sindikati-javno-pism

Javno pismo vodilnim v slovenskih sindikatih

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovano vodstvo sindikata /zveze/ konfederacije!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Na začetku lanskega leta smo nekaj časa še vsi verjeli, da živimo v varni državi, kjer lahko zaupamo uradnim informacijam ter javnim in državnim službam. Ni se nam zdelo mogoče, da bi bilo v naši državi možno izvajati neko načrtno sistemsko delovanje v škodo ljudstva. Najbrž ste tudi sindikati takrat še razpolagali z istimi informacijami kot vsi mi in enako verjeli, da vse poteka v najvišje dobro za vse nas. Zato smo se bili pripravljeni začasno prilagoditi kriznim ukrepom, za katere nam je režimska politika s pomočjo stroke preko javne RTV sporočala, da so nujni in v korist vseh.

Sčasoma pa smo pričeli ugotavljati, da politične odločitve pri nas niso v skladu z vso resnico, saj niso upoštevale vseh statističnih podatkov in vseh strokovnih stališč pri nas in v svetu. Zato so skušale dobronamerne iniciative naše stroke javno predstaviti relevantna strokovna stališča v podporo drugačnemu kriznemu ukrepanju, ki bi manj prizadel prebivalstvo. Todajavna RTV, ki jo plačujemo tudi neposredno iz naših lastnih žepov, ni poskrbela za svobodno izražanje stališč in demokratičen dialog med drugače mislečimi. Takrat nam je postalo jasno, da je v naši državi nekaj zelo narobe. Danes pa je ob analizi vseh uradnih podatkov za preteklo leto že mogoče upravičeno sklepati, da politično uvajanje izrednih razmer v naši državi, s katerimi so se direktno omejevale pristojnosti Državnega zbora ter kršile z Ustavo RS zagotovljene pravice državljank in državljanov, ni bilo pravilno oz. dovoljeno.

Pri tem se zavedamo, da ste na čelu sindikatov v prvi vrsti ljudje, takšni kot mi vsi. Ste pa kot demokratično izvoljeni odgovorni, kako sindikati zastopajo svoje članstvo pri uveljavljanju in varstvu njihovih ekonomskih in socialnih interesov v socialnem dialogu z delodajalci, delodajalskimi organizacijami in vlado. V naši upravičeni zaskrbljenosti za našo usodo in prihodnost naših otrok štejemo za potrebno, da spomnimo tudi na zgodovino sindikalnih bojev in pomen družbenega pritiska za sprejetje in veljavo do še včeraj samoumevnih pravic. Vendar pa vas ob teptanju delavskih pravic več kot leto dni ni bilo na spregled. Svojega članstva niste zaščitili pred vdorom družbenega eksperimentiranja v škodo eksistence in zdravja zaposlenih – zaposlene ste izpostavili na milost in nemilost delodajalcem, ki jih trpinčijo z obveznostmi, ki ne sodijo v delovno zakonodajo in njihov delokrog, kot so trpinčenje z ‘obveznim’, sicer zgolj priporočenim maskiranjem, testiranjem, cepljenjem idr., zaradi česar so oz. smo bili mnogi tudi že neupravičeno odpuščeni. Vi pa še vedno nič.

V načinu, na katerega smo državljanke in državljani obravnavani že leto dni, to je zavestno in načrtno politično stopnjevanje kršenja in kaznovanja naše svobode in pravic, tudi delavskih, vse preveč nevarnosti za nadaljnji razvoj in tudi obstoj našega naroda, naših otrok. In v tem času smo čakali tudi na Vas, spoštovani in spoštovana vodja sindikata. Predvidevali smo, da ste sproti seznanjeni z uradnimi podatki in strokovnimi polemikami pri nas in po svetu ter da v skladu s Konvencijo o spodbujanju kolektivnega pogajanja kujete načrt za zaščito zaposlenih pred tiranijo delodajalcev, ki so nase prevzeli izvajanje spornih ukrepov režimske politike, ki sploh ne sodijo v delovno oz. poklicno sfero. In da boste stopili v bran zaposlenim pri nasilnem enostranskem določanju delovnih in zaposlitvenih pogojev ter urejanju odnosov s strani delodajalcev v tej koronski krizi.

Ob vsem tem vas sprašujemo, kaj lahko ljudje v tem nedvomno delovno in ustvarjalno ogrožujočem času pričakujemo v zvezi z vsem navedenim od Vas? Za vaš odgovor vas prosimo v roku 8 dni – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust sedaj najbrž malo več časa da se bomo iz prve roke seznanili, kaj nameravate storiti za zaščito zaposlenih in eksistenčno varnost njihovih oz. naših družin.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...