ravnatelji-slovenskih-sol-javno-pismo

Javno pismo ravnateljicam in ravnateljem OŠ

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovane Ravnateljice in Ravnatelji slovenskih Osnovnih šol!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Ker je šolstvo v naši državi javno in torej naša last, last ljudstva se tokrat na vas obračamo neposredno, in sicer po nevzdržnem letu dni, v katerem smo starši in stari starši ter z nami naši otroci zaman čakali, da bo pedagoška stroka vendarle razločila zrno od plevela in pričela ponovno opravljati svoje poslanstvo, to je poučevanje otrok in s tem povezanega varovanja otrokovih pravic.

Ko je oblast na začetku lanskega leta zaprla tudi šole, smo nekaj časa še vsi verjeli, da gre za dobro interdisciplinarno premišljen začasen ukrep, saj smo zaupali uradnim informacijam ter javnim in državnim službam. Nikomur med nami ni prišlo na kraj pameti, da bi bilo v naši državi možno načrtno in sistemsko delovati v škodo otrok in mladine. Predvidevamo, da ste ravnateljice in ravnatelji takrat še enako kot mi verjeli, da vse poteka v najvišje dobro za vse nas in seveda še posebej za otroke. Na podlagi tega zaupanja smo se tudi mi in naši otroci začasno prilagodili ukrepom, za katere nam je vladajoča politika s pomočjo stroke preko javne RTV sporočala, da so nujni in v korist vseh.

A ker smo starši obenem tudi strokovnjakinje in strokovnjaki, smo pričeli vse bolj ugotavljati, da politične odločitve pri nas niso v skladu z vso poznano resnico, saj ne upoštevajo vseh statističnih podatkov in vseh strokovnih stališč pri nas in v svetu. Na to je pričel vse bolj opozarjati tudi del neupoštevanih strok, ki so skušale javnosti predstaviti tudi strokovne podlage za drugačno ukrepanje vladajoče politike. In namesto, da bi se temu pridružila tudi vaša, pedagoška stroka, ste šolniki, kot najbolj izobražena populacija v državi, molčali in nemo pristali na sporno eksperimentiranje z več generacijami otrok, ki smo vam jih zaupali v šolanje. Ali kot izobraženi in izkušeni ter odgovorni strokovnjaki in strokovnjakinje niste ves ta čas nikoli posumili, da je nekaj narobe? Se vam je zdelo čisto normalno, ko javna RTV ni zagotavljala prostora za svobodno izražanje različnih stališč ter demokratičen dialog med drugače mislečimi strokovnjaki in strokovnjakinjami? Se niste pričeli nič spraševati oz. strokovno raziskovati?

Mi, starši, pa smo se seveda pričeli spraševati tudi to, kdo ste Vi? Vsa ta leta smo vam priznavali vašo strokovno in moralno integriteto. Sedaj pa se sprašujemo, ali boste šolo spremenili v otroško taborišče? Kdaj boste končno rekli NE režimski politiki? Niste še nikoli prebrali Ustave RS, deklaracij o človekovih in otrokovih pravicah itd.? Se vam zdijo ministrske okrožnice pravna podlaga? Ali res ne veste, kaj je vaše poslanstvo – kaj so vaše naloge, pristojnosti, odgovornosti, zapisane v šolski zakonodaji? Začnite se že vendarle zavedati vaše kazenske in odškodninske odgovornosti pri izvajanju ukrepov izven vaše pristojnosti. Pustite starše, da sami odločamo o svojih otrocih – ne paktirajte z režimom, ki vam nalaga, da namesto njega izvajate sporne protizakonite ukrepe v škodo otrok. Zaradi tega ste lahko nekoč obsojeni. Prišli bodo namreč drugi časi in z njimi morda novi nürnberški procesi.

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, resnično zaskrbljeni vas sprašujemo, kaj lahko starši in stari starši v tem zgodovinsko nedvomno nevarnem trenutku sploh še pričakujemo od Vas? Za vaš odgovor vas prosimo v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa – da bomo čim prej izvedeli, komu v teh časih še lahko zaupamo šolanje naših otrok od jutri dalje. Pa nikar nas ne poskušajte razdeliti na pro-režimske in anti-režimske starše, kajti tega se več ne gremo – pri otrokovih pravicah se to neha!

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...