpreko naših otrok – otroci in mladina se namreč zgledujejo po odraslih! Tudi in zlasti zato naj zdravi odrasli ne bi (po nepotrebnem) nosili maske, zdravi odrasli naj se ne bi hodili (po nepotrebnem) testirat, odrasli naj ne bi slepo sledili režimski stroki ter naivno pristajali na cepljenje s poskusnimi, še ne dovolj varnimi farmacevtskimi pripravki. Kajti odtod je potem samo še korak do tega, da prične režim še naše otroke novačiti k cepljenju s temi strokovno spornimi ‘kovid cepivi’, čeprav smo povsem jasno slišali in videli, da poleg zaskrbljenega odgovornega dela medicinske stroke tega še proizvajalci aktualnih ‘cepiv’ ne svetujejo! In pri tem se sam od sebe ponuja razmislek, kako bi morali biti kot družba, še posebej kot starši mnogo bolj razumevajoči, strpni in obzirni do staršev otrok s škodljivi posledicami obveznega in ostalega cepljenja, ki imajo vso pravico do nezaupanja v cepljenje in zdravstvo – zagotovo nam imajo kaj pomembnega povedati. Tudi zato ne smemo dopustiti, da bi bili naši otroci sedaj poskusni kunci režimske stroke!

Zato, starši, ne bodimo več tako kratkovidni – današnji sanitarni ukrepi v šolah, katere nekateri starši še nekako tolerirajo, lahko namreč že jutri postanejo drugačni in marsikomu ali pa vsem nam povsem nesprejemljivi. In danes še privilegiran otrok lahko že jutri postane diskriminiran – zavedajmo se tega in preprečimo takšno ravnanje z otroki. Naše otroke namreč ogroža šolski družbeni sistem pod taktirko nasilnih državnih ‘dušebrižnikov’ z vzpostavljanjem sanitarne diktature. S toleriranjem pričujočih, v nebo vpijočih nezakonitosti – kršijo se namreč številni zakoni, vse naše pravice in pravice otrok – pa ne le tvegamo, ampak tudi spodbujamo, da bi to morda lahko po šolah postala tudi nova stalna praksa. In naši otroci ne bi več vedeli, kaj je to svoboda!!!, saj bi postali brezpravni novodobni sužnji sprijene politike in brutalnega kapitala. Zato spoštujmo starševske pravice drug drugega in se spodbujajmo med seboj v korist VSEH naših otrok – kajti le skupaj lahko preživimo to vojno in z nami tudi naši otroci.

Ta starševski apel je bil poslan Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije z namenom posredovanja v obravnavo vsem Svetom staršev v naših osnovnih šolah.

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.simismo@zdravadruzba.si

Delite naprej ...