zahteva-zadrzanje-postopka

Zahteva za zadržanje postopka zbiranja podpisov za referendumsko pobudo Zakona o vodah

LJUBLJANA, 19. april 2021 – Gibanje Zdrava družba, ki je v okviru pobude Vode ne damo v začetnem zbiranju podpisov za referendumsko pobudo Zakona o vodah zbralo 33.670 in več podpisov ob potrebnih 2.500 podpisih, je danes na pristojne organe in institucije naslovilo zahtevo za zadržanje postopka zbiranja 40.000 podpisov volivk in volivcev v roku 35 dni, ki bi se naj po odločitvi predsednika Državnega zbora začelo že v torek 20.4.2021.

Kot pobudniki smo že takoj po prejemu obvestila predsedniku DZ dne 14.04. predlagali kasnejši začetek zbiranja podpisov, saj ta rok, ki že tako ali tako sporno zajema tudi vikende, ko volivkam in volivcem na Upravnih enotah ni mogoče oddati svojih podpisov, vsebuje dodaten praznični, dela prosti dan. Predsednika DZ smo tudi opozorili na okrnjen način poslovanja Upravnih enot, kar je vsekakor velika dodatna ovira v postopku zbiranja podpisov, ki jo je treba nujno odpraviti, pri čemer smo zaradi razglašene epidemije predlagali tudi podaljšanje roka za zbiranje podpisov.

Na naš dopis predsednik DZ ni odgovoril. Po sestanku dne 15.04. in posredovanju postopkovne dokumentacije s strani Ministrstva za notranje zadeve in Državnega zbora z dne 16.04. pa je koordinacija gibanja Zdrava družba ocenila, da je nesprejemljiv tudi način, kako naj bi potekalo zbiranje 40.000 podpisov. Predsednik DZ je namreč tako pobudnika kot volivke in volivce pahnil v nekakšno tekmovanje v zbiranju dvakrat po 40.000 podpisov, kar v zakonu ni predvideno, izvedbeno pa je nerealno in nedopustno ter zavajajoče in nespoštljivo do volivk in volivcev. Zaradi tega smo danes na odgovorne institucije in pristojne organe naslovili zahteve za zadržanje izvajanja postopka zbiranja 40.000 podpisov in ustrezne presoje precedenčne odločitve predsednika DZ o načinu izvedbe postopka zbiranja podpisov, ki ga Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je Ustavno sodišče tudi sicer že prepoznalo kot neskladnega z Ustavo, sploh ne opredeljuje.

mag. Gregor Kos, za koordinacijo referendumske pobude »Vode ne damo«

nikoli@vodenedamo.si vodenedamo.si mismo@zdravadruzba.si zdravadruzba.si

Delite naprej ...