gibanje-zdrava-druzba-volitve

Ljudska lista volivk in volivcev gibanja Zdrava družba gre na državnozborske volitve po zmago

LJUBLJANA 13. 10. 2021 – Sporočilo izvedene predvolilne koordinacije edinega povezovalnega civilno-družbenega gibanja Zdrava družba je jasno – na državnozborskih volitvah bo zmagala ljudska lista volivk in volivcev gibanja Zdrava družba. Kot je poudaril dr. Andraž Teršek je prišel neizbežen čas konca strankokracije, manipuliranja z volilnimi okraji in izogibanja preferenčnemu glasu, česar smo bile državljanke in državljani deležni zadnjih trideset let.

Kandidatura na volitvah je edina logična nadgradnja pričujoče aktivacije ljudstva, ki ne more več nemo spremljati dnevnega zanemarjanja osnovnih ustavnih in državljanskih pravic, je izpostavil mag. Gregor Kos. Pomen vzpostavljanja zdrave družbe, v kateri lahko državljanke in državljani udejanjamo vse dejavnike zdravega življenja – zdravo izobraževanje, zdravo prehrano, zdrave odnose in zdrav razvoj je pojasnil dr. Milan Hosta. Polona Kambič je poudarila, da državljanke in državljani upravičeno pričakujejo bolj neposredno udejanjanje volilne pravice in večjo stopnjo zaupanja. Jure Pogačnik je napovedal prvi ljudski protikoronski paket PKP-1 zakonskih predlogov v podporo svobodi in zdravju državljank in državljanov, ne pa zasledovanju kapitalskih koristi proizvajalcev, posrednikov, trgovcev in lobistov. V plodni razpravi razširjene skupine gibanja Zdrava družba je sodelovalo še več razpravljavk in in razpravljavcev, ki so izražali podporo nadaljnjim zastavljenim usmeritvam in aktivnostim gibanja.

Povezani v gibanje Zdrava družba smo prepričani, da v Državnem zboru ni (več) prostora za politične stranke, ki so nam v preteklih tridesetih letih krojile propadanje države s sistemsko korupcijo, odtujevanjem ustavnih pravic in svoboščin ter sledenjem osebnim in parcialnim ciljem. Ljudstvo, ki se je letos aktiviralo najprej s pobudo za izvedbo uspešnega referenduma proti spornemu Zakonu o vodah, nadaljevalo z aktivnostmi, ki so pripeljale do veta Državnega sveta na povsem neprimerni Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB-D) in stopnjevalo z izražanjem nestrinjanja nad nepotrebnimi omejevalnimi PCT ukrepi, si sedaj zasluži, da nas v zakonodajni veji oblasti končno zastopajo častne in verodostojne predstavnice in predstavniki, neobremenjene z računicami in zakulisnimi igricami političnih strank.

Tovrstnih izigravanj je bilo preprosto dovolj oz. preveč. Čas je za oblikovanje, od strankarske politike neodvisne ljudske liste volivk in volivcev s kandidaturo plemenitih in vrhunskih kandidatk in kandidatov, ki jim bo ljudstvo na volitvah izreklo tako visoko podporo, da bomo lahko vso strankokracijo pospravili na smetišče zgodovine. Povezani v povezovalno civilno-družbeno gibanje Zdrava družba bomo volivkam in volivcem ponudili takšno volilno listo z napovedjo zmage na državnozborskih volitvah, kar bo osnova za nujno prenovo referendumske in volilne zakonodaje z bistveno višjo stopnjo aktivne participacije ljudstva – tako z možnostjo odpoklica predsednika republike, kadar ta ne deluje v interesu ljudstva; odpoklicu vlade; sprejemu ljudem naklonjenih zakonskih predlogov in potrebnih ustavnih sprememb; konec politizacije Ustavnega sodišča, državne uprave in javnih zavodov.

Kot ima gibanje Zdrava družba že opredeljeno v svoji viziji, bo Slovenija do 2023 postala suverena država neodtujljivih človekovih pravic in svoboščin ter ustavne demokracije in pravne ureditve v korist vseh državljank in državljanov ter celokupne narave. Najprej sta bila Človek in Narava, šele zatem država! Naše bodoče državnike odlikujejo vrline, kot so pravičnost, sočutje, strpnost, preudarnost, pogum, vljudnost, v družbi pa uveljavljamo vrednote, kot so zdravje in dolgoživost, srečno otroštvo, ustvarjalno okolje, varna starost, medsebojna solidarnost, osebna odgovornost, etično ravnanje, socialna pravičnost, blaginja za vse, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine ter ustavna zaščita. Za povezane v gibanje Zdrava družba se razvoj in napredek odražata v naši sreči in zdravju, vzpostavljenima na medsebojnem sodelovanju in kakovosti sonaravnega bivanja v okviru lokalne samooskrbe ter oživljanja gospodarstva in negospodarstva kot priložnosti za ustvarjalnost in v korist vseh ljudi. In to znamo tudi udejanjiti.

Delite naprej ...