igor-zorcic-predsednik-dz

V imenu ljudstva: NE, NE, NE in stokrat NE novemu predlogu interventnega zakona!

Javni poziv predsedniku Državnega zbora!

Čas bi že bil, da bi politični režim svojo aroganco do nas, državljank in državljanov transformiral v dolžno spoštovanje. In vi tak režim na nek način poosebljate in žal tudi manifestirate. Nismo namreč pozabili, kako nespoštljive do nas so bile vse vaše odločitve v zvezi z našim letošnjim ljudskim referendumom proti Zakonu o vodah. Zdi se, kot da se ne zavedate, da se ljudstvo sestoji tudi iz stroke, ki je zlahka zaznavala, kako ste v vseh postopkih namenoma iskali najslabše možne odločitve za ljudstvo. Zato je treba velik uspeh tega referenduma šteti tudi kot močno zaušnico pol milijona državljank in državljanov ne le trenutnemu režimu, ampak tudi vam osebno. To vse so bili namreč glasovi volivk in volivcev proti vam.

Zaznali smo tudi, da je velika verjetnost, da imate odločilne ‘zasluge’ za nesprejemljivo podporo Državnega zbora popolnoma nekompetentnemu ustavnemu sodniku. Kajti takoj zatem so nenadoma utihnile zahteve režimske koalicije po vaši (za)menjavi. Tako da, ne podcenjujte nas več, kajti vaša funkcija ni večna in tudi vas čaka usoda ljudstva, kakršno sedaj kreirate. Budno vas namreč spremljamo, beležimo vsako vašo odločitev, vsak vaš glas, vsak stisk vaše tipke, ki ni v korist ljudstva. In verjemite nam, da tega ne bomo nikoli pozabili. In tudi vi ne.

Če pa je v vas še kaj človečnosti, imate to sedaj možnost tudi vsaj malo popraviti.

Kako?

V imenu ljudstva od vas sedaj zahtevamo, da zavrnete obravnavo vladnega predloga Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19, tim. PKP-10, na seji vašega kolegija, vse dokler se do njegove vsebine ne opredeli Ustavno sodišče. Nam se zdi namreč nepojmljivo, da ste kot predsednik Državnega zbora, ki bi morali poosebljati branik naše demokracije, sploh dopustili umestitev tovrstnega predloga zakona na sredin dnevni red vašega kolegija. V tem zakonu, ki se skuša skozi hitri postopek ponovno izogniti širši obravnavi, so namreč predlogi, ki sicer še ne ukinjajo zakonodajne veje oblasti (so pa temu že blizu), jo pa želi režim preseči z neustavnimi odločitvami izvršilne veje oblasti.

Če kdo, potem bi ravno vi morali vedeti, da nihče nikoli in nikdar ne more in ne sme prevzeti ustavne funkcije zakonodajne veje oblasti. Zato od vas povsem legitimno zahtevamo, da ta predlog zakona od vas ne pridobi soglasja za sprejemanje po nujnem postopku v imenu ljudstva. In upravičeno pričakujemo, da boste prvi med enakimi, ki boste javno, pred našimi očmi nasprotovali sprejemu tovrstnemu predlogu zakona in s tem nekaj pomembnega prispevali k rehabilitaciji Slovenije kot pravne države in prenehanju trpinčenja lastnega naroda.

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.simismo@zdravadruzba.si

Delite naprej ...