programska-zaveza-2023

Na 3. programskem srečanju gZD soglasna zaveza našemu nadaljevanju zastavljenega v dobro vseh

Povezani v civilno-družbeno nestrankarsko gibanje Zdrava družba smo konec tedna preživeli v čudovitem okolju prijazne in gostoljubne Bele Krajine. Ob prihodu nas je nagovorila gostiteljica, županja z velikim Ž Polona Kambič. Po njeni dobrodošlici smo se uglasili na srčno predanost zastavljenemu delu.

1- Ob uvodnem slikovitem videu smo skupaj podoživeli naš pretekli čas, zaznamovan z vzponi in padci našega aktivizma v povezavi z zakulisnimi dogajanji v zadnjih treh let. Nekateri smo bili na to pripravljeni, nekateri pa žal ne. Analiza preteklega in njene logične posledice na našo sedanjost so predpogoj, da lahko skupaj oblikujemo prihodnost.

Pri tem je bilo nesporno ugotovljeno, da že samo »osebna izkaznica gZD« sama zase pove ogromno:

  • najprej 33.670 podpisov podpore, ko smo bili iniciatorji referendumske pobude za Zakon o vodah, ki je doživela velikanski referendumski uspeh;
  • sledilo je 12.500 podpisov podpore kandidaturi prve in edine nestrankarske ljudske liste v zgodovini Republike Slovenije, kar je najava začetka konca strankokracije in navidezne demokracije v naši državi;
  • in nato še 21.021 volilnih glasov, ki jih je Državna volilna komisija pripisala gibanju Zdrava družba, kar je več od številnih medijskih favoritov in poznanih političnih strank;
  • zatem pa preko 8.000 podpisov podpor za novo referendumsko pobudo, tokrat za ZNB-D, s čimer smo uspeli začasno zaustaviti režimsko vihro in razgaliti lažne obljube koalicije.

Zavedamo se, da so vsi našteti uspehi rezultat aktiviranja državljank in državljanov iz vseh krajev oz. mnogih skupin po vsej Sloveniji. Te osupljive številke in ustvarjena ljudska sila so predramile mnoga politična ozadja, ki so se pri tem vedno bolj razgaljala. Bili smo (in smo še) priča lansiranju raznih informacijskih manipulacij javnosti z namenom odvračanja pozornosti prebivalk in prebivalcev od aktivnosti ozaveščenih ljudi, delujočih v civilnih skupinah in povezanih v gZD, ki je vedno jasno in nedvomno usmerjeno v korist vsega prebivalstva. Namen režima je jasen: da se aktivne civilne iniciative med seboj razdvoji in da ljudstvo ne bi prepoznalo obstoječih razvojnih potencialov za ustvarjanje zdrave družbe. Zato se režim vse bolj poslužuje našega besednjaka in naših načinov delovanja ter nas poskuša izriniti iz zavesti javnosti: strankarska gibanja, režimsko sklicevanje na satelitske civilne iniciative, glas ljudstva, kopiranje grafičnih podob (oranžni srčki) … Za nas sicer pravljice za lahko noč in močno upamo da ljudje niso morda (spet) nasedli na to.

2- V nadaljevanju smo prevetrili naše zastavljene razvojne stebre lokalne samooskrbnosti in jih ponovno pripoznali kot temeljne za zagotavljanje minimalne eksistenčne varnosti in neodvisnosti od vase zagledanega režima. Priča smo prvim primerom tlakovanja poti v zdravo družbo na lokalni ravni, zastavljeni v okviru lokalne samouprave kot nadgradnje zastavljenega v gZD:

  • Gre za primer županje Polone Kambič, ki je predstavila, kako je mogoče na lokalni ravni zastavljeno delovanje v dobro vseh občank in občanov dopolniti z našimi lokalnimi razvojnimi stebri. S tem se vsem našim lokalnim koordinacijam nakazuje nova kreativna možnost proaktivnega delovanja tudi na občinski ravni;
  • Primer župana Primoža Cimermana pa izkazuje možnost nadomeščanja kvazi-demokracije (koalicija-opozicija) z uvajanjem integrativnega vodenja in holističnega odločanja v lokalni samoupravi oz. upravi, kar so osnove zdrave družbe.

3- Seznanili smo se z aktualnim dogajanjem pri našem ključnem realiziranem projektu »Varna hrana«, ki ga je gibanje Zdrava družba namenilo vsem prebivalkam in prebivalcem na lokalni ravni – samooskrbni portal Oskrbovalnica.si. Oskrba z lokalno pridelano hrano raste in se razvija s sočasnim vključevanjem pridelovalcev in potrošnikov na lokalnih ravneh. Izpostavljen je bil pomen lastnega zgleda in delitev informacije med ljudi. Vsaki lokalni koordinaciji je zagotovljen takojšen prevzem oz. vstop v naš spletni portal.

4- Ob predstavitvi ostalih potekajočih aktivnosti gZD na nacionalnem nivoju, redno objavljanih na naši spletni strani Aktualno – Gibanje Zdrava družba (zdravadruzba.si), vključno s podrobno predstavitvijo nove zakonske iniciative, pravkar vložene v Državni zbor, je bilo ponovno ugotovljeno, da je začrtana smer delovanja nujna, če želimo ustvariti pogoje za zdravo družbo tudi na nacionalni ravni. Kakor doslej, ostajamo v gZD odprti za oblikovanje partnerstev za vse naše družbene akcije.

5- Prvič je bilo govora tudi o potrebnosti mednarodne aktivacije gZD. Izhodišče je predstavljala ugotovitev, da tisti, ki zlorabljajo globalizem za parcialne interese, ki niso lastni človeštvu, v resnici že dolgo ne posvečajo pozornosti nacionalni ravni oziroma nacionalnim vladam, temveč so (si) odločevalski proces (že) prenesli na mednarodno, nadnacionalno raven, kjer pa nas, ‘njihovega’ ljudstva, ni. Zato je poleg našega nadaljevanja aktivnosti na nacionalni ravni, ki neposredno posegajo v naša življenja tukaj in zdaj, nujno nameniti našo pozornost tudi aktivaciji na mednarodni ravni, tako v zemljepisni soseščini, kot širše, vsepovsod, kjer se lahko povezujemo na osnovi temeljnih pravic, svoboščin in človekovega dostojanstva. Primer za to so npr. zelo sporni indijski amandmaji v IHR sporazumu WHO, česar ne moremo reševati samo v Sloveniji, saj morajo postati problematični predvsem tam, kjer so nastali – v Indiji.

6- Posebna pozornost delovnega srečanja je bila namenjena zagotavljanju kontinuitete delovanju gibanja, tako z vidika upravljanja aktivnosti in produktov kot tudi z vidika rednega financiranja vseh potekajočih in zastavljenih dejavnosti. Naše zaveze kreiranju zdrave družbe so posamične in skupne obenem. »Stati inu obstati« je naša realnost, poskrbeti je treba, da zasajeno seme zraste v deblo, ki bo kljubovalo vsem vetrovom in vremenskim nevšečnostim. Naporno volilno leto je za nami in sedaj se lahko spet povsem posvečamo kreativnemu državljanstvu v civilni družbeni sferi. Tozadevno imamo veliko nalog, saj naša politika in strokovne formacije (zdravniki, pravniki, učitelji …) žal še niso pričele opravljati svojih družbenih nalog.

Ponovno je bila pripoznana nujnost rednih finančnih prilivov in sprejet dogovor, da bomo vsi prejemniki elektronskih obvestil prejemali mesečne »Spomnike« za nakazilo rednih donacij našemu gibanju za tekoče zadeve (redno izhajanje glasila Ozaveščeni, nemoteno delovanje portala Oskrbovalnica.si, nujne upravne in pravne zadeve …). Predstavljene so bile tudi potekajoče upravne in pravne zadeve, povezane z zagotavljanjem sistemskega financiranja.

7- Večernem druženju in jutranji energijski izmenjavi, namenjenima našemu še globljemu povezovanju je sledila strokovna delavnica o zdravem bivalnem okolju. Seznanili smo se z viri tehničnega sevanja v naših domovih, ki jih pogosto spregledamo in iščemo vzroke za naše bivalno nelagodje le izven sten naših domov. Predstavljeni so bili materiali, barve, obloge in zrak, ki lahko bistveno pripomorejo, da je – ne glede na zunanje okoliščine – naš domači vsakdan kvalitetnejši in naše življenje boljše.

8- Pomemben zaključek našega dvodnevnega delovnega srečanja je bil tudi dogovor, da se bomo v prihodnje spet dobivali redno enkrat mesečno, in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu v Celju. In da se takoj pristopi k realizaciji našega že širše prepoznavnega projekta, to je izidu naslednje številke tiskanega glasila Ozaveščeni, ker obstajajo pomembne vsebine, s katerimi moramo nujno seznaniti teren.

Ob izteku delovnega srečanja izrekamo pohvalo in zahvalo CŠOD Lipa v Črmošnjicah, saj smo njihovo predanost poslanstvu čutili na vsakem koraku. V prostem času smo znova odkrivali in občudovali čudovite naravne danosti naše domovine – osupljivo lepoto in čarobnost Divjega potoka. Sem se bomo zagotovo še vrnili!

Ekipa gZD

Delite naprej ...