javno-pismo-poslancem

Javno pismo Poslankam in Poslancem Državnega zbora

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovane Poslanke in Poslanci Državnega zbora RS

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Ker je v naši državi ustavno zagotovljeno, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, se tokrat na vas obračamo neposredno, in sicer po nevzdržnem letu dni, v katerem se je življenje v Sloveniji večini ljudi obrnilo na glavo.

Na začetku lanskega leta smo nekaj časa še vsi verjeli, da živimo v varni državi, kjer lahko zaupamo uradnim informacijam ter javnim in državnim službam. Nikomur izmed nas ni prišlo na kraj pameti, da bi bilo v naši državi možno načrtno izvajati kakršnokoli sistemsko delovanje v škodo naroda. Predvidevamo, da ste poslanke in poslanci takrat razpolagali z istimi informacijami kot ljudstvo ter enako kot mi verjeli, da vse poteka v najvišje dobro za vse nas. Takrat smo se vsi mi dobroverno prilagodili začasnim ukrepom, za katere nam je vladajoča politika s pomočjo stroke preko javne RTV sporočala, da so nujni in v korist vseh.

A ker je ljudstvo sestavljeno tudi iz strokovnjakov, smo sčasoma pričeli ugotavljati, da politične odločitve pri nas niso v skladu z vso resnico, saj niso upoštevale vseh statističnih podatkov in vseh strokovnih stališč pri nas in v svetu. Posledice tega so se pričele odražati v dobronamernih iniciativah naših strokovnjakov, ki so poskušali predstaviti relevantna strokovna stališča v podporo drugačnemu ukrepanju vladajoče politike. Ko pa smo sčasoma ugotovili, da javna RTV, ki jo plačujemo tudi neposredno iz naših lastnih žepov, ni zagotavljala prostora za svobodno izražanje stališč in demokratičen dialog med drugače mislečimi, je postalo jasno, da je v naši državi vendarle nekaj zelo narobe.

To je ljudi motiviralo k samostojnemu raziskovanju obstoječih nacionalnih in svetovnih informacij, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sumiti, da v ozadju tim. pandemije tiči nekaj drugega, nekaj kar zagotovo ni v korist ljudstva. Danes je ob analizi vseh uradnih podatkov za preteklo leto že mogoče upravičeno sklepati, da politično uvajanje izrednih razmer v naši državi, s katerimi so se direktno omejevale pristojnosti Državnega zbora ter kršile z Ustavo RS zagotovljene pravice državljank in državljanov, ni bilo pravilno oz. dovoljeno.

Pri tem se zavedamo, da ste poslanke in poslanci v prvi vrsti ljudje, tako oz. takšni kot mi vsi. Vendar pa biti poslanka ali poslanec ni neka običajna služba, to je prevzem odgovornosti in pristojnosti za zagotavljanje blaginje za vse državljanke in državljane. Opravljanje takšnega dela vam omogoča Ustava RS: »Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila.» Poslanska presoja temelji torej na moralni, etični presoji ter osebni in poklicni odgovornosti. Umanjkanje takšnega presojanja lahko zamaje temelje naše države, ki smo jo ustanovili kot demokratično republiko.

V naši upravičeni zaskrbljenosti za našo usodo in prihodnost naših otrok štejemo za potrebno, da spomnimo tudi na nedavno evropsko zgodovino, ko sta neodgovorna sistemska apatija in ljudska dobroverna toleranca omogočili avtoritarno vodenje in prevlado spornih ozkih interesov ter posledično vzpon Tretjega rajha. Žal zaznavamo v načinu, na katerega smo državljanke in državljani obravnavani že leto dni, to je zavestno in načrtno politično stopnjevanje kršenja in kaznovanja naše svobode, vse preveč nevarnosti za nadaljnji razvoj in tudi obstoj našega naroda, naših otrok. In če povemo po pravici, smo ves ta čas čakali na Vas, ga. poslanka, g. poslanec, da boste temu naredili konec. Predvidevali smo, da ste sproti seznanjeni z uradnimi podatki in strokovnimi polemikami pri nas in po svetu ter da kujete načrt za rešitev Slovenije iz primeža prevladujočih sumljivih interesov, v katerem se je znašla naša oblast oz. politika. Računali smo na to, da naša država deluje tako, kot bi morala – v skladu z Ustavo RS in da pri tem ne iščete stranpoti v škodo ljudstva in v korist ozkih interesov.

Spoštovane Poslanke in Poslanci, resnično zaskrbljeni vas sprašujemo, kaj lahko ljudstvo v tem zgodovinsko nedvomno nevarnem trenutku pričakuje od Vas? Prepričani smo, da smo upravičeni zahtevati tovrsten odgovor, za katerega vas prosimo v roku 8 dni, ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa. Izvedeti želimo, kaj nameravate storiti za zaščito človečnosti in dobrobit ljudstva Vi, kot osebno oz. poklicno najbolj odgovorni za stanje v naši državi.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...