varuh-clovekovih-pravi-javno-pismo

Javno pismo Varuhu človekovih pravic

MI, ljudje v Sloveniji, vam sporočamo in vas sprašujemo – javno pismo

Spoštovani Varuh človekovih pravic RS, g. Peter Svetina!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

V duhu izjemnih in izrednih razmer, v kakršnih se je znašla naša družba, se obračamo na vas, Varuha, kot ustavno kategorijo, ki je zadnja varovalka človečnosti v naši državi. Na ta položaj ste bili izbrani s posebnim in velikim zaupanjem na podlagi vašega strokovnega pedagoškega in humanitarnega dela, posvečenega skupinam ljudi, odrinjenih na rob in potrebnih posebne pomoči. Takšno delo in vztrajanje pri tem sta mogoča le, če gre za človeka z neizčrpnim sočutjem in srčnostjo ter razumom, ki ga vodijo kardinalne kreposti. In prav to so lastnosti ki so nujno potrebne v današnjem, zgodovinsko nedvomno prelomnem trenutku.

Na vas se obračamo kot na Varuha človekovih pravic oz. človečnosti, kot nadzornika oblasti onkraj izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti, ki bi morale biti čvrsto ukoreninjene v vrlinah človečnosti in humanih vrednotah ter iz njih črpati usmeritve za svoje delovanje pri ustvarjanju pogojev za zdravo družbo. A to več niso.

V duhu metafore drevesa – Varuha kot debla in vej kot oblasti – smo ljudstvo korenine. In sporočamo vam, da je naša koreninska mreža vse bolj prepletena, vse bolj čvrsta. Zato se ne bomo nikoli odrekli naši rodovitni zemlji, našim vodam, naši materi naravi, brez katere ne more uspevati nobeno deblo, veje, vejice, poganjki. Sporočamo vam, da kot ljudstvo ne bomo dopustili, da kdorkoli podira naša drevesa in ogroža naše plodove, s katerimi že tisočletja hranimo naše rodove.

Spoštovani g. Peter Svetina, vaše družinsko drevo, vaš priimek in vaše reference nam vlivajo zaupanje, da smo si enotni v tem, kaj nam je kot narodu sveto. Mi smo tu in nameravamo tu tudi ostati kot trdna podlaga ter neusahljiv vir moči in večnosti.

Menimo, da smo vsled več kot leto dni trajajoče globalistično uniformirane politične obravnave kot ljudstvo vse bolj ogroženi, pri čemer nikakor ne pristajamo na vedno bolj sporne odločitve režimske politike, ki ne upošteva vseh obstoječih statističnih podatkov in raznolikih strokovnih mnenj, ampak izbira le tisto, s čimer lahko vse bolj krši naše pravice in nas pri tem še kaznuje, pri čemer si prisvaja ves naš javen medijski prostor. Kot državljanke in državljane se nas skuša dobesedno obglaviti – nič naj ne bi slišali, videli, čutili, mislili, govorili. Se vam ne zdi, da nam režim priznava že manj pravic kot živalim?

Svoboda in pravičnost, preudarnost in zmernost ter srčnost in sočutje so kreposti, ki vodijo do modrosti. In nastopil je čas, ki zahteva obilico modrosti in trdno sidranje v jedro človečnosti. Od Vas, kot Varuha človekovih pravic in s tem posredno tudi človečnosti pričakujemo in zahtevamo, da se jasno opredelite do vsakega ukrepa, ki posega v naravne in deklarirane človekove pravice ter vedno znova glasno izrazite stališče, ki bo usmerjalo in korigiralo vsakršno početje oblasti. Naloga vseh vej oblasti namreč je, da obrodi sadove za vse ljudi v državi na način, da bomo kot narod »stali inu obstali« danes in v bodoče.

Prosimo Vas, da nam v roku 8 dni sporočite – ko imate zaradi zaključevanja rednih aktivnosti in pred odhodom na dopust najbrž malo več časa – kaj nameravate storiti Vi, kot Varuh človekovih pravic RS v tem zgodovinsko nedvomno nevarnem času, ki ne le da spominja ampak tudi že presega krute razsežnosti Tretjega rajha in ali ste v zvezi s tem že zastavili tudi že kakšne mednarodne aktivnosti.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...