video-zdrava-druzba-2-7-2021

OzaveščeniTV: Redna tedenska kontemplacija 3

Ozaveščene in ozaveščeni, ustvarjalke in ustvarjalci Zdrave družbe!

Pred nami je tretja redna tedenska video objava v kateri se pogovarjamo z Martino Kos iz civilne iniciative slovenskih pravnikov o maja sprejetem ZNB C (Zakon o nalezljivih boleznih) in aktualni proceduri ZNB-D in kako želi režimska politika dodatno omejevati ustavne osnovne človekove pravice in svoboščine s političnimi ukrepi, ki nimajo nikakršne povezave z zdravjem! Obvezen ogled in priporočeno deljenje. Ključno je ozaveščanje ljudi, kar očitno načrtno ne delajo množični mediji.

Delite naprej ...