predsednik-pahor-javno-pismo

Javno pismo predsedniku RS

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovani predsednik RS, g. Borut Pahor!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je ljudska platforma organizirana z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

V duhu izjemnih in izrednih razmer, v katerem se je znašla naša družba, tudi globalno, se obračamo na vas kot na našega najvišjega in edinega predstavnika, ki ga neposredno izvoli ljudstvo. In v tem duhu je neposredna tudi vaša odgovornost, osebna in objektiva, ki se napaja ne le z vašimi državniškimi pristojnostmi in moralnim imperativom, ampak tudi z našo izjemno dediščino, prepoznano tudi po svetu. V knjigi Les six livres de la république (Paris 1576) pisec Jean Bodin opiše ustoličenje karantanskega vojvode kot “demokratično dejanje, ki mu ni primere”. Ta opis je bil podlaga tudi ameriški Izjavi o neodvisnosti, ki jo je leta 1776 objavil Thomas Jefferson.

Dejstvo je, da se je ne samo naša temveč tudi globalna politična realnost v zadnjem obdobju pokazala v luči, ki meče veliko senco na našo izvorno dediščino demokratičnosti in suverenosti. Slovenstvo korenini globoko v srčiki Evrope na stiku slovanske, germanske, ugro-finske in romanske kulture. To je privilegij in velika odgovornost, ki terja povezovalno spretnost ter komunikacijsko odločnost in jasnost. To, gospod nepolitični predsednik, pričakujemo tudi od Vas, saj zastopate vse nas tukaj in sedaj ter jamčite tudi za prihodnost naših potomcev. Ste prvi med enakimi. Kot neposredno izvoljeni predstavljate najvišji simbol volje ljudstva, ki vas kliče, da izpolnite vašo z zaprisego dano obljubo, da boste spoštovali ustavni red in z vsemi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Ali niste opazili, kako se v zadnjem letu dni vsi, ki službeno zastopajo interese našega ljudstva, obnašajo izrazito nedemokratično? Ne upoštevajo nobene javnosti – ne laične, ne strokovne. Vse ukrepe sprejemajo politično oz. avtokratsko, z zasmehovanjem ljudstva, ki ima v resnici oblast v Sloveniji. In mi, ljudstvo, smo tukaj, vse to počno pred našimi očmi. Mi pa vse to pozorno opazujemo in zaenkrat še čakamo, da se nam odločevalci opravičijo in povrnejo povzročeno škodo. Čudimo se, gospod predsednik, da ničesar ne naredite, kot da ne čutite nobenega sočutja do ljudi, ki umirajo zaradi nedelovanja in napak zdravstvenega sistema, ki obupavajo zaradi uničevanj poslovnih priložnosti, ki so strokovno ignorirani in preganjani, ki ne dobivajo ustreznega sodnega varstva itd. Da se vas ne dotaknejo niti hazardiranje s prihodnostjo naših otrok in mladostnikov, ki trpijo zaradi potekajočega eksperimentiranja v šolstvu in zdravstvu? Se vam ne zdi, da bi se morali v takšnih razmerah zganiti, ker ste za vse to močno soodgovorni? Vi ne smete nemo podpirati propadanja naše države, vi morate to državo reševati!

Prosimo Vas, da nam v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust sedaj najbrž malo več časa- sporočite, kaj nameravate storiti, da se bomo ljudje v naši državi prenehali počutiti kot v vojni, v kateri nas ropajo nevidne sile, s katerimi sodeluje režimska politika in nas tisti, ki jih plačujemo za to, da bi nas varovali, v resnici ogrožajo.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...