simon-slokan

Moralistični poduk vsem šolskim inšpektoricam in inšpektorjem ter glavnemu inšpektorju IRSŠŠ!

GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA je nova ljudska platforma, ki se organizira z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje.

Pretekli teden je po medijih zaokrožila znanstveno-fantastična novica, da je šolska inšpekcija zaprla dve šoli, eno v Ljubljani in eno v Žalcu. Ja križana gora, kam smo že prišli. Šolska inšpekcija, katere naloga je zagotavljanje spoštovanja zakonitosti in s tem zaščite pravic predšolskih otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih ter strokovnih delavcev, zapira šole???

Pa kdo lahko tako nekompetentno vodi ta organ? Aha, pravnik, bojda brez pravniških in pedagoških izkušenj, ki naj bi vam kot dovoljšno referenco priznali, da ste se v svoji predhodni policijski karieri ukvarjali z nasiljem – bistvena kompetenca za resor vzgoje in izobraževanja, kajne!? In zdaj ste jim seveda hvaležni za to. In evo ti ga na – ja, prav rabili so vas, da svoje izkušnje – ki naj bi, kot to mi razumemo, bile v korist učencem – sedaj spreobrnjeno prenašate na svoje, očitno pedagoško bolj slabo podkovane inšpektorje, ki namesto, da bi se zoperstavili vdoru nezakonitih režimskih ukrepov v šolstvo, zganjate represijo nad otroki in mladino, strokovnim osebjem, ravnateljicami in ravnatelji. Šolska inšpekcija namreč obsega nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja!!! Izvajanje vašega nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih pa ni sporno le z vidika vaših strokovnih kompetenc, ampak še posebej z vidika vprašanja, koga in pred kom vi sploh ščitite pri tem s svojim delovanjem – to nam povejte, šolske inšpektorice in inšpektorji?

Šolska inšpekcija ni nikoli imela neposredne pristojnosti zapiranja šol, zakonodaja ji tega ne omogoča – ne, šolska inšpekcija takšnega ukrepa nima na razpolago!!! Šolska inšpekcija tudi nima zakonske pristojnosti za nadziranje predpisov izven šolske zakonodaje, a se šolske inšpektorice in inšpektorji vseeno potikate po šolah in vdirate v učilnice sredi pouka ter štejete maske na otroških obrazih. Res sramotno od vas. Motenje pouka in zganjanje političnega nadzora oz. režimske represije v šolskih prostorih ni bilo nikoli dovoljeno nobenemu inšpektorju. Brez najave in brez spremstva ravnatelja inšpektor ni imel nikoli vstopa v učilnico!

Šolska inšpekcija bi morala šolsko avtonomijo braniti, ne pa svojega uradnega položaja zlorabljati za njeno izničevanje. V šolah je prepovedana vsakršna diskriminacija, diskvalifikacija, segregacija … vi se pa takole izživljate nad otroki in starši ter šolskim osebjem. Res pritlehno in značilno za ljudi, ki nimajo strokovnega znanja za opravljanje svojega primarnega inšpekcijskega dela – samo takšne režim tako zlahka nagovori k ‘prekvalifikaciji’ v paznike.

Ni dvoma, da gre pri vsem naštetem za kazniva dejanja, najmanj za zlorabo vašega uradnega položaja šolskih inšpektorjev, zato bomo javnost seznanili, da lahko v skladu z veljavno zakonodajo vsi prizadeti zahtevajo povračilo škode ne le od države oz. občine ampak tudi neposredno od inšpektorja. In ta škoda pa je zelo zelo velika.

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.simismo@zdravadruzba.si

Delite naprej ...