odlocen-ne-ceta

Odločen NE sporazumu CETA

Ministri držav EU so proti volji Evropejk in Evropejcev leta 2016 nakazali zeleno luč tudi za sporazum CETA – gospodarski in trgovinski sporazum EU in Kanade. S tem so načrtno ignorirali odpor več milijonov evropskih državljanov, seveda tudi Slovenk in Slovencev, ki smo množično protestirali po celi Evropi. Sporazum CETA je prvi sporazum Evropske unije, ki vključuje sporni mehanizem ICS oziroma ISDS, ki daje v korporacijam izjemno moč ter postavlja pod vprašaj splošno razumevanje vladavine prava in demokracije. Kot je že leta 2016 izpostavil evropski poslanec, danes državni sekretar Igor Šoltes: »Če sedaj popustimo, bodo takšni mehanizmi in principi delovanja postali stalnica naše družbe. Potem tudi TTIP (čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo) ni več daleč, kljub temu, da smo danes izvedeli, da ga vsaj do konca leta zagotovo še ne bo, a kdo ve, kaj bo sledilo potem, ko bo CETA že podpisana – takrat ovir tudi za TTIP ne bo več! Če želimo zaščititi naše javne dobrine, okolje, socialne in delavske pravice, zdravje in varnost prehrane, moramo odločno ukrepati že zdaj!«

Zato tudi v letu 2023 v imenu ljudstva ponovno izražamo odločen NE sporazumu CETA, ki ga je na Državni zbor že leta 2016 naslovila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green.

Državnemu Zboru Republike Slovenije in Poslanskim skupinam Državnega Zbora Republike Slovenije

Zadeva: V AAG in gZD NE PODPIRAMO RATIFIKACIJE TRGOVINSKEGA SPORAZUMA CETA!

Trgovinski sporazum med EU in Kanado CETA je vojna napoved korporacij, ki zahtevajo samouničenje države Slovenije in državno samoodrekanje upravljanju z nacionalnimi naravnimi viri in javnimi storitvami. Ta sporazum je eden izmed najhujših strupov demokraciji, ki naj bi povzročil apokaliptično razdejanje naše družbene skupnosti. Kot primer naj navedemo, da v Sloveniji tuj kapital preko koncesij že sedaj upravlja z mnogimi našimi vodnimi viri. Ko se bodo te nacionalno nespametne pogodbe iztekle, pa bi lahko korporacije tožile državo Slovenijo, saj jim bo CETA in drugi trgovinski sporazumi kot na primer ISDS (sistem reševanja sporov med vlagatelji in državami) to omogočali. Tovrstne tožbe bi lahko trajale desetletja, vse dokler jim ne bi uspelo spremeniti zakonodaje držav v prid korporacijam. CETA bo, odvisno od trenutne politične volje, vedno predstavljala grožnjo državi, da se na primer na naših poljih uveljavi gensko tehnologijo, da se naše pitne vode, zraka in prsti ne obvaruje pred onesnaženjem, ki bi ga povzročale umazane tehnologije, ki bi se jih skušale tuje države kot na primer Kanada “znebiti” in vsiliti drugim državam. To domnevo potrjuje tudi dejstvo, da režim oz. Ministrstvo za okolje in prostor že nekaj časa pospešeno predlaga uredbe, ki bi v Sloveniji omogočile delovanje tem umazanim tehnologijam (od uredbe, da bodo okoljevarstvena dovoljenja veljala večno, do uredbe, ki zvišuje dovoljene koncentracije strupenih snovi v tleh).

CETA in drugi trgovinski sporazumi imajo cilj utrditi nepravičen izkoriščevalski kapitalizem, ki je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj pa je v vojni z državami in ljudstvom – en odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki prebivalstva planeta!

Cilj multinacionalk je vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja, katerega ideja je popredmetenje delovne sile in oblikovanje svetovnega trga. Neoliberalci so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU. Danes sta postala lovišče kapitala tudi socialna država in javni sektor, kot edini še preostali nacionalni oz. samooskrbni trg. Kapital nima več kam drugam, zato si je zadal za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode in tudi zasebne lastnine državljank in državljanov. In prav na to področje skušajo med drugim poseči tudi vsebine tajnega sporazuma CETA in ostalih trgovinskih sporazumov. Slovenija pa se obnaša, kot da je država, ki je to vojno že izgubila. Naša oblast je sodelovala na pogajanjih CETA in ostalih trgovinskih sporazumih, torej je izdala svoje ljudstvo in nam zarila nož v hrbet!

Pobudnike sporazuma CETA povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi s škodljivo deregulacijo eksistenčnih družbenih področij uničil predvsem javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. Trgovinski sporazumi so zgolj prikrite podle prevare, ki skušajo legalizirati profitni interes korporacij nad nacionalnim javnim interesom in naravnimi danostmi.

Pobudniki za to so med drugimi tudi vplivne lobistične organizacije multinacionalk in so torej političen projekt teh lobističnih skupin. Njihova zamisel temelji na oblikovanju ‘zdravega jedra’ držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prepričale oz. prisilile preostale države k podpisu sporazuma. Sporazuma, ki bi ustvaril neofevdalni red in novodobno tlačanstvo!

Ali se vlada ni ničesar naučila iz pretekle in aktualne krize in kraj družbenega premoženja s strani tajkunov in tujih korporacij? Namesto da bi uvedla strožji nadzor in zaščito nacionalnega interesa, še vedno podpira pohlep korporacij po razprodaji predvsem naših naravnih virov in privatizaciji javnih storitev. Namesto da bi stopila v bran interesov državljank in državljanov, se še vedno udeležuje tajnih in nedemokratičnih pogajanj (aktualni primer je WHO), ki imajo za cilj izničiti človekove pravice in dostojanstvo ter pravice dostopa ljudi do naravnih virov in javnih storitev ter omogočiti razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes in človekove pravice. S takšnimi potezami država vara svoje državljane, delavce, kmete in lokalne skupnosti.

V Alpe Adria Green in gibanju Zdrava družba opozarjamo, da bi ratifikacija sporazuma povzročila ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo in da bi vlada ravnala proti svojemu ljudstvu, kot krovni oblasti v državi. Obravnava človeka, naravnih virov in javnih storitev kot blaga na trgu je nedopustna, saj ogroža nacionalno eksistenco. To je zločin! Kakšen človek, katera politika bi v demokratični državi na ‘demokratičen’ način sprejela odločitve proti lastnemu ljudstvu in s tem zvezala roke pri upravljanju z naravnimi viri in javnimi storitvami v naši suvereni državi prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije, ki se skuša prikazati kot nekaj razvojno naprednega, se je že izkazal kot problematičen, kar preti tudi vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo. Vsekakor pa je eden izmed ‘vrhunskih umotvorov’ teh sporazumov to, da naj bi lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bi ta kakorkoli ogrožala njene kapitalske pravice do neomejene privatizacije javnih storitev in razprodaje naravnih virov. Drža naše države pri varovanju našega nacionalnega interesa naj bi bila torej zgolj »kompetitivno nevtralna«. Res nezaslišano brezobzirno!

Človekove pravice, naše javne storitve in ohranitev naših naravnih virov so vitalnega pomena za našo skupnost in naše naslednje generacije ter jih nikakor ne smemo prepustiti nobenim korporacijam, ne domačim, ne tujim!

Sporazum CETA je nedvomno mimo volje ljudstva pred ratifikacijo. En sam dvig rok neozaveščenih ali neodgovornih poslank in poslancev ZA v Državnem Zboru RS bi lahko uničil prihodnost državljank in državljanov Slovenije, predvsem pa prihodnost NAŠIH OTROK, zato v AAG in gZD od vas zahtevamo, da naj o tem sporazumu odločimo državljanke in državljani na REFERENDUMU!

Ekipa AAG Ekipa gZD

Slovenija, 2. marec 2023

podpis-aagreen
podatki-aa-gzd
Delite naprej ...