javno-pismo-odgovorni-urednici-rtv

Javno pismo Odgovorni urednici informativnega programa na RTV

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovana Odgovorna urednica Informativnega programa TV Slovenije, ga. Manica J. Ambrožič

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Na Vas se obračamo kot na odgovorno osebo našega javnega medija RTV Slovenija, katerega lastnice in lastniki smo kolikor vemo še državljanke in državljani Slovenije – torej mi, ki Vas tudi osebno plačujemo. To nam vsekakor daje nesporno pravico, da Vas naslavljamo tudi neposredno.

Na začetku lanskega leta smo vašemu programu na naši TV še vsi verjeli, misleč, da živimo v varni državi, kjer lahko zaupamo informacijam podanim preko naše TV. Nikomur izmed nas ni prišlo na kraj pameti, da bi bilo v naši državi možno načrtno izvajati kakršnokoli sistemsko delovanje v škodo naroda. Morda ste takrat tudi še na TV Slovenija enako kot mi verjeli, da vse poteka v najvišje dobro za vse nas. Tako smo se pač prilagodili začasnim ukrepom, za katere nam je oblast preko naše TV oz. Vaše osebne in poklicne presoje zagotavljala, da so nujni in v našo korist.

A ker je ljudstvo sestavljeno tudi iz strokovnjakinj in strokovnjakov, smo pričeli dan za dnem ugotavljati, da politične odločitve pri nas niso v skladu z vso obstoječo resnico, saj ne upoštevajo vseh statističnih podatkov in vseh strokovnih stališč pri nas in v svetu. Posledice tega so se pričele odražati v dobronamernih iniciativah naših strokovnjakinj in strokovnjakov, ki so poskušali predstaviti relevantna strokovna stališča v podporo drugačnemu ukrepanju vladajoče politike. Ko pa na naši TV niste zagotavljali prostora za svobodno izražanje stališč in demokratičen dialog med drugače mislečimi, je postalo jasno, da je v naši državi in na naši TV oz. tudi z Vami nekaj zelo narobe.

Zato smo bili ljudje prisiljeni sami pričeti opravljati delo namesto vaših novinark in novinarjev, čeprav vas oz. jih plačujemo za to, da samostojno raziskujete vse obstoječe nacionalne in svetovne informacije. In tako smo spoznavali, da je na podlagi vseh dostopnih informacij mogoče utemeljeno posumiti, da v ozadju tim. pandemije tiči nekaj drugega, nekaj kar zagotovo ni v korist ljudstva. Danes pa je ob analizi vseh uradnih podatkov za preteklo leto že mogoče tudi upravičeno sklepati, da režimsko uvajanje izrednih razmer v naši državi, s katerimi so se in se še vedno kršijo z Ustavo RS zagotovljene pravice državljank in državljanov, ni bilo oz. ni pravilno.

Biti zaposlen v javnem mediju pomeni vsakodnevno prevzemanje odgovornosti in pristojnosti za zagotavljanje resničnih, nepristranskih in celovitih informacijposebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Ste pozabili na Zakon o medijih? Na zagotavljanje pluralnosti in demokratičnosti vsebin, svobodnega pretoka informacij in odprtosti za različna mnenja in vsebine. Na zagotovljeno avtonomnost urednikov in avtorjev za potrebe nepristranskega in celovitega obveščanja za potrebe svobodnega oblikovanje mnenj ljudi ter s tem povezano osebno odgovornostjo za posledice vašega dela. Jo boste, ko bo nedvomno prišel tudi čas obračuna, prevzeli?

Se vam zdi, da je bilo poročanje v Informativnem programu v zadnjem letu dni v skladu z zgoraj navedenimi zakonskimi normami ali je morda bolj podobno zatohlemu enoumju, ki je močno zamajalo temelje naše države kot demokratične republike? S kom pravzaprav paktirate, ali vi niste del ljudstva? Naj samo spomnimo na nedavno evropsko zgodovino, ko sta neodgovorna sistemska apatija in ljudska dobrovernost omogočili avtoritarno vodenje in prevlado spornih ozkih interesov ter posledično vzpon Tretjega rajha. Ne vidite v tem, kar počnete, nobene možne podobnosti?

Zato vas sedaj resno sprašujemo, kdaj in kako nameravate popraviti storjeno škodo, ki se že odraža v življenju in tudi v smrti ljudi?Prosimo vas, da nam v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa – sporočite, kaj nameravate storiti sedaj Vi, kot osebno oz. poklicno odločilno soodgovorni za kritično stanje v naši državi.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...