janez-jansa

Javno pismo predsedniku Vlade RS

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovani predsednik Vlade RS, g. Janez Janša!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Smo med bolj potrpežljivimi. Več kot leto dni smo le pozorno opazovali in analizirali. Nismo organizirali protestov – ne še. Vlada je bila v preteklem letu pred mnogimi preizkušnjami. Sprejeti ukrepi v zvezi z virusom SarsCov2 so kot britev zarezali v družbo in posamezna življenja. Življenje je bilo treba prilagoditi, omejitve so posegle v vse pomembne sfere človekovega življenja, v temeljne svobode in pravice. Sedaj pa se oz. vas sprašujemo, ali je bilo vse to sploh odgovorno premišljeno in utemeljeno?

Ve se, pri nas in povsod v svetu, da v stroki ni bil dosežen konsenz glede strokovne upravičenosti vaših ukrepov. Na kaj pa ste se potem sploh opirali kot neuki politik? Vsak ukrep Vlade RS mora biti tudi skladen z zakonodajo, mora biti utemeljeno nujen, primeren in sorazmeren, toliko bolj v kolikor ukrep posega v ustavno zagotovljene temeljne pravice in svoboščine. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Vi pa ste kar sami odločali o vsem, brez strokovnih argumentov in s kršenjem zakonodaje. Zato je po pretečenem letu dni čas za prvo inventuro, za globok premislek o vsem izvršenem, o morebitni zlorabi zaupanja ljudi. Kajti tu ne gre več samo za politično odgovornost vlade, gre za bistveno več – gre za vašo individualno osebno moralno odgovornost do ljudi, za skrb za ljudi.

Demokracija deluje, dokler ljudje vanjo verjamemo, za to pa so bistvenega pomena politična in pravna kultura, uravnotežen medijski prostor in pa delovanje v korist ljudi in za ljudi. Zato vas pozivamo, da vzpostavite načeto politično in pravno kulturo. V kolikor se bo nadaljeval nespoštljiv odnos vas in naših ministrov do drugače mislečih in drugih vej oblasti, se bo s tem le še večalo nezaupanje ljudi do legitimnosti in integritete, ki sta ključni za čas pred nami. Zato ustavite vašo popadljivost ter pričnite spoštovati in zagotavljati ustavno demokracijo ter ločenost sodne, zakonodajne in izvršilne veje oblasti.

Ko ste bili v opoziciji, ste se glasno zavzemali za pravico biti slišani v medijskem prostoru. Zdaj, ko ste na oblasti, pa drugim preko vaših vzvodov moči omejujete in kratite prav to, za kar ste se zavzemali oz. na kar ste opozarjali kot na nepravilnosti. Dajte, zagotovite svobodo govora, zagotovite uveljavljanje pravice biti slišani, dokler je še vsaj malo časa. Ljudje oz. naša družba to sedaj res nujno potrebuje.

In popravite krivice in škodo, ki ste jo v času vašega vladanja povzročili ljudem in družbi. Odpravite neprimerne in neučinkovite ukrepe v zvezi z maskami idr., prenehajte s strašenjem ljudi, vrnite otrokom in mladini otroštvo, preprečite potekajočo diskriminacijo v šolah, vrtcih in gospodarstvu, preprečite izgubo dela in socialne stiske, predvsem pa preprečite škodo na zdravju ljudi. Vse preveč uglednih znanstvenikov in raziskovalcev svari pred posledicami množičnega cepljenja z eksperimentalnimi cepivi, ki so bila odobrena le pogojno. Družbo ste popeljali na nevarno pot in spolzek teren. Posledice so lahko nepopravljive. Vaša odgovornost pa eksponentno narašča.

Sedaj vas prvič javno pozivamo k tehtnemu premisleku o vašem vztrajanju pri sprejetih ukrepih. Dobro pretehtajte in odpravite vse neučinkovite. Pokažite državniško držo, ki jo ljudje pričakujemo od predsednika Vlade. Zavedajte pa se, da ima prvo in zadnjo besedo vedno ljudstvo. In tako bo tudi ostalo.

Prosimo Vas, da nam v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa – sporočite, kaj nameravate storiti, da se bomo ljudje v naši državi prenehali počutiti kot v vojni, v kateri nas ropajo nevidne sile, s katerimi sodelujete in nas ogrožajo tisti, ki jih plačujemo za to, da bi nas varovali.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...