ne-oporecnost-hrane

Kmetijskega ministra sprašujemo: “Je naša hrana neoporečna in zdrava?”

Javna poizvedba o prehranski varnosti prebivalstva Slovenije

4. 10. 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spoštovani minister, dr. Jože Podgoršek

V zadnjem letu in pol smo se bili ljudje zaradi medijskega enoumja primorani zateči k samo-poizvedovanju o dejstvih in okoliščinah, ki kakorkoli vplivajo na naša življenja. Ker so se naše skrbi v povezavi s ‘korona krizo’ nanašale pretežno na naše zdravje, smo naleteli tudi na informacije, povezane s problematiko nezdrave hrane zaradi obstoja spornih tehnologij in okoliščin kmetijske pridelave.

Žal se je v tem času močno povečalo tudi naše nezaupanje v ljudi, ki smo jim zaupali vodenje te države – od državnih politikov do strokovnjakov na vodilnih javnih položajih. Kajti nihče, ki deluje v dobrobit ljudstva ne bi mogel izvajati načrtnega uničevanja naše sedanjosti in prihodnosti, čemur smo priča sedaj. Če smo sprva še verjeli, da gre v tej ‘korona krizi’ za reševanje zdravstvene problematike, je zdaj že več kot jasno, da gre za nekaj povsem drugega – za globalistično podjarmljanje držav. To pomeni, da ne gre več zaupati nobenim združbam, ki so nastale pod pretvezo ojačanja našega nacionalnega položaja – EU, EGS, NATO, OZN… – saj te niso v ničemer preprečile naše izpostavljenosti brutalnemu plenilskemu kapitalu, ki ropa naš državni proračun in že zasužnjuje tudi naše prihodnje rodove.

Zato smo pričele državljanke in državljani ponovno premišljevati o izvornem razlogu našega naroda, da ustanovi svojo državo – da končno poskrbimo sami zase v skladu s svojo dediščino in nacionalnimi vrednotami. Pri tem pa se človek zave, da so glavne naloge države pravzaprav povezane s skrbjo za preživetje ljudi, pri čemer so primarnega pomena zdrav zrak, voda in hrana.

Na vaš resor se obračamo zaradi naše zaskrbljenosti, da tudi na teh področjih naša država v preteklih 30 letih ni izvajala politik, ki bi ustvarjale pogoje za naš optimalen razvoj in dolgoročno življenjsko oz. prehransko varnost. Zato na vas naslavljamo nekaj za nas pomembnih laičnih potrošniških vprašanj.

1. Vsekakor nas zanima, ali oz. kako na ministrstvu skrbite za to, da ostajajo naše obdelovalne površine v lasti slovenskih kmetov oz. namenjene pridelavi hrane za naše prebivalstvo? Ali oz. kako skrbite za to, da se pridelava hrane na slovenski zemlji vseskozi povečuje v smeri doseganja naše prehranske samooskrbe? Ali oz. kdaj bomo dosegli našo 100% prehransko samooskrbo?

2. Poleg tega nas zanima, ali oz. kako na ministrstvu skrbite za to, da ostajajo naši kmetijski pridelki in živilski izdelki vedno dostopni prebivalstvu? Priča smo namreč temu, da smo izgubili večino naših ‘nacionalnih’ trgovskih in predelovalnih verig hrane. Kako boste v takšnih okoliščinah zagotavljali našo nemoteno oskrbo s potrebno hrano, da ne bi pomembni in kvalitetni prehranski izdelki izginili s prodajnih polic?

3. Ali oz. kako na ministrstvu skrbite v povezavi s predhodno navedenim za blagovne rezerve, kakšna je strategija njihovega oblikovanja in koriščenja? Ali drži, da načrtujete oz. predvidevate pomanjkanje hrane in kakšno ter zaradi česa?

4. Kako na ministrstvu skrbite oz. s čim zagotavljate varnost kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov na trgovskih policah – slovenskih in uvoženih?

5. Ali ste na ministrstvu seznanjeni, da naj bi bilo območje Slovenije izpostavljeno tim. chemtrail-om oz. kemičnemu zapraševanju iz letal oz. kaj je to, kdo to izvaja in zakaj ter ali oz. kako sodelujete pri tem?

6. Kako na ministrstvu nadzirate pogoje pridelovanja hrane v slovenskem kmetijstvu, na primer v zadnjih 5 letih?

a – koliko vzorcev prsti kmetijskih površin ste pregledali (vrste, lege, področja…), kaj ste ugotovili (prisotnost nitratov, fosfatov, težkih kovin, broma, klora, snovi iz chemtrail-ov, vsebnost hranil, mikroorganizmi oz. paraziti…) in kako ste ukrepali;

b – koliko vzorcev naravnih in umetnih gnojil (ime, vrsta…) ste pregledali, kaj ste ugotovili (težke kovine, antibiotiki, hormoni, paraziti…) in kako ste ukrepali;

c – koliko vzorcev vode (deževnica, namakanje…) ste pregledali, kaj ste ugotovili ( težke kovine, klor, snovi iz chemtrail-ov, antibiotiki, hormoni, paraziti…) in kako ste ukrepali;

č – koliko vzorcev konvencionalnih in tim eko živil (ime, poreklo…) ste pregledali, kaj ste ugotovili (pesticidi, antibiotiki, hormoni, težke kovine, aditivi, GSO, genomske snovi…) in kako ste ukrepali.

7. Kako se medresorsko povezujete z Ministrstvom za okolje in prostor, odgovornim za kakovost zraka in vode ter EM sevanja glede neposrednega vpliva na rastline in živali (npr. čebele)ter s tem tudi na kmetijske proizvode?

8. V času javne obravnave o Strateškem načrtu SKP 2023-2027 smo vam poslali naše predloge in pripombe, h katerim sedaj dodajamo tudi še to, da bi bilo treba v dokumentu predvideti posebno poglavje, namenjeno izboljšanju kakovosti hrane. To bi zajemalo tudi nujne spremembe zakonodaje in standardov, ki bi narekovali spremembe proizvodnih postopkov v korist kakovosti hrane ter povečanje višine sredstev, namenjenih za vzorčenje in laboratorijske analize.

Prosimo vas, da nam vaše odgovore posredujete na spodaj naveden e-naslov.

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.simismo@zdravadruzba.si

Delite naprej ...