zupani

Javno pismo županjam in županom

Spoštovane Županje in Župani slovenskih občin!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Na Vas se obračamo, ker smo zaznali, da je pričela državna režimska politika svoje lovke stegovati tudi na raven lokalne samouprave oz. lokalne skupnosti. Zato apeliramo na Vas, da ne asistirate oz. prevzemate soodgovornosti za sporne režimske ukrepe, ki niso v prid vašim volivkam in volivcem. Povedati vam želimo, da smo vas v preteklem letu dni večkrat pogrešali, da bi zastavili svojo župansko besedo v korist normalizaciji življenja na lokalni ravni. Pogrešali smo vas, ko je režimska oblast s svojimi manevri zavzela še zadnje meje ustavnosti in demokratičnosti ter osebnega dostojanstva in človečnosti. Potrebovali smo vas, ko je tudi predsednik države gledal proč, ko so omejevali naše gibanje, ko je policija neutemeljeno zlorabljala svoja pooblastila zoper nas, ko so bile teptane osnovne človekove pravice in svoboščine občank in občanov, tudi naših otrok. Dovolite nam, da vam sedaj predstavimo, kaj smo in kaj še vedno pričakujemo do Vas.

Ker je v naši državi ustavno zagotovljeno, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, štejemo, da to velja tudi za uresničevanje lokalne samouprave. Zato se po vztrajni ignoranci režimske politike na nacionalni ravni obračamo na lokalno raven in Vas. Dejstvo namreč je, da vsi živimo v nekem lokalnem okolju in da so vsi naš primarni življenjski interesi pravzaprav tukaj, na območju naših lokalnih skupnosti. Izhajajoč iz 140. in 145. člena Ustave RS v povezavi z Zakonom o lokalni samoupravi menimo, da je po nevzdržnem letu dni, v katerem se je življenje v Sloveniji večini ljudi obrnilo na glavo, napočil čas, da se pristopi k urejanju zadev na lokalnih ravneh. Kajti v resnici smo ljudje temu sanitarnemu terorizmu in medicinski torturi izpostavljeni kot občanke in občani.

V osnovnih šolah, ki jih davkoplačevalci financiramo za izobraževanje otrok, se je lansko šolsko leto izvajal nedopusten eksperiment z generacijami otrok, ki se nadaljuje tudi v tem šolskem letu. Osnovnošolske otroke se zapira in omejuje v gibanju in druženju ter se jih medicinsko trpinči z obveznim nošenjem mask in testiranjem, ves čas pa se jim tudi grozi s cepljenjem. Glede na to, da so osnovne šole občinske, predlagamo, da pričnete kot županje in župani nedopustne razmere v naših šolah urejati na občinski ravni in da našim otrokom vrnemo otroštvo, ki jim pripada?

V vrtcih se je pričela izvajati najbolj nesprejemljiva diskriminacija, to je favoriziranje cepljenih in kaznovanje necepljenih otrok. To je treba preprečiti, saj je iz Zakona o nalezljivih boleznih več kot očitno, da ni bil sprejet na strokovnih osnovah temveč politikantskih, z namero ustvarjanje drugorazrednih občank in občanov oz. družin, sicer izjeme ne bi bile možne – pa so. V času javno izkazane neenotnosti medicinske stroke in znanosti ne gre sprejemati predpisov, ki se naslanjajo na katerokoli enoumje. Zato od vas kot županj in županov pričakujemo, da v dobrobit naših otrok in staršev preprečite izvajanje tega groznega predpisa v občinskih oz. naših vrtcih, ki bi znal terjati ali posledično razdelitev javne mreže vrtcev v korist obeh skupin otrok ali pa odstop staršev od plačevanja prispevkov v ta namen v državni oz. občinski proračun?

Občanke in občani smo tudi zelo nezadovoljni z okrnjenim delovanjem zdravstvenih domov in bolnišnic, ki jih davkoplačevalci financiramo za to, da so nam zdravstvene storitve čim bolj dostopne. Zato od vas kot županj in županov pričakujemo, da poskrbite za to, da občanke in občani ne bomo trpeli zaradi nedostopnosti zdravnikov ter zdravniških napak v naših zdravstvenih institucijah? Že več kot leto in pol smo namreč deležni pretiranega strašenja ter pomanjkljivega ali napačnega pristopa k potrebni zdravstveni obravnavi. Vse to je močno vplivalo na to, da smo se občanke in občani pričeli izogibati in bati lastnih zdravnic in zdravnikov. Ponekod v svetu pa smo bili priča tudi povsem drugačni, zelo konkretni županski praksi v korist zdravja, ko so občine občankam in občanom delile preventivne komplete zdravil za preventivo proti tim. covidu, kar se je izkazalo kot dobra odločitev. In takšno skrb in odgovornost za lokalno skupnost si želimo tudi od svoje Županje, svojega Župana.

Nedopustno se nam tudi zdi, da nas naša lastna kulturna in športna infrastruktura deli na ‘nemce in žide’, ko nekaterim občankam in občanom preprečuje vstop v knjižnice, gledališča, galerije, koncertne in športne dvorane… Ali pa da bi se ljudi oviralo pri dostopanju do občinske, upravne, davčne, bančne, poštne, trgovske infrastrukture. Od vas kot županj in županov pričakujemo, da zagotovite, da občanke in občani ne bomo nikjer diskriminirani na osnovi osebnega zdravstvenega stanja?

Lani vam tega nismo pisali, ker smo se dobroverno prilagodili začasnim ukrepom, za katere nam je vladajoča politika s pomočjo stroke preko javne RTV sporočala, da so nujni in v korist vseh. Sčasoma pa smo ugotovili, da naša javna RTV ne zagotavlja prostora za svobodno izražanje stališč in demokratičen dialog med drugače mislečimi, kar se doslej ni še nikoli zgodilo. To nas je motiviralo k samostojnemu raziskovanju obstoječih nacionalnih in svetovnih informacij, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sumiti, da v ozadju tim. pandemije tiči nekaj drugega, nekaj kar zagotovo ni v korist ljudstva. Danes pa je ob analizi vseh uradnih podatkov za preteklo leto že mogoče upravičeno sklepati, da politično uvajanje izrednih razmer v naši državi ni bilo pravilno oz. zakonito.

Na podlagi navedenega vas prosimo, da naše predloge obravnavate tako z vidika vaših pristojnosti kot vaše osebne integritete. Nacionalni politični veljaki so si namreč za vselej zapravili čast in ugled. Edini, ki trenutno v očeh ljudstva politično še kaj štejete, ste posamezne Županje in Župani. Vi niste skriti v nedostopnih pisarnah vladnih stavb v Ljubljani. Živite z nami, med nami. Vsak dan. In upamo, da lahko računamo na Vas.

Vaš cenjeni odgovor pričakujemo na spodaj naveden e-naslov.

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.siwww.zdravadruzba.si

Delite naprej ...