odgovor-predsedniku-drzavnega-zbora

Odgovor predsedniku državnega zbora

g. Igor Zorčič

Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Odgovor na vaš dopis z dne 19.04.2021

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za odgovor, ki smo ga čakali od 14.04.2021, prejeli pa 19.04.2021 ob 17.23, kar nekako ni skladno z naglico, s katero ste sicer sprejemali vaše odločitve v potekajoči referendumski zadevi. Menimo namreč, da bi lahko s posvečanjem delčka vašega časa pobudnikom – še posebej v pričujočem neobičajnem primeru dveh pobudnikov v isti zadevi – bistveno izboljšali potek postopka. Nepotrebno in nepreudarno hitenje v postopkih, ki bi morali biti res izpeljani brezhibno, se odraža marsikje, med drugim tudi v dejstvu, da ste na uradni spletni strani Ministrstva za javno upravo v sistemu e-uprava uradnega zastopnika predlagatelja referendumske pobude navedli z napačnim imenom – moje ime namreč ni Drago!

V tretjem odstavku vašega dopisa navajate oz. se sklicujete, da »zakon ne predvideva«. Gre za pomembno navedbo, ki pa jo uporabljate zelo selektivno oz. zgolj tedaj, ko menite, da lahko s tem upravičite vaša ravnanja, ne pa tudi za namen ureditve zadeve v korist ljudstva. Ravno na to vas opozarjamo tudi mi že vse od 14.04., saj zakon ne predvideva ničesar, kar oz. kakor ste odredili, spoštovani predsednik DZ, a vas slednje v postopku vašega odločanja prav nič ne ovira.

Ni nepomembno dejstvo, kako so nam strokovne službe Državnega zbora ob vložitvi podpisov prve faze pojasnile nadaljnji potek postopka, ko so nam ustno zagotovile, da sta obe vloženi pobudi enakovredni, da ni pomemben vaš vrstni red sprejema pobud, da pobudnika med seboj ne tekmujeta, in da bo temu sledi zgolj en (še s številko 1) postopek z dvema pobudnikoma. Več kot jasna in razumljiva ter vsem nam logična, predvsem pa z vidika spoštovanja do volivk in volivcev poštena opredelitev. Spoštovani predsednik DZ, a s tem pa niste bili seznanjeni? Kdo ali kaj je povzročilo – se je v postopek morda vpletla politika s svojimi spornimi interesi, ki so že botrovali tudi sprejetju spornega Zakona o vodah – da v postopku niste na prvem mestu sledili interesu ljudstva in ljudske iniciative oz. varstvu zakonitosti in javne koristi? Ali mislite mogoče razpisati tudi dva referenduma?

Zamislimo si namreč situacijo, v kateri bi Državni zbor prejel 100 pobud iz različnih krajev Slovenije, ki bi zbrale vsaka posebej 2.500 podpisov za referendum, ne vedoč ena za drugo. Ali bi se tudi v tem primeru odločili tako, kot ste se, in pobudnike napotili k zbiranju 100 krat po 40.000 podpisov? Najbrž ne. Takrat bi se verjetno spomnili na možnost oz. obvezo smiselne uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki v podobnih primerih predvideva združevanje postopkov v isti zadevi z izdajo sklepa o združitvi. Tega, spoštovani predsednik DZ, ne morete in ne smete prelagati na nas, državljanke in državljane.

Aktivni državljani in državljanke se zavedamo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in ne pristajamo več na to, da zakonodajna veja oblasti tega ne spoštuje.

mag. Gregor Kos, za koordinacijo referendumske pobude »Vode ne damo«

V vednost: ga. Colja, MNZ Domžale, 20.04.2021

Delite naprej ...